BLOG

Europa geeft inspiratie-impuls aan zorg

Europa geeft inspiratie-impuls aan zorg

Europa mag zich op dit moment niet verheugen op een grote populariteit in Nederland. Men is bang dat onze nationale autonomie in het gedrang komt. Ten onrechte lijkt me.

Gezamenlijke uitgangspunten

“Europa” heeft sinds de Tweede Wereldoorlog niet alleen de vrede weten te garanderen, maar heeft ook de economische ontwikkeling een sterke impuls gegeven. Voor steeds meer aspecten in de samenleving van Europese landen geldt dat het hanteren van gezamenlijke uitgangspunten krachtiger en effectiever werkt dan de optelsom van afzonderlijk beleid van de verschillende landen. Nu is de belangrijke invloed van Europa op de ontwikkeling van de (langdurige) zorg aan de orde. Door regelgeving, gebaseerd op het uitgangspunt van vrij verkeer van mensen, goederen en diensten.

Meerwaarde

De meerwaarde van deze vrijheid en de verruiming van de horizon van de Europese burger kan niet worden onderschat.  

Dilemma's in de zorg

Iedere inwoner van een EU lidstaat mag overal gaan wonen. Wat betekent dat voor recht op zorg? Dat is één aspect: de invloed van noodzakelijke regelgeving, maar minstens zo interessant is, wat we in Europa van elkaar kunnen leren bij het vinden van oplossingen voor dilemma’s in de zorg. Dilemma’s van betaalbaarheid, van de verhouding tussen cliënten, hun familie en de zorg, vraagstukken op het gebied van bejegening en methodieken, van ontwikkeling van diversiteit in een veranderende internationaler wordende (zorg)wereld.

Inspiratie

Europa als inspiratiebron. En dat gedurende twee dagen in het centrum van Amsterdam: de aula van de universiteit,“de Lutherse Kerk én“Felix Meritis als trefpunt voor honderden bestuurders, beleidsmakers en professionals overal uit Europa. Kom twee dagen naar dit ‘Europese Huis van de Zorg’ en blijf nog even voor Koninginnenacht….. (en dag?)

Eelco Damen

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Annemiek Goris

20 april 2011

De luiken openen en waarnemen hoe andere landen omgaan met een EPD, met prestatiebekostiging, met ehealth en innovatieve technologie in economisch krappe tijden kan heel inspirerend zijn. Goed op nationaal niveau te spiegelen, net als dat voor een zorginstelling goed is! Internationale ontmoetingen helpen om je eigen denkraam open te zetten. Om nieuwe invallen te krijgen, en weer even fris of scherp te kunnen kijken naar de handelingsmogelijkheden in de eigen situatie. Ik wens de conferentiebezoekers toe dat zij 3 goede ideeen opdoen die ze thuis willen gaan toepassen. Concepten die er toe doen voor de toekomst van de zorg!

Verhoef

20 april 2011

Zullen we beginnen in Amsterdam, Eelco?
http://bit.ly/dHo1fZ

Top