BLOG

Een claim is voor de professional een loden last

Een claim na een medische fout: het komt steeds vaker voor en de bedragen worden steeds hoger.

Het is niet exact bekend hoeveel miljoen de zorg per jaar kwijt is aan medische claims. Geschat wordt dat dit rond de 200 miljoen euro bedraagt. Een bedrag waar je een redelijk formaat ziekenhuis van draaiende kunt houden. Zonde van het geld?

Natuurlijk willen we allemaal het liefste dat er niets mis gaat in de zorg. Maar dat een zorgverlener perfect zou zijn, is natuurlijk een illusie. Zorgverleners zijn immers ook gewoon mensen. En waar mensen werken, worden fouten gemaakt.

Claimcultuur

Dat er meer claims komen, is niet wenselijk, maar betekent niet dat de zorg slechter wordt. Het geeft een positieve ontwikkeling weer; de patiënt en/of begeleider wordt steeds mondiger. Men komt voor zichzelf op. En bovendien geldt: waar fouten gemaakt worden, moet schadeloosstelling volgen. Toch dreigt er ook een gevaar vanwege de groeiende claimcultuur. Professionals gaan niet in de zorg werken voor het eigen gewin, maar omdat zij een intrinsieke motivatie hebben om een ander te helpen. Zij zijn er juist voor de zwakkere en hulpbehoevende in de samenleving. Zij maken die fouten ook niet expres. Ik snap hoe vervelend het klinkt in het kader van een medische misser, maar waar gehakt wordt vallen spaanders.

Loden last

Een claim kan voor het slachtoffer genoegdoening geven, voor de professional is het een loden last. De kans is groot dat hij of zij daardoor nog minder gaat functioneren, met alle gevolgen van dien. Daarom is het ook zo belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de onderliggende oorzaak van een medische misser en dat er een actief beleid is om openlijk over missers te communiceren. Want wat in het algemeen geldt, geldt in het bijzonder voor medische missers: voorkomen is beter dan genezen.

Simon Broersma

Hoofdredacteur Skipr

Simon Broersma_311

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

18 oktober 2019

Een relevant betoog. De vraag is: In hoeverre is het (door aanbieders gestimuleerde) commerciele denken in de zorg de oorzaak van de claimcultuur? Het is de 3e dimensie is dit schema> https://gijsvanloef.nl/2019/08/28/update-existentieel-vraagstuk-gezondheidszorg/

Paul

18 november 2019

Het wordt hoog tijd dat er meer claims komen en, en dat hogere bedragen worden uitgekeerd. Een medische fout heeft voor een slachtoffer vaak zware financiële consequenties. De fout kan vaak niet ongedaan gemaakt worden, de financiële schade wel.
Aalst slachtoffer van een medische fout voer ik al zeven jaar een strijd, en loop tegen een muur van ontkennende artsen en juristen, het is een grof schandaal. Ik ben die muur aan het s knechten, en steeds weer moeten incapabele artsen, medisch adviseurs en juristen hun keutel intrekken. Ik schrijf hierover een boek, dat tzt te downloaden is via www.radboudfout.nl.

Top