• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

 1. Hans ter Brake

  Laten we primair verder werken vanuit het perspectief van allen die in Nederland verblijven of elders terug willen vallen op hun gegevens. De doelstelling inzake PGO staat!

  Ik denk dat de mens als patiënt – net als de vakantieganger – een belangrijke rol kan spelen:
  1. De cliënt of patiënt is zelf de enige constante in alle zorgprocessen,
  2. kent als enige het persoonlijke sociale en zorg-netwerk en beslist toenemend zelf over welke naasten, organisaties en professionals in de loop der tijd daartoe behoren voor welke delen van ondersteuning, zorg en gegevens,
  3. kan als enige eigen registraties en gegevens uit verschillende bronnen consolideren en
  4. heeft belang bij het tijdig, veilig en gecontroleerd beschikbaar zijn van gegevens, altijd en overal. Ook onderweg in Nederland, Europa en elders in de wereld.

  Zet dus in op digitale ondersteuning van steunstructuren en netwerkzorg. Zie de PGO als TUI-app:
  a. mensen hebben een unieke en samenhangende reis door leven, gezondheid en zorg, met eigen regie;
  b. naasten en professionals krijgen als ‘tijdelijk reisgezelschap’ toegang tot gegevens, en kunnen die zonodig verwerken met eigen software.

 2. Peter Koopman

  IZA 2022 is door vele organisaties getekend en heeft een horizon tot en met 2024. Het betreft vooral een strategisch document ( langere termijn ) en is op “de Zorg” gericht die thans vanuit de ZvW wordt bekostigd. VWS gebruikt IZA om vooraf steun te krijgen voor de uitvoering van haar “systeemverantwoordelijkheid” en budgetverantwoordelijkheid. Interessant zijn daarbij de overwegingen van de organisaties die niet tekenden. Inzake verbetering van arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen en verzorgenden is in de budgetruimte getekend voor het standaard OVA budget. Dat biedt geen nieuwe oplossing voor de rechtvaardige vragen om de loon- en pensioenkloof te repareren. Rutte III VWS repareerde 1,13% en Rutte IV VWS biedt 0 % ! Maar we wachten de troonrede van morgen af: misschien pakte SoZa deze handschoen wel op.