• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

  1. Peter Koopman

    IZA-2 beperkt de curatieve Zorg tot dat deel waarvan de passendheid bewezen werkzaam is, zo klinkt het! Daarnaast blijft het primair verpleegkundig aandeel noodzakelijk en wordt nu ( naast in de Wet BIG ) blijkbaar ook in deze IZA versie prominent beschreven ( bron:VenVn ). Dat kan bijvoorbeeld navolgend verwoord zijn. Verpleegkunde omvat de “werkwoorden” observeren, participeren in de behandelingen, begeleiden, verplegen en verzorgen. Het zeer zinvol aandeel door deze beroepsgroepen is relationeel van aard en betreft naast “(geestelijke) gezondheidsvoorlichting (GVO) inzake positieve preventie opstellen en uitvoeren van een met de patiënt overeengekomen zorgovereenkomst. Hierin is plaats voor in de praktijk en door onderzoek algemeen bewezen werkzame opgaven, maar ook de meer op deze persoon afgestemde professionele steun. Immers veel is nog niet sterk bewezen of leent zich niet daarvoor ( nb.verplegingswetenschap wordt in NL pas sinds 1981 onderwezen en kent nog steeds een zeer beperkt research budget ). Terzijde: als het vertrouwen in de zinvolheid van het verpleegkundig werk groeit hoeft niet alles in de taal van buitenstaanders vertaald, cq onderzocht te worden; wantrouwen kost m.i. onnodig geld. Naast voornoemde lijken bij IZA-2 de arbeidsmarktkwesties zoals loonkloof/te lage pensioengrondslag etc. voor de verplegenden niet gerepareerd te worden. Het ontbreken van deze randvoorwaarden zal de acceptatie van IZA-2 zeer gaan beïnvloeden, ondanks de beleidsmatige erkenning in dit document van het onmisbare aandeel door de (2,6 per 100 Nederlanders) verplegenden bij de gewenste transitie van de curatieve zorg.