BLOG

Patiëntadvocaat staat cliënt bij

Patiëntadvocaat staat cliënt bij

De rol en de positie van de patiënt is een belangrijk onderwerp voor het IHI . Patient empowerment is de term die veel wordt gebezigd om allerlei initiatieven in onder te brengen . En natuurlijk wordt vaak verwezen naar het motto van de Mayo Clinic: The needs of the patient come first.

Advocaat

Vandaag werd mijn aandacht getrokken door een bijeenkomst van het “Professional patient advocate institute”. Dat blijkt professionals op te leiden die patiënten bijstaan – tegen een fikse geldelijke vergoeding – om bij voorbeeld het beste ziekenhuis te kiezen passend bij de gestelde of veronderstelde diagnose. Ze begeleiden als een casemanager de patiënt en de familie. Veel meer werk hebben ze echter aan het onderhandelen met de ziekenhuizen over klachten en medische missers, nog voordat de advocaten zich ermee gaan bemoeien. Komt de patiëntadvocate er niet uit met het ziekenhuis, dan schakelt die voor zijn cliënt, de patiënt, de beste advocaat in op dat specifieke gebied. De rol van de nieuwe professional, die gecertificeerd is, reikt dus van casemanager via mediator tot aangever van claims. In ieder geval een versterking voor de positie van de patiënt die zich kan laten begeleiden in moeilijke en vaak moeizame gesprekken met klachtenfunctionarissen, medisch specialist of bestuurders. Gesprekken die de patiënt ook meestal niet is gewend te voeren.

Mislukte ingrepen

Tijdens mijn gesprek met de opleider, maakte ik ook kennis met een patient advocate die nu twee maanden gecertificeerd was en een eigen praktijk dreef. Van oorsprong was ze verpleegkundige en nu had ze in korte tijd al acht zaken op haar bordje gekregen. Het varieerde van een mislukte laporascopische ingreep aan de galblaas tot het missen van een goed te behandelen tumor en het daardoor onterecht een patiënt confronteren met niet te vermijden verlamming .

Patiëntveiligheid

Het ziekenhuis in haar stad stond garant voor een bloeiende praktijk, zoveel zou er daar fout gaan. Ze was blij dat ze dit mooie werk kon doen en nu een zinvolle bezigheid had in haar geboorteplaats Jacksonville. Daar is dus  de Mayo Clinic gevestigd, die we vrijdag gaan bezoeken vanwege alle initiatieven op het gebied van patiëntveiligheid en kwaliteit. Eén goede vraag zal er zeker worden gesteld.

Jan Aghina
Jan Aghina blogt deze week vanuit Orlando waar hij deelneemt aan het congres van het Institute for Healthcare Improvement (IHI).

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

15 december 2011

Hoe schoon zijn Uw woorden, "Heer" Aghina, doch hoe
schijnheilig. Ook U houdt de doofpot van medische fouten en de slachtoffers in stand.
Ondanks het feit dat U in een gesprek met SIN-NL erkende dat de medische sector slachtoffers van medische fouten vrijwel geen eerlijke informatie en vrijwel geen herstelbehandeling geeft, hebt ook U verder gezwegen en deed niets om het vermijdbaar leed te verminderen.
Vertel en Herstel, Registreer en Leer: www.sin-nl.org

PacpvpEZWmPc

30 december 2011

I don't know who you wrote this for but you hleped a brother out.

Top