BLOG

Daag de dokter uit

Dit is het verhaal van Mariya en haar 'buddy', de tumor Bertha, die laten zien wat het kan betekenen als patiënten echt zelf de regie nemen over hun gezondheid en de door henzelf noodzakelijk geachte gezondheidszorg. Om in de terminologie ven Exponential Medicine te blijven: 'Don't Let a Good Disruption Go to Waste'.

Laat een goede disruptie niet verloren gaan; oftewel hoe de ontdekking van een grote niertumor van 3 kilo, een persoonlijke levensveranderende medische ervaring,  leidde tot een eigen creatieve oplossing en een nieuwe mindset bij velen. Op Exponential Medicine 2018, deelde Mariya Filipova de lessen van haar recente en opmerkelijke medische reis. Een verhaal dat recent nog eens onder de aandacht werd gebracht door Daniel Kraft, een van de organisatoren van het Exponential Medicine Congres.

Mariya stelde vragen

'Bertha' is de door Mariya zo genoemde atypische, zware buiktumor ter grootte van een voetbal. Geconfronteerd met deze zeldzaam grote aandoening, die te  groot en te vaatrijk was om te emboliseren (de gebruikelijk benadering bij grotere niertumoren) dreigde voor Mariya het verlies van haar gehele nier.  Mariya werd creatief: ze stelde vragen en daagde de Exponentiële Medicine gemeenschap tot nieuwsoortige 3D visualisaties en 3D-printen van haar tumor en verwante organen. De zo ontstane informatie leidden tot nieuwe gecombineerde interventie en chirurgische benaderingen met een succesvolle resectie als gevolg, en uiteindelijk een 'afscheidsfeest van Bertha' en behoud van de nier.

Vast in bestaande werkwijze

Mariya's persoonlijke verhaal is exemplarisch hoe mindset en -kracht van patiënten leidt tot het inzetten van nieuwe benaderingen. In een blog op Skipr van drie jaar geleden benoemde ik dat we in de zorg vast lopen met onze bestaande werkwijze. Dat een andere aanpak nodig is, en vooral dat de oplossing begint bij de patiënt. De patiënt anno nu is een totaal andere dan de patiënt van pakweg twintig jaar geleden.

Mondiger patiënt

De patiënt van nu is mondiger en vraagt meer van de dokter. Hij of zij wil zelf meedenken, wil serieus genomen worden en wil door de beste dokter behandeld worden. Dan ervaart hij zorg als waardevol, als iets waarmee hij echt geholpen is. Het verhaal van Mariya en haar tumor Bertha illustreren waar dit toe kan leiden als je als patiënt je behandelaars betrokken en geïnspireerd weet te maken. Er kan een verrassende meerwaarde ontstaan.

Ton Hanselaar

Lid van de adviesraad van het Value Based Health Care Center Europe

Ton Hanselaar_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Haas

15 juli 2019

LS.
Ik daag niet alleen de dokter uit, maar een ieder die voor mij belangrijk is of interessant. De basis daarvoor werd gelegd gedurende mijn eerste 20 levensjaren . Bovendien ontwikkelde een vorm van analyseren, die mij ik kennelijk in staat stelde mensen te lezen i.p.v. boeken.
Kortom het behoud van de eigen regie is voor mij een voorwaarde.
Echter, als je ook commercieel geëngageerd bent, resp. gunsten verlangt, doe je er verstandig aan de eigen regie te verpakken, maar ook dit is behoud.
Mensen van mijn leeftijd hebben geleerd te doen wat gestudeerden voorhielden. Omdat juist deze groep de gemiddelde leeftijd overstijgt* zal de ontwikkeling die u nastreeft nog even in hetzelfde tempo voortschrijden, maar uiteindelijk krijgt u uw zin. D.w.z. zo lijkt het, want als iedereen de eigen regie gaat prediken, blijft alles natuurlijk hetzelfde.
Als u dit leest wilt u opmerken, dat het niet gaat om iedereen, het gaat om meer dan nu! Dat is juist.
Kan het ook de andere kant opgaan? Als ik het doen en laten van overheidsdiensten analyseer, dan zie ik waartoe vasthouden aan de eigen regie kan leiden. Ik heb bijvoorbeeld recente voorbeelden van ontkenning van de eigen gepubliceerde beleidsregels door NZa en als ik hen hierop wijs veranderen ze die gewoon, niet hun gedrag.
Kunnen we niet gewoon weer van elkaar gaan leren?
Mvg
Leo Haas

* Deze groep heeft de oorlog overleefd – survivors – heeft een levenlang normaal voedsel geconsumeerd en is niet tot minder beïnvloed door de excessen van de moderne samenleving (o.m. decibels, luchtkwaliteit, veiligheid op straat, leefruimte).

Top