• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

  1. hmcmanagement

    Als er iemand dacht dat met het IZA de all in oplossing was bedacht voor het verkrijgen van grip op het gehele veld van de gezondheids- en welzijnszorg zal het neem ik aan zo langzamerhand duidelijk worden dat het IZA het zoveelste voorbeeld is van een ondoordachte theoretische aanpak. Nu uit de verf komt dat integraal niet echt integraal is en gedacht wordt aan een soort superintegraal bestuurlijk en organisatorisch stelsel doemt het beeld op van de falende voorbeelden van de molochondernemingen in het bedrijfsleven. Ze bleken onbestuurbaar!
    Het zal in de gezondheids- en welzijnszorg niet anders gaan. Immers, het ideale plaatje berust op de pijlers: bekwame overheid (kabinet en ambtelijk apparaat), zich verantwoordelijk gedragende Kamers en politieke partijen, aanbodpartijen die maatschappelijk verantwoord acteren en burgers/consumenten/cliënten/patiënten zie als vragende partij zich ingetogen gedragen. Alleen dan ontwikkelt de verhouding kwaliteit/kosten zich optimaal. En wie de media en de uitingen van de overheid en andere stakeholders volgt, ziet dat in geen enkel geval de pijlers tegemoet komen aan het vereiste niveau.
    Laten we ons dus maar toespitsen op het ondersteunen van hetgeen in het veld al als goede voorbeelden van verbetering zichtbaar is. Ook minister Kuipers zal moeten wennen aan het verschil tussen de functie Vz. RvB Erasmus en die van minister VWS. De maakbaarheid die hij voor ogen heeft (had?) is illusoir.
    Hans Hof (o.a. ervaring sinds 1982 met bestuurlijke functies in de eerstelijns farmaceutische sector resp. als adviseur bij de ontwikkeling van gezondheidscentra).