• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

 1. Jorrit Stroosma

  Ik verwacht dat dit ook een aanzet is tot het verhogen van het wettelijke eigen risico naar 450 euro, waarschijnlijk voor 2025. Want ze kunnen alleen makkelijk de premiestijging beteugelen met het verhogen van het eigen risico en die staat al jaren op 385 euro.
  Ik vind het nog steeds absurd dat er een boete staat op ziek worden, want zo zie ik het eigen risico in de zorg. Mensen met een laag inkomen – en steeds vaker ook midden inkomen – mijden de zorg vanwege het eigen risico ook al valt de huisarts er niet onder, alle zorg daarna valt er wel onder inclusief medicijnen en bloedonderzoeken. Dus gaan ze pas veel later naar de huisarts toe en vaak zijn de medische klachten dan zo verergerd dat het vele malen duurder is. Dan is een klacht die in een vroeg stadium makkelijk behandeld kan worden met medicatie verworden tot een dure operatie en revalidatie.
  Maar ja dat is het kortzichtige beleid van de Rijksoverheid en de zorgverzekeraars.

 2. Frank Conijn

  Een stap in de goede richting. Echter, on­der­zoek door het NI­VEL in 2009 liet zien dat het toen­ma­li­ge ei­gen ri­si­co, € 155, een ver­waar­loos­baar zorg­vraag­rem­mend ef­fect had. Dat is niet merk­waar­dig, want voor het voor­kó­men van on­no­dig be­zoek aan de twee­de lijn, die het over­gro­te deel van de cu­ra­tie­ve kos­ten op­slokt, be­staat al een goed wer­kend sys­teem: de huis­arts in de rol van poort­wach­ter. En huis­arts­be­zoek viel — en valt nog steeds — bui­ten het ei­gen ri­si­co.
  .
  Een so­ci­a­ler en ef­fec­tie­ver al­ter­na­tief is re­de­lij­ke ei­gen bij­dra­gen al­leen voor zelf­ver­we­zen/zelf­voor­ge­schre­ven zorg. Zo­als daar zijn: be­zoek aan de spoed­ei­sen­de hulp (SeH), de huis­art­sen­post en de huis­arts, zon­der te­rug­kom- of (te­rug)ver­wijs­brief van een arts. Door daar bijv. res­pec­tie­ve­lijk € 30 tot € 60, € 15 tot € 30 en € 5 tot € 10 voor te vra­gen wordt over­ma­tig zorg­vraag­ge­drag ge­remd, ter­wijl (te­rug­kom)be­zoek dat no­dig wordt ge­acht door een arts ge­heel ver­goed blijft.
  .
  Zie https://gezondezorg.org/eigen-bijdragen voor meer informatie.