• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

 1. Zorgthuisnl

  Een onevenwichtig en eenzijdig voorstel!
  Ook Zorgthuisnl (VVT) heeft grote bezwaren bij dit voorstel en heeft bij VWS al herhaaldelijk kenbaar gemaakt dat dit een onevenwichtig en eenzijdig voorstel is. Die bovendien de vrije keuze aantast.
  In het hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging is afgesproken dat de contracteergraad omhoog moet en het contracteerproces moet verbeterd worden. Dus meer aanbieders een contract en een betere inzet vanuit zorgverzekeraars om tot een contract te komen. Verzekeraars hebben echter hun inkoop afdeling afgebouwd en willen een landschap waarin alleen een klein aantal vooral grote aanbieders gecontracteerd wordt; de rest moet maar onderaannemer is de redenering van de verzekeraars en de huidige minister.
  Zorgthuisnl is voorstander van keuzevrijheid van cliënten en wil dat aanbieders in de gelegenheid wordt gesteld om tegen fatsoenlijke voorwaarden gecontracteerd te worden. Dit is al jaren een issue. Nu worden er te lage tarieven en onwerkbare budgetplafonds geboden en is contracteren voor aanbieders vaak niet aantrekkelijk. En degene die wel een contract zoeken worden door verzekeraars massaal genegeerd: te klein, al voldoende zorg ingekocht etc. De NZA staat er bij en kijkt er naar; ondanks dat bij herhaling blijkt dat er niet voldoende zorg is ingekocht en er bijgecontrateerd moet worden.
  Het wetsvoorstel “Bevorderen contracteren” richt zich nu niet echt op het bevorderen, maar geeft de minister de gelegenheid (het haakje door de kanbepaling) om de keuzevrijheid te beperken en ongecontracteerde zorg onaantrekkelijk te maken (per sector) door de vergoeding ongecontracteerde zorg verder te verlagen. Dat vinden wij onacceptabel! Als er werkelijk bevordering contracteren wordt nagestreefd dan zou het wetsvoorstel instrumenten moeten bevatten om verzekeraars te prikkelen om de contracteergraad te verhogen. Maar niets daarvan. De titel suggereert dat beide partijen die in een contract bijeen komen – de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder – alle twee in gelijke mate “bevorderd” worden om het contract als centraal instrument in te zetten, maar op onze vragen (wij hebben de tekst en het advies van de raad van State nog steeds niet ontvangen) krijgen wij niet de indruk dat er überhaupt een haakje is opgenomen om de verzekeraars te prikkelen tot meer en betere contracten te komen. Dus in ons oordeel: onevenwichtig en eenzijdig. En niet passend bij de grondgedachte van dit zorgstelsel waar de ontwerpers het contracteren als centraal instrument zagen en de ongecontracteerde zorg als onlosmakelijk onderdeel van een stelsel waar keuzevrijheid een fundamentele warde vormt. Het zou de Tweede Kamer sieren als ze behandeling van dit voorstel van de urgentie-lijst haalt en bijvoorveeld eerst de toekomst van de zorg na Corona bekijkt en bijvoorbeeld de toegezegde contourennota afwacht.

 2. Arne van Oranje

  De vergadering begint om 14:00 uur. Hier is de link naar de agenda: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02111

  De livestream is hier te volgen: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/plenaire-zaal

  Kijken welke cijfers misbruikt worden om de vrije artsenkeuze in te dammen. Als deze vergadering leid tot een wetsvoorstel wat er door komt in de Tweede en Eerste Kamer zal dit de zorg alleen nog maar minder toegankelijk maken voor iedereen, met name voor de verzekerden met een smalle beurs. De wachttijden zullen toenemen voor de mensen die niet meer naar ongecontracteerde zorgverleners kunnen vanwege de kosten. Deze moeten gedwongen kiezen voor gecontracteerde zorgverleners met niet toereikende budgetten en compleet lopen aan de lijn van de zorgverzekeraars.
  De tijd zal het leren.