HRM

Hoe houden we voldoende mensen in de zorg?

In de sector zorg en welzijn staan veel vacatures open en steeds meer medewerkers kiezen voor een baan buiten de sector. Daardoor loopt de toch al hoge werkdruk nog verder op. Is die werkdruk de reden dat mensen hun baan opzeggen in de zorg, de jeugdzorg, de verpleeghuizen en de kinderopvang? Of zijn er ook andere redenen? Wij zochten het uit.

We hebben ruim 6500 van onze deelnemers die vertrokken bij hun werkgever, gevraagd mee te doen aan een onderzoek naar hun beweegredenen. Bijna 1200 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Van al die mensen gaat 70% in een nieuwe baan aan de slag, waarvan bijna een kwart buiten de sector.

Wat blijkt? Werkdruk is inderdaad een belangrijke motivatie om van baan te veranderen: het wordt genoemd door 30% van de mensen die meededen aan het onderzoek. Maar nóg belangrijker zijn de inhoud van het werk (37%) en het management van de organisatie. Die laatste reden werd het meest genoemd, door maar liefst 39%. 

Een nummer

Veel mensen die van baan veranderen, geven aan het gevoel te hebben door hun werkgever te veel als een nummer te worden gezien. Organisaties zijn te groot en onpersoonlijk geworden, zeggen ze. Geld lijkt soms belangrijker dan goede zorg verlenen en werknemers verdrinken in bureaucratische regels en administratieve taken. Ook het gebrek aan begeleiding en ondersteuning door het management wordt vaak genoemd.

Elke vijf minuten vastleggen

De toelichting die mensen in het onderzoek geven bij zaken als werkdruk en klachten over de organisatie, komen vaak neer op: “ik wil in staat gesteld worden om gewoon mijn werk te kunnen doen.” Dat lijkt mij niets te veel gevraagd. Toch zijn er vaak regels en procedures die het tegenovergestelde bereiken. Een schrijnend voorbeeld daarvan is de administratieve ellende in onder meer de wijkverpleging. Zorgverleners moeten daar iedere vijf minuten verantwoorden en vastleggen wat ze doen. Dat levert elke dag een verschrikkelijke berg werk op. Dat betekent minder tijd voor het echte werk: zorgen voor mensen.

Kleine oplossingen voor grote problemen

Deze week werd bekend dat zorginstellingen, de minister, de toezichthouder en zorgverzekeraars hebben afgesproken de 5-minuten-regel komend jaar af te schaffen. Goed nieuws voor vele duizenden zorgverleners én goed nieuws voor mensen die zorg nodig hebben.  Het afschaffen van de regel is een goed voorbeeld van een kleine oplossing voor een groot probleem. 

Natuurlijk kunnen werkgevers niet alle problemen in de zorg eenvoudig oplossen. Ze hebben nu eenmaal te maken met wetten en regels, en het beschikbare geld is in de zorg begrensd. Maar het stoppen met overdreven administratie is één van de zaken die helpen de werkdruk in de zorg te verminderen en het werk leuker te maken. En dat is hoognodig, laat ons onderzoek zien.

Peter Borgdorff

Directeur PFZW

Peter Borgdorff_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top