Lees Interacties

Reacties 2

  1. AvatarArne van Oranje

    U kunt in dit artikel voor de huisarts elk ander zorgberoep invullen, geld allemaal hetzelfde voor. De doorgeschoten effectisering, budgettering en marktwerking is de bijl aan de wortel van goede en toegankelijke zorg in Nederland.

  2. Avatarthissen

    Bovenstaande reactie lijkt mij ‘doorgeschoten’. Zeker, het huidige systeem kent nog vele mankementen. Beter om deze tekortkomingen aan te pakken dan blijven schelden op marktwerking (= door overheid zelf gereguleerde marktwerking). Beste oplossing. Huidig stelsel behouden en gezamenlijk (overheid-verzekeraars-instellingen-burgers) werken aan verbeteringen. Dat is enige weg die effectief is en zorgstelsel betaalbaar houdt.