BLOG

Maak van Sionsberg pilotproject voor krimpgebieden

Maak van Sionsberg pilotproject voor krimpgebieden

Vorige week was ik uitgenodigd om een werkbezoek te brengen aan het ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum. Een aantal taken van dit kleinste ziekenhuis van Nederland staan ter discussie. Net zoals andere ziekenhuizen in krimpregio’s is de vraag aan de orde of alle taken nog op dezelfde wijze uitgevoerd kunnen worden.

Minder zorgaanbod

Het aanbod van patiënten neemt af en daarmee het volume van het zorgaanbod. Dat doet zich vaak het eerste voelen bij de spoedeisende hulp en de geboortezorg. Aan de kwaliteitscriteria die voor de spoedeisende hulp en de geboortezorg gelden kan, gelet op het aanbod, niet of niet helemaal voldaan worden. Uiteraard is dat voor de bewoners van de betreffende regio, zeker in eerste instantie, onaanvaardbaar. En net zoals elders is er in de regio Dokkum dan ook sprake van een uiterst actieve actiegroep. Want niet alleen gaat het dan over de toekomst van het ziekenhuis, maar bijvoorbeeld ook over de werkgelegenheid. In Dokkum is het ziekenhuis de grootste werkgever.

Zorgverzekeraar beslist

In het huidige stelsel is het de zorgverzekeraar die, gelet ook op de zorgplicht, beslist over de toekomst van het ziekenhuis. Een zorgverzekeraar die in Friesland een marktaandeel heeft van bijna 90 procent, geen concurrentie kent en aan geen enkele democratische controle onderhevig is.

Fusietoets

En dat dit moet veranderen werd in Dokkum heel duidelijk. De gemeente Dongeradeel heeft haar verantwoordelijkheid genomen en samen met de actiegroep de nodige stappen gezet. En terecht. Willen zorgaanbieders fuseren, dan is de fusietoets van toepassing. In die fusietoets spelen onder andere de cliëntenraden een belangrijke rol. Maar in situaties waar het voortbestaan van voorzieningen aan de orde is, heeft de burger geen enkele inspraak. En Dokkum maakt duidelijk dat dit niet langer gepikt wordt.

Zeggenschap

Natuurlijk moet per situatie bezien worden hoe de zorg het best georganiseerd kan worden. In het werkbezoek bleek dat alle partijen dat ook voelen. Maar dan moeten die partijen, zorgaanbieders, burgers en overheden serieus genomen worden en vooral daadwerkelijk ook iets te zeggen te hebben.

Publiek goed

Het voortbestaan van voorzieningen in Nederland is niet in de eerste plaats een zaak van de zorgverzekeraars. Gezondheidszorg is een publiek goed en dat vraagt om publieke sturing. In Dokkum realiseert de gemeentelijke overheid zich dit. Wij steunen hen daarin. De naam de Sionsberg verwijst naar de plek waar de basis ligt voor de oud-testamentische wetgeving. Wat mij betreft leiden de ontwikkelingen rond het ziekenhuis de Sionsberg naar nieuwe  regelgeving, waarin de burger ook daadwerkelijk invloed heeft op  de organisatie en kwaliteit van de zorg. Kortom, maak van de Sionsberg een pilotproject voor de krimpgebieden in Nederland.

Eeke van der Veen
Lid Tweede Kamerfractie van de PvdA

8 Reacties

om een reactie achter te laten

van der Meeren

25 januari 2012

Beste Eeke,
Wees toch blij dat er zorgverzekeraars zijn die de moed hebben om te doen wat er inhoudelijk echt gedaan moet worden. De Friesland zal de bevolking niet laten zakkken,
maar durft wel de eerste emotie te trotseren, om te werken aan echt goede zorg. Het moet beter en betaalbaar blijven, maar jullie krijgen de rollator nog niet uit het pakket! Verzekeraars verantwoorden zich volop t.o.v. de media, hun verzekerden en de politiek. De materie is complex en een populistisch debat is lastig.
Pak je verantwoordelijkheid en steun verzekeraars, die deze klus van de wetgever hebben gekregen en ook iets doen!

tjark reininga

25 januari 2012

beste Eeke,

jij en ik kunnen het daarmee niet eens zijn, maar de werkelijkheid is natuurlijk wel dat de politiek de verzekeraars in belangrijke mate verantwoordelijk wil maken voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van de zorg. en die doen dat op de beste manier die ze kennen, door de zorg zo goedkoop mogelijk te maken voor degenen die deze (nog) niet nodig hebben (lage premies) en de kosten bij de zorgafhankelijken neer te leggen. dat is de essentie van de keuze voor marktwerking in de zorg.

Anoniem

25 januari 2012

De PvdA is geen partij, maar een groep zakkenvullers als straks de Wet Norminkomen door de eigen PvdA senatoren om zeep wordt geholpen, om heel doorzichtige redenen. Elke PvdA-er zou zich moeten schamen.

Schulte

25 januari 2012

@ Anoniem hierboven: Maak van de PvdA pilotproject voor krimppartij.

De Graaf

29 januari 2012

Beste Eeke,

De Sionsberg pilot voor zorg in krimpgebieden, goed idee. We hebben op dit moment een aanvraag lopen bij ZonMw die precies dit beoogt: Gebiedsgerichte eerstelijnszorg. Daarbij hebben we om deze reden het gebied Dongeradeel aangemeld. In dit project willen we juist de burgers een stem geven om invloed uit te oefenen op de zorg van de toekomst. Ook in een krimpgebied.

Eens met de strekking van het blog dus, maar vlak de initiatieven die lopen niet uit.

JBMXXkaVxZZ

7 maart 2012

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.

RrpzYFvzxVfvOmGhcs

12 maart 2012

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.

hier

18 september 2012

tja een lastige situatie , vooral wanneer de instelling ook een grote werkgever is in de regio..

Top