BLOG

Medisch specialist moet aandeelhouder worden van ziekenhuis

Medisch specialist moet aandeelhouder worden van ziekenhuis

Kortgeleden verscheen er een bericht in de pers waarin stond dat uit onderzoek is gebleken dat ziekenhuizen waar artsen in het bestuur zitten beter presteren. Voor u misschien een verrassing, voor mij niet.

Uit eerder onderzoek is al lang gebleken dat een grotere betrokkenheid van specialisten bij de ziekenhuisorganisatie beter is. In de Verenigde Staten zijn de zogenaamde “doctor-owned hospitals” de best draaiende ziekenhuizen van het land. Combineer dit met onderzoek waaruit blijkt dat een bedrijf beter presteert indien de kernprofessionals aandeelhouder zijn en het ontwerp voor de ziekenhuisorganisatie 2.0 is geboren. De medisch specialist als aandeelhouder van het ziekenhuis.

Uitdagingen voor de ziekenhuizen

Aangezien de ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg elkaar snel opvolgen, wordt er verhoogde wendbaarheid gevraagd van ziekenhuisorganisaties. De komende tijd moeten belangrijke strategische keuzen worden gemaakt. De vraag rijst: is de hedendaagse organisatiestructuur van vrijgevestigde maatschappen enerzijds en de ziekenhuisorganisatie als facilitair bedrijf anderzijds wel toegerust om effectief en snel de juiste keuzen te maken? De vraag stellen is deze beantwoorden. De logge, bureaucratische overlegstructuren  hebben afgedaan. Het is tijd voor nieuwe dynamiek, waarbij de ziekenhuisbelangen en de verschillende belangen van de maatschappen versmelten. De vrijgevestigde medisch specialist als aandeelhouder van zijn eigen ziekenhuis is hiervoor de beste optie.

Waarom?

Om deze vraag te beantwoorden moet gekeken worden naar de belangrijkste doelen van de ziekenhuizen voor de komende jaren. Dat is in de eerste plaats een goede, liefst betere, kwaliteit medisch specialistische zorg. Om dit te bereiken is de input van de kernprofessionals van het ziekenhuis, de medisch specialisten, nodig. Zij moeten zorgen voor innovatie ter verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg, zowel op organisatorisch als medisch inhoudelijk vlak. Daarnaast moet het ziekenhuis gaan renderen. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt gaat het in een markt niet zozeer om groei, maar om rendement. Ook bij gelijkblijvende omzet kan een organisatie beter renderen, door de juiste producten te leveren, tegen lagere kosten. Om zowel betere kwaliteit, innovatie en rendement voor elkaar te krijgen moeten er duidelijke keuzen gemaakt worden: welke zorg doen we wel en, nog belangrijker, wat doen we niet? Waar zijn we goed in? Waarin gaan we investeren?

Indien een medisch specialist aandeelhouder zou zijn van zijn eigen ziekenhuis, dan verdwijnen de schotten tussen de maatschappen en tussen de maatschappen en het ziekenhuis. De zo broodnodige keuzen zullen dan ook sneller kunnen worden gemaakt en door medisch specialisten breder worden gedragen. Het belang van de maatschap is namelijk versmolten met het belang van het ziekenhuis

Hoe dan?

Er zijn natuurlijk legio mogelijkheden. Eén ervan is dat de vrijgevestigde specialisten hun goodwill rechten overdragen aan het ziekenhuis in ruil voor aandelen. Nieuwe specialisten  worden in dienst genomen en kunnen bij gebleken geschiktheid uiteindelijk ook aandeelhouder worden. Eindelijk zoiets als specialist en carrière. Voor de verdere invulling van dit beleid kan worden gekeken naar de methodiek van de diverse advocatenkantoren, notariskantoren en consultancy bedrijven. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Het model waarvoor wordt gekozen is natuurlijk afhankelijk van de doelen die men wil bereiken.

Wat is het resultaat?

Uiteindelijk zal dit leiden dit tot een ziekenhuis waar veilige en goede kwaliteit zorg wordt geleverd tegen een lagere prijs. De specialisten en het overige personeel werken graag in deze innovatieve en betrokken omgeving. Er is dan ook een sterke positie op de arbeidsmarkt.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

25 oktober 2011

Ga nog een stap verder en stel dat de specialisten of aandeelhouder moeten worden of in loondienst moeten komen. Beide modellen kunnen in de toekomst werken.

Anoniem

25 oktober 2011

Prima idee om zo de voorwaarde om tot een 'ondernemend ziekenhuis' te kunnen komen gestalte te geven. Ik voorzie echter flinke implementatie problemen. Waarom zou de huidige zgn. "ondernemende" specialist een verhoogd risico gaan lopen. Onderbezetting van dure apparatuur en OK's komen dan voor eigen risico en kunnen niet meer afgewenteld worden op het faciliterend bedrijf. Mogelijk moet er dan wel in het weekend gewerkt gaan worden om eenzelfde rendement te halen als nu en worden specialisten echt ondernemers! Dat gaat zomaar niet gebeuren.

Anoniem

25 oktober 2011

Na het lezen van de Blog van dhr. van Benthem zou je bijna denken dat er in de ziekenhuizen alleen medisch specialisten werkzaam zijn. Mogelijk realiseert van Benthem niet dat de ziekenhuizen draaien dankzij die duizenden verpleegkundigen die dag-in-dag-uit klaar staan voor patiënten. En niet te vergeten de vele paramedici die hun steentje bijdragen.
Wanneer komt het besef dat de ziekenhuizen niet alleen op economische motieven functioneren en dat er veel meer professionals werkzaam zijn in ziekenhuizen dan alleen medisch specialisten. Van Benthem spreekt over 'doctor-driven-hospitals' in de USA. Als hij echt goed had rond gekeken dat had hij geconstateerd dat het 'nurse-driven-hospitals' zijn, tot aan de RvB aan toe.

Anoniem

25 oktober 2011

Ik sluit me aan bij de vorige reactie. Ik ben een verpleegkundige en voer handelingen uit die vervolgens via DBC door de med. specialist gefactureerd wordt...Dat kan geen integer aandeelhouderschap worden...

Ik ga graag nog een stap verder: laat de betalende patient zich snel vertegenwoordigen door een representatieve aandeelhouder die de belangen van de doelgroepen financieel gezond onder de aandacht houdt...

Anoniem

27 oktober 2011

Die physician owned hospitals (POH) in de VS zijn juist hard aangepakt vanwege grote belangenverstrengelingen. Daar waar POH's beter liepen ging het om kleine specialistische units waar medisch specialisten een klein medisch centrum runden. Goed lopende ziekenhuizen hebben CEO's die een goede samenwerking tussen de verschillende professies bevorderen, blijkt ieder jaar weer uit de top 100 ziekenhuislijst die in de VS wordt samengesteld. Als dat gebeurt doordat een medisch specialist betrokken wordt die breed organisatorisch kan denken is dat inderdaad een voordeel. Maar alhoewel veel artsen het idee hebben generalist te zijn, zijn ze vaker de specialist met een beperkt blikveld. Daar ligt dan ook de kracht van de meeste artsen. Het managen van een complex ziekenhuis is een vak apart. Artsen die dat kunnen moeten inderdaad beter benut worden. Maar ze zijn eerder uitzondering dan regel. In het artikel lijkt gedacht te worden dat ze eerder regel zijn dan uitzondering.

Anoniem

27 oktober 2011

Ik ben het helemaal eens met de reactie van Anoniem #5. Veel medisch specialisten, waaronder P.P. van Benthem, denken dat ze ook verstand van management en bedrijfsvoering van ziekenhuizen. In werkelijkheid zijn ze bijna altijd alleen maar deskundig binnen hun eigen (kleine) vakgebied en hebben ze een zeer vertekend beeld van de (echte) wereld.
Maar als medisch specialisten aandeelhouder kunnen worden van een ziekenhuis moet het "overig personeel" uiteraard ook de kans hiertoe krijgen.

Top