• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

 1. Jorrit Stroosma

  In de tussentijd moet elke GGZ instelling die 500.000 euro en meer omzet per jaar heeft verplicht meedoen aan het onderzoek van de NZa voor een mogelijke tariefverhoging voor 2024. De data daarvoor met uiterlijk 2 april 2023 aangeleverd worden.
  Al bij de overgang van de DBC’s naar het ZPM bleek dat de NZa 4% te weinig verhoging had uitgevoerd op de tarieven. Dit is nog steeds niet recht getrokken en de tarieven lopen nog steeds achter ondanks de verhoging voor 2023 van 5,6%. En daarbij hebben de zorgverzekeraars ook nog eens besloten om de vergoedingstarieven maar met 1% tot 3% te verhoging en niet met de 5,6% besloten door de Tweede Kamer.
  VWS maakt een begroting voor de GGZ op basis van 100% tarieven die de NZa berekent heeft. De zorgverzekeraars gaan daar standaard bij de contractering 15% tot 25% onder zitten, er wordt zonder dat iemand het echt benoemt dus bezuinigd op de GGZ. Dat noemt men volksverlakkerij.

 2. Alberts

  Wat een windowdressing. Het 100% NZA tarief was met ingang van 2022 al 4% te laag, zie ook opmerking Stroosma. Vervolgens kan niet elke zorgverzekeraar zich in het NZA tarief vinden, sommigen hanteren ‘eigen tarieven’, die liggen uiteraard onder de NZA tarieven.
  Vervolgens hanteren de zorgverzekeraars -in weerwil van de uitspraak van de Hoge Raad- collectieve afslagen op het 100% NZA tarief. De gecontracteerde zorgaanbieder krijgt dus nooit dat NZA tarief, maar veel minder. Bij bepaalde consulten soms maar 60%, soms 80%, soms 90%. Maar nooit dat 100% NZA tarief, dat berekend is op kostprijs en jaarlijks met inflatie wordt gecorrigeerd.
  Een nieuw onderzoek en eventueel bijstellen van de NZA tarieven is leuk voor de bühne maar levert niets op als deze contracteerpraktijk niet aangepakt wordt. Veel GGZ aanbieders worden niet kostendekkend vergoed, gaan daardoor dure zorg afbouwen, investeringen in innovaties beperken, en de wachtlijsten lopen verder op.
  Er is zeker werk aan de winkel voor de NZA, maar ik denk dat die op een ander vlak ligt dan het zoveelste kostenonderzoek.