BLOG

Overname Zonnehuizen vraagt publieke waarborgen

Overname Zonnehuizen vraagt publieke waarborgen

Skipr meldt dat de overname van de failliete zorginstelling Zonnehuizen zo goed als rond is. Voor de cliënten en medewerkers van Zonnehuizen zou dat goed nieuws zijn. Maar het feit dat het mogelijk gaat om een gedeeltelijke overname door een of meerdere BV's van zorgondernemer Loek Winter roept wel vragen op.

Uit de melding bij de NMa blijkt dat hij vooral interesse lijkt te hebben in de volwassenenzorg en het onroerend goed van Zonnehuizen.

Splitsing

Wat betekent een splitsing van de jeugd- en volwassenenzorg voor de kwaliteit van de zorg? En wat drijft Loek Winter om te investeren in Zonnehuizen? Eerder deed hij dat ook in de in noodlijdende IJsselmeerziekenhuizen. Wat werd gepresenteerd als een 'overname' was slechts een investering van 5 miljoen euro, waarmee hij gek genoeg wel de bestuurlijke zeggenschap over het ziekenhuis verwierf. Met welk belang? Het uitkeren van winst in de ziekenhuiszorg is tenslotte nog niet mogelijk. Wat is dan zijn 'verdienmodel'? Loek Winter is tenslotte geen filantroop maar ondernemer.

'Verdienmodel'

Wanneer Loek Winter ook investeert in Zonnehuizen zou het goed zijn als het voor cliënten en medewerkers duidelijk wordt wat dan het bijbehorende 'verdienmodel' is. Wordt bijvoorbeeld de onroerend goed BV daarvoor gebruikt? Transparantie over BV-constructies en geldstromen is nodig. Het gaat tenslotte over schaarse zorgmiddelen die bedoeld zijn voor kwetsbare mensen met een beperking. 

Beoordelingskader belangen

En wie beoordeelt of de gekozen constructie voor Zonnehuizen in het belang is van de kwaliteit en continuïteit van zorg? De NMa? De NZa? Waarschijnlijk vooral de curator! Hier wreekt zich dat het ons ontbreekt aan een goed beoordelingskader. Een kabinetsbrief van 27 april 2011 over de continuïteit van zorg is door de Tweede Kamer nooit behandeld en het wetsvoorstel over risicodragend vermogen, of anders gezegd winstuitkeringen in de zorg, ligt nog niet bij de Kamer.

Kamervragen of debat

De aanstaande 'overname' van Zonnehuizen zal vast leiden tot Kamervragen of een spoeddebat. Maar het publieke belang van de zorg vraagt dat Kabinet en Kamer zo snel mogelijk helderheid scheppen over de criteria en randvoorwaarden voor private investeringen in de zorg.

Jan de Vries, directeur MEE Nederland
www.twitter.com/jandevries_MEE

 

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

6 januari 2012

zonnehuizen de hebben al bij de kvk onder een ander adres in laten in schrijven en dat is in eefde mettrayweg 25 om zo onder de schuld uit de kommen

Ottepotte

7 januari 2012

Helemaal eens met de conclusie van dit verhaal. Het is natuurlijk prachtig dat de Zonnehuizen kan worden overgenomen, maar wie controleert degene die hier achter steekt? Waarom is het niet transparant waar zij de winst op maken? Zo wekt men in ieder van de schijn van tegengestelde belangen, en mijn belang ligt bij de zorg voor de cliënten.
Als aanvulling zou ik graag opmerken wat men in het maatschappelijke debat eigenlijk verstaat onder de 'continuïteit van de zorg'. Is dit simpelweg een dak boven je hoofd, voedsel, verwarming en een bed? Of zien we hierin ook de meerwaarde van het contact vanuit persoonlijk niveau, waar de begeleiders de cliënten kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling, om hen zo weerbaar mogelijk te krijgen voor de maatschappij. Hoe veel geld zou het de samenleving eigenlijk kosten als wij (de zorgverleners) hier niet die middelen voor hebben? Waar zouden deze mensen dan stranden?
Ja! de kaders waarin dit klimaat gevormd wordt zijn zeker nodig, bij de Zonnehuizen hebben we namelijk al eerder gezien dat er een oneerlijke verdeling van belangen heeft plaatsgevonden door misplaatste bonussen en vertrekpremie's. Laten we dit a.u.b. niet nog een keer gebeuren...

Groet!

A Noniem

9 januari 2012

Meneer De Vries moet niet zo schijnheilig doen zijn gewaardeerde CDA haalt 850 miljoen van het PGB af en nu gaat hij ineens de ik ben tegen marktwerking en winst mare ophangen. Het is niet vreemd dat het CDA zoveel stemmen verliest met een wankelmoedig beleid. Als er meer helden waren zoals Loek Winter dan zou de zorg er veel beter voorstaan. maar meneer de Vries is zn kamerlid wat niet zichtbaar was niets voor elkaar kreeg en dan bij een organisatie als MEE gaan klagen wat anderen die hun eigen geld riskeren fout doen..... bah echt zn kleurloze CDA-er

Meersma

9 januari 2012

Het staat de heer De Vries of MEE Nederland vrij om de Zonnehuizen zelf over te nemen. Zolang meneer De Vries echter nog kiest voor zijn eigen risicoloze omgeving, moet hij anderen die nog wat van een failliete boedel maken niet teveel de maat nemen.

Bas Leerink

9 januari 2012

Laten we blij zijn dat er mensen als Loek Winter zijn die in de zorg willen investeren. En laten we eens ophouden met daar altijd iets achter te zoeken. Of zelf in actie komen en de clienten van de Zonnehuizen iets concreets aanbieden.

Jean, familie van verstandelijk gehandicapte bewoner.

10 januari 2012

Wat een gezemel allemaal Meneer de Vries, directeur MEE, ik had beter van je verwacht in deze poositie, en ik heb een advies voor de MEE organisatie:

Laten we even aannemen dat we moeten leven met de situatie van nu: de Zonnehuizenorganisatie is juridisch failliet, er er moet zorgcontinuïteit geboden worden. Wie meldt zich met een bedrag om te investeren om het duurzaam over te nemen, de zogenaamde 5 kernwaarden die de bewoners en voor hun de wettelijke vertegenwoordigers hebben geformuleerd, naast de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg te borgen?

Als het niet wordt overgenomen: niet goed zou ik zeggen;
als iemand het wel overneemt: kennelijk ook niet goed blijkens de blogger de Vries, ook niet de eerste de beste van dit zorgveld!

Ga maar eerst naar de feiten;

De overheid en meerderheid van het parlement moet nu niet mopperen:
-zij doen niets en moeten dus geen mening nu ventileren of hebben als het nu anders gaat dan ze misschien hoopten;
-ze zouden echt even naar zich zelf moeten kijken en het toezicht preventief sterk verbeteren. Of het nu een stichting of een BV is die de zorg levert. De overheid in de rol van de hoeder van het publieke belang van het onderwijs, de GGZ en de verstandelijke gehandicaptenzorg in deze instelling faalde falikant. Juist in deze fase van marktwerking. De overheid als systeemverantwoordelijke voor lichte vormen van marktwerking heeft zich (= mijn stelling die goed te bewijzen is: ) onrechtmatig van dit publieke belang teruggetrokken resp. verzaakt tijdig preventief op te treden anders dan het zich verschuilen achter anderen. Dat komt over een paar jaar in een parlementaire enkete, maar veel te laat, opnieuw op uw bordje als wetgever en beleidsmaker.

De toezichthouders moeten niet klagen:

- want intern waren die tot en met lente 2011 disfunctionerend, kan je wel zeggen; dat kan ik ook als externe toeschouwer met de kennis van achteraf constateren. Maar interne en externe toezichthouders moeten niet wachten op kennis achteraf maar vooraf proactief kennis verwerven en toezicht houden. Waar ben je anders voor?

-Ze zijn voor hun werk betaald (salaris, bonus al dan niet etc.) en met dat geld vertrokken terwijl ze het werk niet goed gedaan hebben.

-Met hen is en wordt niet afgerekend als verenigings of stichtingsbestuurders en toezichthouders. Of het is een zeer langdurige (rechts)zaak die ook weer geld kost aan de vervolgers of het OM. Maar na enige tijd duikt een dergelijke toezichthouder of bestuurder elders weer op en niet zelden weer het zelfde scenario; let op uw saeck benoemingscommissies en hunters !

-Zowel de interne toezichthouders als de externe toezichthouders op deelbelangen (banken, accountant (waar is het vastgestelde jaarverslag 2010? Verseckt u niet ? En waarom vroeg VWS dat verslag niet tijdig op? ) de zorgkantoren en zorgverzekeraars die bleven betalen terwijl het niet goed ging en eerder op concentratie van instellingen aanstuurden etc).

Nu wordt er in de blog gemopperd op MCgroep, maar:

-het verdienmodel van de vorige raad van bestuur (die zat tot juni 2011) was dat we maatschappelijk en econiomisch op deze instelling in enkele jaren een tekort hebben laten oplopen van 10-20 miljoen euro, geld dat ze uitgaven of verplichtingen aangingen, maar waar geen dekking voor was; zij vertrokken met een goede bonus, honorarium etc. zonder er zelf over de periode daarvoor last te hebben.

-het verdienmodel van de MCgroep is dat hij de overhead sterk beperkt wat ook hard nodig is; kan stuk slanker met maximale inzet van de inkomsten op de zorg zelve; Leve Loek Winter en zijn mensen;

-de voormalige stichtingbestuurders en toezichthouders lukte dat niet bij gebrek (?) aan incentives, lef, maatschappelijke verantwoordelijkheid of bescheidenheid;

-als het fout gaat bij de MCgroep zal hun BV failliet gaan; en worden ze ook geplukt voor de gegeven persoonlijke garanties en hun aandelen in de BV. Die zijn niets meer waard. Daar gaat je vermogen en investering. Hoezo verdienmodel? Dat is niet altijd een plus dus !

Waar was MEE directie en bestuur bij de fusies o.l.v. de in voorjaar 2011 afgezette RvB en anderen enkele jaren geleden tot begin dit jaar?

Dankzij hun fantastische grootheidswaanzin zonder persoonlijk commitment maar wel met de zekerheid van een vertrekbonus is het tekort zo groot geworden; wat natuurlijk zeer onmaatschappelijk is. Dank u wel meneer de bestuurder B. en de toezichthouders !
Waarom gaat MEE daar nu eens iets aan doen?

Als MEE wil mee praten: bedenk dan, en blog, over een verdienmodel voor BV’s, én voor stichtingen. Regel de aansprakelijkheid van betrokkenen beter inclusief de governance, een kaalplukregeling van disfunctionerende bestuurders ook van verenigingen en stichtingen, regel de transparantie en governance naar de bewoners en kom op en regel de medeverantwoordelijkheid via een coöperatievorm van bewoners en wettelijke vertegenwoordigers. Doe een voorstel, komt tot een doorbraak, leg een code hierover maatscghapplelijk voor en vast, voer de regie op deze discussie ten positieve en boyuw op ipv afbreken.

Nu is MEE alleen maar tegen, doe eens echt mee MEE !. Ja Jan: MEE is geen parlement, het is gewoon hard werken.

Jean,
Een verwante van een oudere bewoner in de voormalige Zonnehuizen
en ook pleegouder van een verstandelijk gehandicapte jong volwassene.

P Jonkers

10 januari 2012

Hr de Vries is een :
MEE-eter
MEE-loper
MEE-huiler
MEE-z....k..t
alles behalve een
MEE-valler

Minister Schippers het wordt tijd dat dit soort gesubsidieerde NON organisaties worden opgeheven in plaats van opvang van mislukte partijbonzen te zijn

en neem de NPCF dan ook even mee met die nukkige vakbondsdame aan het hoofd

Patienten en Mantelzorgers hebben MEE (of NPCF) niet nodig om voor hun zaken te pleiten ( zie statement hiervoor)

Pro-marktwerking , tegen Zorg-Stalinisme


Top