BLOG

De zorg behoeft trotser imago

De zorg behoeft trotser imago

De uitzending van de EO over Brandon, vastgeketend aan de muur maakte veel los. Hier bleek hoe moeilijk het is een goede oplossing te hebben voor de verzorging van zeer zwaar gehandicapte mensen. Degenen, die dag in dag Brandon en andere patiënten verzorgen, zullen zich ongelukkig hebben gevoeld bij het zien van deze televisiebeelden.

Falen

In brede zin hebben we te maken met over elkaar heen buitelende incidenten in zorginstellingen. Het gaat hierbij om redenen van uiteenlopende aard. Falende bestuurders die het zicht kwijt zijn op de werkvloer of het te druk hebben met de implementatie van een fusie, onvoldoende geschoold personeel, personeel dat het gevoel heeft niet gehoord te worden, etc. Vaak is het een combinatie van factoren. Terecht wordt hier aandacht voor gevraagd en het ongenoegen hierover leeft breed. Dit is zichtbaar in de vele spoeddebatten in de Tweede Kamer en via acties van bijvoorbeeld Dwaze Kinderen.

Verbeteren

Er wordt ook gewerkt aan verbeteringen. Zowel in praktische zin onder andere op aanreiken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar ook in wetgeving. Zo worden de bevoegdheden en aansprakelijkheden van bestuurders en andere governance-vraagstukken scherper geformuleerd in de Wet cliëntenrechtenzorg. In het Regeerakkoord hebben we afspraken gemaakt voor meer scholing, omdat de verzorging van cliënten steeds ingewikkelder wordt.

Natuurlijk moet er nog meer verbeterd worden o.a. in de cultuur van de zorginstellingen. Daarom zijn initiatieven van kleinschaligheid belangrijk.  Zoals de werkwijze van Buurtzorg steeds vaker inspirerend werkt voor andere thuiszorgorganisaties, zo kunnen goede voorbeelden van kleinschalige initiatieven als voorbeeld dienen, ook voor grotere instellingen.

Imago

Waar ik me zorgen over maak, is de impact die al deze negatieve incidenten hebben op die duizenden verzorgenden en verpleegkundigen die vol overgave dit beroep hebben gekozen en volop voor hun werk gaan. Ze moeten zich ongelukkig voelen bij het negatieve imago van de sector waarin ze werken. Op dit moment ligt de nadruk vooral op wat slecht gaat. Daarom willen we benadrukken dat we wat niet goed gaat aanpakken en voortdurend onze grote waardering uitspreken voor allen die goede zorgverlening als motto hebben.

Arbeidsmarkt

Mensen moeten trots zijn op hun beroep en gemotiveerd aan het werk blijven. En dan heb ik het nog niet eens over alle jongeren die wij willen aanmoedigen om te gaan werken in de zorg. Ook daar ligt een groot belang voor een goed imago van de zorgsector. Bij al onze inspanningen om te verbeteren wat niet goed is, zullen we ons evenzeer moeten inspannen om uit te stralen hoe waardevol we de zorgverlening aan kwetsbare, van ons afhankelijke ouderen en gehandicapten vinden.

Margreeth Smilde
Kamerlid van het CDA

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

21 april 2011

De trots vergroten is eenvoudig voor politici. Volg wijkverpleegkundigen die over zijn gegaan naar buurtzorg en je staat verbaasd. Ineens zien we trotse, blije, initatiefrijke overuren draaiende verpleegkundigen die eerder alleen maar klaagden. Het kan dus. Helaas helpt de politiek de zzp-ers niet want de politici zijn bang voor ActiZ (en blijkbaar niet voor de kamer).

Rob van der Peet

22 april 2011

Over de trots op ons beroep hoeft mevrouw Smilde zich geen zorgen te maken, maar over de trots op onze arbeidssituatie des te meer. En daar kan zij als politica iets aan doen.

Neem bijvoorbeeld het snel groeiend aantal zzp-ers in de zorg. Leg als politica nou eens uit waarom het circa 10.000 zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden onmogelijk wordt gemaakt om AWBZ-zorg in natura te verlenen. Dat heeft toch niets te maken met trots op ons beroep, maar alles met politici die het in hun broek doen voor de brancheorganisaties. Wel veel beloven, maar die beloften nakomen, ho maar!

Waarmee ik maar wil zeggen, blogs als deze lossen niets op. Doe wat!

Top