• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

 1. bvrr

  Wel bijzonder dat de zorgverzekeraars in dit onderzoek niet genoemd worden.

 2. Hygieia Consultants

  De NZa constateert fantomen die in Utrecht worden bedacht en de MSB’s steeds meer in een hoek drijven. Hoezo wordt bij meerdere MSB’s de bestuurbaarheid van het ziekenhuis belemmerd. Zullen we dan maar meteen ook naar één verzekeraar toelaten voor overleg?
  Hoezo meer betrokkenheid van het ziekenhuis bij het aannemen van medisch specialisten. Dat zal de belastingdienst aanmerken als ondergeschiktheid van het MSB en daarmee het ondernemerschap frustreren. Discussies die al 10 jaar spelen.
  De NZa mist de kern van de problematiek os is een verlengstuk van de SP geworden. Alleen een bedrijfsmatige opstelling kan de oplopende kosten in een ziekenhuis beheersbaar maken. MSB’s zijn veel meer ondernemer dan de ziekenhuis directies. Voor 1980 (de specialisten ondernemers maakten de dienst uit met uitvoerende directies) lagen de kosten verhoudingsgewijs veel lager, bestonden er geen echte wachtlijsten en lag de arbeidsproductiviteit veel hoger. Vanaf dat het COTG en daarmee de overheid geleidelijk de “macht” naar zich toetrokken gaat het fout. De zorg is te bureaucratisch en de kosten lopen sindsdien disproportioneel op. Minister Borst heeft met schade en schande de lumpsum systematiek dan ook moeten verlaten. En nu ligt er weer een bekostigingsmodel dat niet anders is als een budgetsysteem (lumpsum, aanneemsom) zonder echte sturingsmogelijkheden.
  En krijgen de medisch specialisten dan ook harde rechten bij benoeming van bestuurders? Het Europese RvT model faalt aan alle kanten en daarin hebben de specialisten niet of nauwelijks zeggenschap. Een ratjetoe van afgedankte politici en academici zonder ondernemersvaardigheden. Laten we dan maar beginnen met het vastleggen van een one tier board. Maar ook in 2014 heeft men dat niet aangedurfd.
  De NZa moet zich niet bemoeien met de wijze van bedrijfsvoering en zich beperken tot tariefkwesties en samenhang tussen sectoren. Op een dergelijke ambtelijke bemoeial zit niemand te wachten. De voorgestelde punten zullen weer leiden tot jaren chaos en (fiscale) onzekerheid. En dat kost alleen maar geld en arbeidsproductiviteit.
  Uiteindelijk zal een PxQ beleid het beste en kostentechnisch het meest aanvaardbaar zijn. Maar dat zullen de “droge” rekenaars en technocraten in Utrecht nooit begrijpen. Die denken in theoretisch modellen en waarden zonder kennis of ervaring van hoe je een bedrijf bestuurlijk maar ook bedrijfsmatig leidt. Echter, de gezondheid van burgers is te belangrijk om als speeltuin te dienen van de niet wetende(n).

  Peter de Leede