BLOG

Alles beweegt, maar waar blijft de eigen regie?

Alles beweegt, maar waar blijft de eigen regie?

Onlangs werd ik geïnterviewd door Sven Kockelman op Radio 1. Als woordvoerder van acht cliëntenorganisaties hield ik een pleidooi voor een rem op telkens nieuwe wijzigingen in de AWBZ. Cliënten worden er horendol van.

Voortdurende veranderingen

De namen van de organisaties waarvan je diensten afneemt, veranderen voortdurend.Wat wel wat niet vergoed wordt door de AWBZ is niet stabiel. Nieuwe eigen bijdragen worden geïntroduceerd. Je moet wennen aan zorgzwaarte pakketten. En het gaat maar door. Laatst zou ik worden bijgepraat over de UAZ. Ik moest het even navragen, maar die afkorting staat voor Uitvoering van de AWBZ door Zorgverzekeraars. Hoe kunnen cliënten nou greep op hun zorg krijgen als die voortdurend aan veranderingen onderhevig is?

CAK

Tot mijn verrassing hoor ik nu dat het zelfstandig bestuursorgaan CAK, dat ondermeer de bijdragen voor de AWBZ berekent,  is opgericht. Ik meende dat het er al een poosje was. Blijkt dat de rechtsvorm veranderd is. Nu heeft een PGB-houder met het CAK lekker niks te maken. Zijn PGB is al gekort met zijn eigen bijdrage. Nooit facturen van het CAK, nooit incassoproblemen en geen verrassingen achteraf zoals het CAK onlangs veel ggz-clienten bezorgde. Die schrokken zich rot toen na vier maanden de factuur binnen kwam voor hun begeleiding-dagbesteding.

Afschaffen

Laat ons het hele CAK afschaffen. Geen CAK, goed voor de cliënt en goed voor kosten van de zorg. Mij gaat het erom dat de gebruikers vande zorg zelf regie hebben en houden over wat er wanneer moet gebeuren aan zorg en ondersteuning. Alleen veranderingen die dat bevorderen zijn toelaatbaar. Een precisering dus.

Zelf regie

Kijk bijvoorbeeld in dit verband naar de Gelderlander van vrijdag 1 april waarin staat dat kwetsbare ouderen eerder afhaken wanneer degene die de hulp biedt, hun afhankelijkheid bewust dan wel onbewust benadrukt. Zorg wordt juist veel beter geaccepteerd, wanneer de ontvanger daar zelf invulling aan mag geven. De hoogleraren Vernooij en Olde Rikkert schrijven dat in de Britisch Medical Journal. Toepassing leidt bij kankerpatiënten tot aanzienlijk minder depressies. Een belangrijke studie ondersteunend voor de gedachte van eigen regie.

EPD

Of neem het EPD. Dat is een ding geworden van iedereen behalve de cliënt. Ik zeg: elke koe draagt zijn eigen EPD bij zich, maar bij mensen moet het altijd megalomaner. Niet slim, denk ik dan. Ik stel voor dat je dossier wordt bijgehouden op je pasje van de zorgverzekeraar. Je beheert het zelf, hebt het altijd bij je, geeft het aan wie je het toevertrouwd. Nooit de foto’s kwijt, de laboratoriumonderzoeken in de verkeerde map. Staan allemaal op je pasje. Ideaal. En… regie bij de cliënt, daar ben ik van.

Wim van Minnen

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

13 april 2011

Wanneer ik deze bijdrage lees, zie ik een brevet van onvermogen. Slecht geinformeerde patientenverenigingen zijn geen partij voor de geweldig sterke brancheverenigingen. Een poosje terug gaf de Stuurgroep VVT te kennen te willen stoppen met de sterrentoekenning. Er komt vast iets onbegrijpelijks (voor patienten ten minste) voor terug. Hoe kan een patientenvereniging (ook lid van de Stuurgroep) daar nu mee instemmen?

Ik wil niet zeggen dat het aan de kwaliteiten van individuele medewerkers ligt. Misschien is het de financiering. Ik weet niet wat de oorzaak is, maar zo kan het niet langer. Hier hebben patienten ernstig onder te lijden.

Frans van der Pas

14 april 2011

In de alledaagse bezuinigingswaan is het prettig om weer even iemand te horen die met beide benen op de grond van de alledaagse werkelijkheid blijft staan.
Alleen veranderingen toestaan die mensen sterker maken om het vol te houden. Ik steun die visie.
Frans van der Pas

Top