• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

  1. Koos Dirkse

    Ja, de zorgverleners presteren vele malen meer dan alle beleidsvoerders er omheen. Ondanks het wanbeleid, het onmogelijk maken van hun taken en hun uitzicht op ontslag hebben ze geen patiënt tekort gedaan! Chapeau!

  2. thissen

    De Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam tot de conclusie dat ten gevolge van de afwikkeling van het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen een aantal risico’s zich gelijktijdig hebben voorgedaan (behandeling zonder achtervang om complicaties op te vangen, beperkte operationele capaciteit in de ontvangende ziekenhuizen, patiëntgegevens/overdracht niet op orde en onderbreking behandelingen met risico op vertraging, terugval en/of zorgmijding. Volgens de Onderzoeksraad waren genoemde risico’s vermijdbaar met een gepaste voorbereiding. Bij de voorbereiding was IGJ betrokken via een continuïteitsplan wat in de praktijk niet bleek te functioneren . De zorgplicht is een resultaatsverplichting van zorgverzekeraar Zilveren Kruis jegens natura patiënten. In de aanloop naar het faillissement had IGZ het ertoe kunnen leiden dat de NZa maatregelen zou treffen om continuïteit van zorg (tijdelijk) via een gecontroleerde sluiting veilig te stellen. Dat gebeurde niet. De aanbeveling in het artikel is opmerkelijk doordat IGZ verwijst naar zorgaanbieders. Er lijkt, gezien het voorafgaande, ruimte voor verbetering aan de zijde van IGZ.