BLOG

Verhoging kostenbewustzijn dringend nodig

Verhoging kostenbewustzijn dringend nodig

De afgelopen 25 jaar zijn de collectief gefinancierde zorguitgaven twee keer sneller gegroeid dan de economie. In deze kabinetsperiode stijgen de zorguitgaven verder: van 60 miljard euro in 2010 naar 75 miljard euro in 2015, exclusief eventuele overschrijdingen. Bij ongewijzigd beleid zullen de zorguitgaven exploderen.

Pijnlijke ingrepen

Deze explosie van de zorguitgaven is op den duur onhoudbaar. Of de zorgkosten moeten omlaag, of de overheid zal elders op de Rijksbegroting moeten bezuinigen, of de zorgpremies moeten fiks omhoog. Pijnlijke ingrepen zijn op den duur onvermijdelijk. Probleem bij het nemen van deze maatregelen is dat mensen zich nauwelijks bewust zijn van deze forse kostenstijging. Daarom moet het kostenbewustzijn omhoog.

Toekomstscenario's zorguitgaven

In dat licht is het een goede zaak dat het Centraal Planbureau gaat starten met een grote studie naar de stijging van de zorguitgaven en daarbij toekomstscenario’s zal opstellen. De minister van VWS stuurt de opzet van deze studie binnenkort naar de Tweede Kamer.

De rekening

Een bijkomend probleem is dat veel mensen nauwelijks weten wat de zorg precies kost. Men denkt: Zorgkosten? Dat is toch mijn verzekeringspremie van ongeveer 100 euro per maand? In werkelijkheid kost de zorg 4500 euro per persoon per jaar. Want naast de nominale premie betaalt men tamelijk onzichtbaar via de inkomensafhankelijke premie, de AWBZ-premie en de belastingen mee aan de zorg.

Ook ziet de gemiddelde Nederlander nooit een rekening van een arts of ziekenhuis. Het kostenbewustzijn kan omhoog door patiënten standaard een rekening of een kostenoverzicht te sturen, door patiënten te laten pinnen of cash te laten betalen, door hogere eigen bijdragen te vragen en door het eigen risico te verhogen.

Verhoging van het kostenbewustzijn is nodig. Anders vallen de benodigde maatregelen om de zorgkosten te beheersen rauw op het dak.

Anne Mulder

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

22 april 2011

Help me even. Politici roepen als sinds 1980 dat het zo niet door kan gaan met de uitgavenstijging in de zorg. Die stijging ging wel door en zijn we allemaal verarmd? Is de Nederlandse samenleving niet meer concurrerend? Zijn onze werkloosheidspercentages hoger dan in de ons omliggende landen? Zouden we gelukkiger zijn geweest zonder die uitgavenstijging (en slechtere zorg en wachtlijsten)? Of is dit een pleidooi voor grotere auto's voor de rijken en het ontbreken van essentiële zorg voor de armen? Graag hoor ik wat het is.

Anoniem

22 april 2011

Zolang de overheid een beleid heeft dat volumegroei in de hand werkt, zullen de kosten van de zorg nooit vanzelf naar beneden gaan en zijn draconische maatregelen nodig om de curve van de stijging wat af te buigen. Voorbeelden van volumegedreven beleid: nog steeds inzetten op een stuksprijs voor de ziekenhuizen en specialisten, kapitaallasten zelf terugverdienen, dus hoe meer je doet hoe beter je voor je kapitaal kan zorgen. Daarbij maakt de overheid ook nooit duidelijke keuzes. Lekker het basispakket breed houden, alle zorg is verzekerd. En maakt ze een keuze (rollator eruit) en er is tegenwind, wordt de keuze teruggedraaid. goh wat gek dat de kosten van zorg stijgen. Misschien dat de heer Mulder zijn rug wat kan rechten in de Tweede kamer als het op keuzes aankomt.

ANH Jansen

22 april 2011

De VVD gaat weer eens zeer kort door de bocht en neemt nu een aantal piketpaaltjes mee.

Hier een presentatie van het CPB: in het Engels. Wellicht zit daar het probleem.

Zorguitgaven en overheidsfinancien; Wat staat ons te wachten?

Dit is de presentatie die door Paul Besseling is gebruikt tijdens de VGE Masterclass 2011 - “De (on)betaalbaarheid van gezondheidszorg”, op 14 april 2011 in Rotterdam.

Health spending and public finance; what will bring the future?
Download (pdf, 439.3 KB) | CPB Presentatie | 14-04-2011 | 12 pagina's

Is spending growth a problem?

•Because it creates labour market shortages? No
•Because it undermines our competitive position? No
•Because we can’t afford it? No, if we really want it.

But do we really want it?

1.Health care suffers from information asymmetry
?possibly more supply driven than demand driven
2.Health care is insured
?moral hazard produces wrong incentives
3.Health care is social insurance, nearly all costs are paid out of taxes
?voters do see clearly the benefits but not the costs of health care
?taxes introduce more adverse incentives

Het is geen financieel probleem maar een zelf geschapen politiek probleem van de VVD, D66 en CDA (en ambtenarij). Als je een leugen maar vaak genoeg herhaald wordt deze vanzelf de realiteit.

Anne Mulder moet op taalcursus en de ambtenaren moeten eens gaat beseffen wie hen betalen. Productiviteit van de ambtenaren is sinds 1945 alleen maar gedaald. Kom daar in de private sector maar eens om.

Anne Mulder zal de hand in eigen boezem moeten steken en orde op zaken doen stellen in eigen gelederen.

Anoniem

22 april 2011

Ok dus Anne heeft geen verstand van gezondheidseconomie. Maar hij heeft wel een mooi zelfingenomen kop. Hij zou zo bij lid kunnen zijn van de Engelse conservatieven. Ik ben benieuwd of hij ook een fraai bekakt accent heeft. En natuurlijk en seksschandaal. Anders is het imago niet compleet.

Top