BLOG

Vaccineer je kind of regel je eigen opvang

De vaccinatiegraad in Nederland daalt al een aantal jaren. Een vaccinatiegraad van 95% is nodig om besmetting goed te kunnen voorkomen. In diverse regio’s is de vaccinatiegraad al tot onder de 90% gedaald als gevolg van een toenemend aantal vaccinatieweigeraars. Sommige mensen lijken te zijn vergeten hoe ernstig de gevolgen van besmettelijke ziekten kunnen zijn.

Zo raakten recent vier kinderen in een Haagse kinderopvang besmet met de mazelen. Ook elders brengen vaccinatieweigeraars de volksgezondheid in gevaar. In New York bijvoorbeeld is de noodtoestand uitgeroepen na het uitbreken van een mazelenepidemie.

Op een aantal plekken, bijvoorbeeld in Brabant, worden kinderen die niet gevaccineerd zijn geweigerd bij de kinderopvang. Officieel mag dat volgens de wet niet, toch doet een aantal organisaties dat op eigen gezag wel. Die oplossing is juridisch kwetsbaar. Bovendien is voor de kinderopvangorganisaties niet duidelijk of weigeren nu wel of niet mag.

Inititatiefwet

Mede daarom diende D66 vorig jaar al een initiatiefwet in om weigering van niet-gevaccineerde kinderen bij de kinderopvang wettelijk mogelijk te maken. Een belangrijk argument hiervoor is dat vaccinatie tegen bijvoorbeeld een zeer besmettelijke ziekte als de mazelen riskant is voor kinderen jonger dan 14 maanden. Deze jonge baby's lopen een verhoogd risico op besmetting via oudere kinderen die niet zijn ingeënt.

De Raad van State is kritisch over deze initiatiefwet: het directe effect zou (te) beperkt zijn. Ook vanuit de kinderopvangsector wordt terecht gewezen op het feit dat alleen het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen bij de opvang het probleem niet oplost. De kinderopvangorganisatie willen niet dat dit maatschappelijke vraagstuk op hun bord terecht komt. Volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang moet de overheid haar verantwoording nemen ‘met regels en indringende voorlichting en het met gezag weerspreken van niet onderbouwde negatieve effecten van vaccinatie’.

Krachtig signaal

Men gaat echter voorbij aan het feit dat het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen een krachtig signaal geeft aan antivaxers. Nee, 100% veiligheid levert het weren van niet-gevaccineerde kinderen niet. Een kind kan een besmetting immers ook in de speeltuin of in de wachtkamer bij de huisarts oplopen. Dat laat onverlet dat de kinderopvang bij uitstek een plek is waar de wetgever een norm kan stellen. Die norm zou moeten zijn: individuele keuzevrijheid is mooi, maar mag de volksgezondheid van kinderen niet in gevaar brengen.

Argumenten, feiten en voorlichting zijn belangrijk maar blijkbaar niet voldoende. Vaccinatieweigeraars moeten gaan voelen dat hun overtuiging gevolgen heeft voor anderen. En dat er een grens is aan de keuzevrijheid wat betreft vaccineren. Het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen bij de kinderopvang is een belangrijk en sterk signaal waarmee de overheid duidelijk kan maken: tot hier en niet verder.

Bovendien krijgt de sector de kans te laten zien dat de veiligheid van kinderen voorop staat. Door de kans op besmetting op kinderdagverblijven zo klein mogelijk te maken. Zo bezien is de defensieve reactie van de brancheorganisatie een gemiste kans. Het gaat voorbij aan de kracht en het belang van een duidelijk signaal. Dat zou moeten zijn: vaccineer je kind of regel je eigen opvang.

Bart Visser

Econoom en communicatiedeskundige

Bart Visser_311

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Mansje

18 april 2019

Met de vaccinatiegraad wordt, naar ik begrijp, de leeftijd van twee jaar bedoeld. In de begintijd van bijvoorbeeld mazelen in de jaren zeventig, waren alleen de allerjongsten gevaccineerd. Tegenwoordig het grootste deel van de bevolking tot een jaar of vijfenveertig. Per saldo zijn dus meer mensen gevaccineerd. Het is maar hoe je telt. Overigens is die vaccinatiegraad vooral een theorie. Vaccineer een bepaald percentage uit een leeftijdsgroep en de overige paar procent is, net als de jongere en oudere kinderen en de volwassenen compleet beschermd tegen besmetting uit welke hoek dan ook.

Har

19 april 2019

Paul Blokhuis zou vanuit zijn geloofsovertuiging een daad van naastenliefde verrichte om ouders goed voor te lichten . En te stoppen met dit onwetenschappelijke paniek en angst circus , om wille van 3% meer vaccinatie graad . Dit heilige graal denken , dat vaccinatie al het kwaad op lost is werkelijk stuitend . Ook de NL Journalistiek maakt zich schuldig aan de instandhouding van het klimaat van onvolledige informatie.
Het blijft ontbreken aan antwoorden op vragen over het European Vaccine Action Plan , over shedding en transmissie , over het ontbreken van veiligheidsnormen voor het injecteren van adjuvans , over het ontbreken transparant wetenschappelijk bewijs van veiligheid, over de volledige ziekte , en sterftecijfers voor en na de introductie van de mazelen vaccin bijvoorbeeld.

herman

19 april 2019

Het is haast lachwekkend hoe ook een econoom- en zogenaamde communicatie deskundige meedoet in de hype die heerst over inenting en daarbij automatisch de kant kiest van de voorstanders. De farmacie is erg blij met deze hype.
Als in Nederland bijna elk kind de mazelen kreeg voor zijn vijfde verjaardag, en er overleed in het jaar vóór de introductie van het mazelenvaccin slechts één kind, dan is het risico van deze ziekte niet zo heel groot. Het is in ieder geval minder groot dan het risico van ‘medemensen’, want er sterven in Nederland elk jaar 50 kinderen aan kindermishandeling, en er zijn 50.000 meldingen, ook niet mis. Een mediacampagne om de bevolking erop te attenderen hoe we dit kunnen herkennen en hoe we ermee om kunnen gaan zou waarschijnlijk meer levens redden

Har

19 april 2019

Kleine aanvulling .
Highwire 3 Must der fragment shockerende onderzoek resultaten van BMR vaccinatie vrijgegeven na WOB verzoek. Het is des te shockerender te moeten constateren hoe weinig aandacht er is voor de bijwerkingen van mazelenvaccin .Een FOIA ( WOB) verzoek in Amerika resulteerde in het vrijgeven van gegevens uit BMR vaccin onderzoeksstudies. Uit deze gegevens blijkt dat een onthutsend hoog percentage van de kinderen die aan het onderzoek deelname leed aan gastro-intestinale ( maag darm) aandoeningen en aandoeningen van de bovenste luchtwegen in de dagen en weken na het ontvangen van het BMR vaccin . Dit soort informatie wordt zo veel mogelijk buiten gezichtsveld van ouders gehouden .Vaccineren je kind maar regel je eigen schade zou het moeten zijn .

Wulf van Loenen

22 april 2019

Is de angst van braaf vaccinerende ouders voor vaccinatieweigeraars terecht? Jouw gevaccineerde kind is toch beschermd?!

Top