BLOG

Een kleine voetnoot in de miljoenennota met gigantische gevolgen

Een kleine voetnoot in de miljoenennota met gigantische gevolgen

De kosten in de zorg stijgen zo hard, dat er flink op bezuinigd moet worden, zodat de collectieve lastendruk niet verder groeit.

Kosten stijgen

Waarom stijgen de kosten in de zorg? We kennen het rijtje van dubbele vergrijzing, betere behandelmogelijkheden, technologische en farmaceutische ontwikkelingen, uitbreidingen van het pakket, betere diagnoses, meer bureaucratie, etc.

Verklaring

In voetnoot 45 van de al uitgelekte miljoenennota staat nog een andere verklaring: “de forse stijging van de collectieve zorguitgaven in 2005 kan grotendeels worden verklaard door de invoering van het nieuwe zorgstelsel”. Deze stijging van bijna 16 procent naar bijna 19 procent is gigantisch. We hebben het dan al snel over zo’n 6 miljard euro.

Nieuw zorgstelsel

Ik breng u dat nieuwe zorgstelsel nog even in herinnering: de ziekenfondsen en particuliere verzekeringen werden in elkaar geschoven. Er kwam solidariteit tussen verzekerden door een basispakket en reguliere marktwerking in de zorg. De overheid bewaakt de kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en doelmatigheid van de zorg. De verzekeraar gaat via selectieve zorginkoop de concurrentie bevorderen. Beloning voor hen zijn meer verzekerden.

Meerwaarde?

Is de meerwaarde van deze omwenteling wel 6 miljard waard? Ik zet daar een groot vraagteken bij. Nu moet op de zorg miljarden worden bezuinigd. Niet zozeer om de zorg goedkoper te maken, maar om de collectieve lastendruk van de zorg niet te laten groeien. 

De chronisch zieken en gehandicapten worden geconfronteerd met een opeenstapeling van maatregelen met vaak grote gevolgen voor hun inkomen, eigen regie en begeleiding (maandag 19 september was er een protestmanifestatie op het Malieveld: Stop de Stapeling).

De voorgenomen bezuinigingen op de GGZ en met name ook de zeer forse verhoging van de eigen bijdragen zorgt voor een zodanige drempel dat een grote groep mensen met psychische problemen de voor hen noodzakelijke zorg zullen gaan mijden omdat deze voor hen onbetaalbaar is, met alle gevolgen van dien.

PGB

De belofte van de staatssecretaris dat iedereen ook zonder PGB dezelfde zorg houdt, bleek een verspreking te zijn. Ze houden hun recht op zorg, maar verliezen daarmee de zo belangrijke regie (en waarschijnlijk zal men ook veel op de zorg zelf moeten inleveren, want anders kun je deze enorme besparingen niet realiseren). Terwijl het belang van preventie door iedereen onderschreven wordt, verdwijnt de succesvolle aanpak “stoppen met roken” uit het basispakket.

6 miljard in voetnoot

Ik snap dat bij bezuinigingen van een dergelijke omvang de zorg niet kan ontbreken. Maar ik vraag aandacht voor die 6 miljard in de voetnoot. Moeten we daar niet eens zeer kritisch naar kijken en de lasten anders verdelen. Vroeger lag de last van de kosten buiten de collectieve lasten vooral bij de particulier verzekerden, nu bij degenen die de meeste zorg nodig hebben. Solidariteit heeft voor mij een andere betekenis.

Jacques Loomans
Directeur vanZorgbelang Noord-Holland

Lees ook:

Begroting VWS kritisch ontvangen
Miljoenennota 2012: plannen voor de zorg
Stijgende premie en eigen kosten in de zorg
Menzis: zorgpremie wordt nog hoger

Blogs Prinsjesdag 2011:

Koersvast in onzekere tijden? - Eelke van der Veen
Laat de echte Mark Rutte opstaan - Ewoud Nysing en Willem Wansink
Tijd voor een zorgakkoord - Jan de Vries
Buikriem strakker, nu het hoofd vrijer - Robbert Huijsman
“Wie zelfstandig wil werken, kan dat doen.” - Margo Brouns
Geef professionals de ruimte - Peter Paul van Benthem
Moeilijker kunnen we het voor u niet maken - Henk Nies
Een kleine voetnoot in de miljoenennota met gigantische gevolgen - Jacques Loomans
Laat de ggz efficiencywinsten boeken - Marleen Barth
Koersvast op ramkoers - Gerard van Pijkeren

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top