Lees Interacties

Reacties 1

  1. AvatarFrans Fakkers

    Zijn we vergeten wat de Q koorts in Brabant heeft aangericht. Zijn we daar al aan uit wat hiervan de oorzaak was? Zie ook wat de nertsenfokkerij veroorzaakt. Omwonenden moeten omrijden, mogen niet in de buurt komen. De echte vraag die onbeantwoord blijft is: wat is de rol van de vergunningverleners (de gemeentelijke en provinciale overheden) .Immers zij zijn er toch om ons als burgers te beschermen tegen dit soort gevolgen? Hetzelfde geldt ook voor andere (milieu)vergunningen waar niet geluisterd wordt naar inbreng van de burgers die bezwaren indienen tegen dit soort vestigingen. Denk maar aan de luchtvervuiling zoals CO2 etc . Steeds worden vergunningen verleend waarbij niet gekeken wordt naar de best technical means. Reden? Het is te duur. Maar is een mensenleven niet veel duurder?