BLOG

De wijkverpleegkundige in de basis

De wijkverpleegkundige in de basis

De wijkverpleegkundige is weer terug in de Nederlandse gezondheidszorg! Buurtzorg heeft het pad geëffend. Inmiddels wordt het steeds drukker op dit pad, ook met Zichtbare Schakels. Tijd om door te zetten en in 2012 de Basisvoorziening Wijkverpleging te regelen.

Op maandag 16 januari heeft V&VN het rapport ‘Versterken van verpleging thuis’ uitgereikt aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS. Het is de opmaat naar een Basisvoorziening Wijkverpleging. Het rapport over de ervaringen in elf proeftuinen is een samenwerkingsproject van V&VN en de NPCF. De aanpak in de proeftuinen geeft antwoord op de vraag hoe de wijkverpleegkundige en haar team ruimte kunnen krijgen voor de beoogde schakelfunctie rondom kwetsbare ouderen. Voor het verbinden van eerstelijnszorg, care en welzijn. Uitgangspunt is een model waarbij wijkverpleging als basisvoorziening wordt ingezet.

Beschikbaar en toegankelijk

Het rapport doet verslag van elf proeftuinen. In het afgelopen jaar kregen wijkverpleegkundigen in deze proeftuinen de ruimte om de indicatie naast zich neer te leggen. Op basis van hun professionele blik konden zij in overleg met de kwetsbare oudere zélf de zorgvraag in volle breedte (zorg, wonen en welzijn) vaststellen. En wat denkt u? Opnieuw bewijzen wijkverpleegkundigen dat ouderen meer afstemming ervaren. Dat ze versterking van zelfredzaamheid ervaren en zich veilig voelen, omdat ze terug kunnen vallen op de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundigen vinden hun werk uitdagender omdat ze meer ruimte ervaren om hun professie te kunnen uitvoeren. Ondanks het feit dat de wijkverpleegkundigen zelf de zorg bepaalden, bleven ze binnen de financiële kaders. Sterker nog: de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van wijkverpleging nam toe.

Doorzetten

Wat Buurtzorg de afgelopen jaren heeft aangetoond is nu aangevuld met waardevolle adviezen uit het rapport van V&VN en de NPCF. Tijd voor de staatssecretaris om door te zetten en de Basisvoorziening in 2012 te regelen. Tegelijkertijd kan de staatssecretaris dan ook de Basisvoorziening voor de sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) in de eerste lijn regelen.

Een mooi 2012

De wijkverpleegkundige is weer terug in de zorg. Iedereen ziet het belang en de toegevoegde waarde van de wijkverpleegkundige. En zo ziet 2012 er ineens veel mooier uit! De wijkverpleegkundige en de SPV in een eigen basisvoorziening, samen met de huisarts in het zorgnetwerk dat zorg in de buurt garandeert!

Marian Kaljouw, voorzitter V&VN

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

16 januari 2012

Als onderzoeker roep ik dan "confounding by indication", maar dat weet Marian Kaljouw natuurlijk ook.

Anoniem

16 januari 2012

Goede afstemming ... wat een ontdekking

Merel van Uden

17 januari 2012

Blij dat dit onderzocht is!

Is het rapport ergens op te vragen?

tjark reininga

17 januari 2012

een goede ontwikkeling die laat zien, dat vertrouwen wellicht een betere basis is voor kwaliteitsverbetering in de (thuis)zorg dan concurrentie en controle achteraf. alles staat en valt met een toegankelijke eerstelijn die tevens de spil is in de indicatie.

een scherpe indicatie moet de basis leggen voor een zorgpad, waarin zowel vervolgstappen als ijkmomenten zijn opgenomen en de verzekeraar vooral de consistentie van de indicatie, het zorgpad en de voorgeschreven behandeling(en), medicatie en hulpmiddelen toetst.

@bencrul

17 januari 2012

Waarom niet doortrekken naar de 2e lijn? Wijkverpleegkundige zou prima casemanager kunnen zijn. Prima deze revival. Het gezonde verstand heeft het gewonnen van (indertijd) dom beleid

Joke Zwanikken -Leenders

17 januari 2012

Weet U allen , er zijn erg veel verpleegkundige die in de wijk willen werken en er goed voor zijn.
Al jaren , geef ze een auto en laptop ,zonder kantoor .
En laat ze gewoon hun werk doen

Pol

17 januari 2012

Zo langzamerhand gaat het de goede kant op. Zorgverlening zoals Zorgverlening bedoeld is!
Goed dat wij almaar meer gebruik maken van goede voorbeelden zoals Buurtzorg.

Frans Pol

ANH Jansen

18 januari 2012

Bedenk wel dat na voltooiing van het project scheiding van zorg en wonen het voor de lagere inkomens onmogelijk wordt om nog te worden opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis. De KBO heeft hierover een rondschrijven gestuurd.
De introductie van de wijkverpleeging oude stijl is de voorzet van de weg naar vooroorlogse toestanden.
Waarom zijn er ook weer bejaardenhuizen en verpleeghuizen opgericht in dit land? Voor iedereen toegankelijk en met een inkomensafhankelijke bijdrage?
Wat zijn de gevolgen van de scheiding van zorg en wonen? Huurtoeslag en zorgtoeslag. Beiden worden afgebouwd. Inkomensafhankelijke bijdrage wordt drastisch verlaagd. Iedereen wordt immers gelijk behandeld. De lagere inkomens gaan aldus meer betalen als zij in een voormalig verpleeg of verzorgingshuis worden opgenomen en de hogere inkomens gaan er flink op vooruit. Ouderzorg wordt zo weer de klassieke luxe zorg.

eORVtlbBCJIJhc

5 augustus 2012

Hallo,De ridderschilden wodern die ook los verkocht?ZO ja wat kosten deze dan?Wij willen nl ook met een kinderfeestje van onze zoon schilden gaan verven, en wij wonen in Landgraaf (zuid-limburg) dus dat is wat ver om naar u toe te komen. Het zou gaan om 8 schilden.Wij hopen op u antwoord.Met vriendelijke groeten, Ingrid Quaedflieg

Top