• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

  1. Frans Fakkers

    Zijn we vergeten wat de Q koorts in Brabant heeft aangericht. Zijn we daar al aan uit wat hiervan de oorzaak was? Zie ook wat de nertsenfokkerij veroorzaakt. Omwonenden moeten omrijden, mogen niet in de buurt komen. De echte vraag die onbeantwoord blijft is: wat is de rol van de vergunningverleners (de gemeentelijke en provinciale overheden) .Immers zij zijn er toch om ons als burgers te beschermen tegen dit soort gevolgen? Hetzelfde geldt ook voor andere (milieu)vergunningen waar niet geluisterd wordt naar inbreng van de burgers die bezwaren indienen tegen dit soort vestigingen. Denk maar aan de luchtvervuiling zoals CO2 etc . Steeds worden vergunningen verleend waarbij niet gekeken wordt naar de best technical means. Reden? Het is te duur. Maar is een mensenleven niet veel duurder?

  2. Luc. Janssens

    Onlangs heb ik een reinigingskuur gedaan met gemodificeerd citruspectine (MCP). Door de modificatie zijn de pectine moleculen zo danig verkleind dat zij de vaatwand kunnen passeren en zich in de bloedbaan aan de aanwezige zware metalen, fijnstof en andere ongerechtigheden kunnen hechten, waar na zij door de nieren in de vorm van zwarte urine en door de longen als zwart slijm kunnen worden uitgescheiden. Ik was verbaasd om te zien hoeveel afvalstoffen ik bij mij droeg en het heeft mij aan het denken gezet: Heeft het hoge sterftecijfer onder bejaarden te maken met de verontreinig in het lichaam? Dat zou best eens zo kunnen zijn, want peuters en kleuters raken bijna niet besmet. Zij dragen dan ook weinig afvalstoffen bij zich. In plaats van zich druk te maken over de productie van een vaccin, zouden de deskundologen een onderzoek kunnen starten naar het verband tussen lichaamsverontreinig en en sterftegraad.
    En dan nog wat: Door deze reinigingskuur ben ik ook een hoop kankerverwekkende stoffen kwijt geraakt