BLOG

Financiering anonieme online hulpverlening noodzakelijk

In Den Haag is het succes van anonieme e-health doorgedrongen. Zowel minister Schippers als de Tweede Kamer is enthousiast over de mogelijkheden om mensen die de zorg mijden vanwege schaamte, de angst om gestigmatiseerd te worden of de regie te verliezen, via internet te bereiken. Een financieringsregeling die zowel preventie als behandeling dekt, is noodzakelijk.

Taboe-onderwerpen

Vele online interventies hebben de afgelopen jaren het succes van anonieme hulpverlening aangetoond. Sensoor, Korrelatie en de Kindertelefoon hebben jaarlijks tienduizenden online contacten. Toen Webzorg.nl haar behandeling anoniem ging aanbieden kreeg men vier keer zoveel aanmeldingen als daarvoor. Migrantenjongeren durven op Hulpmix.nl wel te praten over taboe-onderwerpen (pdf) als homoseksualiteit omdat er geen angst is om gestigmatiseerd te worden. En het succes van 113online (pdf) is mede te verklaren doordat mensen met zelfmoordneigingen niet bang hoeven te zijn dat hulpverleners de regie van hen overnemen.

Onmogelijk

Bestaande regelingen maken het echter onmogelijk om succesvolle anonieme online hulpsites structureel gefinancierd te krijgen. Vanwege het landelijke karakter van de meeste sites zijn lokale overheden bijna nooit geneigd om online preventie te vergoeden, mede omdat door de anonimiteit niet bekend is of de hulpvrager binnen het verzorgingsgebied woont. Zorgverzekeraars op hun beurt vergoeden anonieme online hulp, die gezien de aard van het aanbod onder de Zorgverzekeringswet valt, niet, aangezien deze zorg niet tot een individuele verzekerde herleidbaar is.

Financieringsregeling

Minister Schippers erkende het belang van een financieringsregeling voor anonieme e-health en kwam met het plan om anonieme online hulp voor pedoseksuelen op te zetten. De Tweede Kamer nam daarnaast een motie aan waarin de minister werd verzocht om voor de zomer met een financieringsregeling te komen van anonieme e-health. Wordt het een regeling die op korte termijn weinig mag kosten? Of een die ervoor zorgt dat mensen met ernstige psychische, sociale en maatschappelijke problemen niet onnodig lang met hun problemen rondlopen?

Stepped care aanpak

Internet leent zich bij uitstek voor een stepped care aanpak. Om die reden is het essentieel dat naast online behandelingen juist ook selectieve preventie vergoed kan worden uit de nieuwe financieringsregeling. Gedacht kan worden aan een fonds gevuld met geld van zorgverzekeraars, landelijke en lokale overheden. Uitgangspunt is dat het zich specifiek richt op zorgmijders, wildgroei voorkomt en een kwalitatief hoogstaand aanbod stimuleert. Dit kan door instellingen de mogelijkheid te bieden een plan van aanpak in te dienen dat resultaat- en doelgroepgerichte online hulpverlening realiseert. Het fonds stelt tevens toetsingscriteria op voor toekenning en verantwoording en draagt zorg voor monitoring.

Frank Schalken

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top