BLOG

Iedereen wil innoveren

Iedereen wil innoveren

De patiënt staat centraal. Ik kan me geen missie van een zorgorganisatie heugen waarin woorden van deze strekking ontbreken. Alle zorgaanbieders schrijven in officiële documenten op dat ze voor vraagsturing zijn, aan ketenmanagement doen en zelfmanagement van patiënten en cliënten stimuleren. Zo riskant is het niet om abstracte kreten aan papier toe te vertrouwen.

Lef

Het evangelie luid verkondigen vergt al wat meer lef van de zorgaanbieder. Maar het moet gezegd, op vakkundige wijze hebben de zendelingen van de patiënt centraal-gedachte argwaan, wantrouwen en weerstand buiten de eigen gemeente overwonnen. Hun verhaal klinkt als een klok en in theorie hebben ze heel Nederland bekeerd.

 

Waarachtig arts

Maar als je een nieuwe visie of geloof aanhangt en uitdraagt, is het wel zo geloofwaardig als je je ernaar gaat gedragen. De verhouding tussen zorgvrager en zorgverlener verandert ingrijpend. Doctor knows best, hoe kom je daar van af? "Artsen moeten zich in mijn ogen minder als god gedragen en meer als gids", stelt de Nijmeegse neuroloog Bas Bloem in het coververhaal van Skipr magazine 07/08. Juist als je samen met de patiënt uitdoktert wat er aan kwaliteit van leven kan worden verbeterd, ben je een waarachtig arts."

 

Veranderen

De patiënt centraal stellen vergt daadwerkelijke co-creatie van zorgverleners, managers en bestuurders met de burger die om zorg verlegen zit. Zich daar echt naar gedragen blijkt voor menigeen een tour de force. Zelden heb ik een medisch specialist de spijker zo op de kop zien slaan als neuroloog Bas Bloem: "Iedereen wil innoveren. Maar niemand wil veranderen." Alors, evangelisten en predikers van de paradigma-shift, sla de hand aan de eigen ploeg.

Ruud Koolen, hoofdredacteur Skipr

5 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

27 juni 2011

het probleem is tweeledig. in de eerste plaats geldt 'doctor knows best' natuurlijk nog steeds, in die zin dat de (huis)arts beschikt over de medische kennis. en vaak zoveel patiënten moet zien, dat tijd voor uitgebreide discussie schaars is. desondanks zou de (huis)arts de tijd moeten nemen om daadwerkelijk als medisch adviseur van zijn patiënten op te treden en met hen de beste kwaliteit van leven te zoeken.
aan de andere kant zijn veel patiënten niet in de positie om dat gesprek aan te gaan. enerzijds omdat hun fysieke toestand dat niet toelaat, maar vraagt om snel en effectief handelen (net als zij zelf, overigens). maar ook omdat veel patiënten er ook van uitgaan dat 'doctor knows best', vanuit het traditionele patroon of omdat zij zich hun kennisachterstand bewust zijn.
we moeten ons bij het streven naar vraagsturing van deze beide kanten van het proces bewust zijn.

Elke de Quay - Beter in Gesprek

27 juni 2011

Een mooie, lovenswaardige oproep, onderbouwd met de woorden van een dokter die er wel in slaagt.

Tijd is geen argument, dialoog werkt tijdbesparend: geen welles-nietes discussie, minder herhalingsconsulten, second opinions, minder complicaties vanwege het niet-goed-opvolgen van een behandeling etc etc, omdat professional en patient samen besloten hebben wat de best mogelijke behandeling is. Wellicht kost een (eerste) consult wat meer tijd, maar deze aandacht betaalt zich terug!

Co-creatie is dialooggestuurde zorg (dus niet discussie-gestuurd). Dialooggestuurde zorg vraagt enerzijds om professionals die de dialoog aan durven te gaan; anderzijds moet de patient de dialoog aan kunnen gaan, hiertoe 'opgeleid' worden. Ooit iemand gezien die zonder enige opleiding en voorkennis over de juiste kennis en kunde beschikt om een complex systeem (eigen gezondheid en de zorg daarvoor met zo veel spelers) te managen?

Joke Zwanikken -Leenders

27 juni 2011

Patiënt centraal ook, in ,bij, met financiële middelen .
In de geestelijke gezondheidszorg

Als Patiënt het zelf kan regelen zijn ze al lang weg. Niemand,ook na 50 jaar, verblijft met plezier in de geestelijke gezondheidszorg ,
Hoezo eigen bijdrage ?
Kom eerst, allen, een week werken, in de langdurige zorg van de geestelijke gezondheidszorg.
Je snapt het of je snapt het niet .
PS. Mevr Ross heeft al beloofd dat langdurige zorg mensen ,in de geestelijke gezondheidszorg , op een High -Tea mogen komen , bij VWS .
Wij wachten nog steeds


Hans van Laarhoven

27 juni 2011

'De patiënt centraal' is al jaren een soort mantra, terwijl er ondertussen niet veel gebeurt.
Voor echte innovatie is nieuw gedrag nodig. Het gaat in eerste instantie niet om meer tijd, die is er toch niet. Ook niet om veel meer kennis van patiënten, zodat er geen kennisachterstand meer zou zijn. Onuitvoerbaar, maar ook niet nodig; je moet ervanuit kunnen gaan dat zorgverleners de juiste kennis hebben en houden (wel regelen, is niet vanzelfsprekend)
Zinvoller is het om de zorgvrager zo dicht mogelijk bij zijn eigen zorg laten blijven. Het begint met de principiële keuze om de zorg rondom de zorgvrager of patiënt op te bouwen, maar vooral ook mét de patiënt. Essentieel is dat patiënten vanaf moment nul in de positie zijn, blijven of geholpen worden waarin zij zo veel mogelijk het heft in eigen handen houden of krijgen. Dat is zeker niet vanzelfsprekend. Integendeel, dat eist overtuiging, inzet én oefening van alle partijen. Het vraagt om informatie en begrip, om de wens om de verhoudingen te veranderen, waarin de zorgverleners veel meer ondersteunend zijn en de patiënt zo vaak mogelijk de hoofdrol krijgt en ook néémt. Het gaat om gedragsverandering van álle partijen, en dat is nou eenmaal moeilijk. De basis daarvoor is intentie. Voorkom dat patiënten de draad kwijtraken, achteroverleunen en alleen nog maar kunnen of willen afwachten. Zorg dat ze -naar vermogen- actief en erbij blijven, meedenken en niet vervreemden van hun eigen klacht en de aanpak daarvan, zoals nu veelal gebeurt.

KrksbaepX

7 maart 2012

Pfff ik weet het ook niet hoor hyperalert. Soms is het net of niets echt is en dat alles aeleln maar is om het ego zelf te voeren. Wij zijn hier in de vorm van een VOERtuig, dus voer en tuig tegelijk Willie begrijpt het helemaal volgens mij. Ze zegt als alles op z'n kop staat hoeven we het aeleln om te draaien. Maarja, hoevaak wil je iets kunnen omdraaien?Die anony mouse zijn natuurlijk niet allemaal verkeerd, maar iets zit mij niet lekker en dat kan ik dan weer eens niet helemaal plaatsen. Eerst was er een film en toen een paar jaar later hebben we het IRL. Net als 12 monkeys. Als we in ons achterhoofd houden dat men graag chaos heeft dan is dit natuurlijk het witte konijn uit de hoed. Het is mij teveel Disney, maar misschien zie ik het niet goed. Of we het dan aeleln moeten doen? Dat weet ik echt niet; wie blijft er over? Waar is de beloofde wakkerheidsgolf? De overtreffende trap die de doorslag zou geven? Het zijn gvd (sorry) allemaal slome some bees in hun eigen veilige octogrammenraad. Krijg langzamerhand genoeg van het stroperige gehannes van de massa.Misschien verdienen ze dit dan ook wel, het is te triest voor woorden dat de massa pas interesse heeft nadat er een moord of wat is begaan.Waar ik nog in geloof hyperalert? In mijn eigen intuitie en in de hopeloze goedheid van sommige en de oneindige kwaadheid van anderen. Waar geloof jij eigenlijk in, dat zou ik best willen weten? Denk jij echt dat men op tijd door heeft wat er loopt? Ja; we zullen het tegenovergestelde op het Podium moeten doen. Dat lijkt mij ook het meest logische; de opheffende energie. Geen chaos, geen opstand maar ordelijke weerstand. Zoiets?

Top