Reader Interactions

Reacties 1

  1. AvatarFrank Conijn

    Opmerkelijk dat er al zo’n precieze strategie is uitgestippeld, terwijl we nog nauwelijks weten bij wie het wel en niet goed werkt. Als het bij verpleeghuisbewoners — meestal 80-plussers met een zwakke gezondheid — niet goed werkt maar bij gezonde 80-minners wel, heeft het vaccineren toch nog zin omdat je de R-waarde ermee omlaag brengt. Maar dan moet je strategie dus wezenlijk anders zijn.