• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

  1. Balletje

    Beste NZa, mooie en terechte oproep aan de zorgkantoren: zorg ervoor dat geindiceerden de zorg krijgen die ze nodig hebben. Laat ik toch een paar “kleine” problemen schetsen.
    In een aantal regio’s is de krapte op de arbeidsmarkt zó groot geworden dat de (intramurale) capaciteit fors onder druk staat en er door zorgaanbieders keuze’s gemaakt moeten worden: bedden leeg laten staan maar wel nog een enigzins verantwoorde zorg kunnen leveren, of bedden vullen maar onvoldoende kwaliteit kunnen leveren. Voor zorgaanbieders en zorgkantoren een dillemma.
    Op de 2e plaats zijn er met het kwaliteitskader verpleeghuiszorg veel extra middelen naar de intramurale zorg gegaan. Het mooie resultaat is dat de kwaliteit omhoog is gegaan en de werkdruk is afgenomen. Negatief bij effect is dat thuiszorgmedewerkers zien dat het intramuraal werken nu minder werkdruk geeft dan extramuraal, dus kiezen ze ervoor om vanuit de wijk naar een intramurale setting te gaan. Langer thuis komt dus nog verder onder druk te staan.
    Tot slot geeft de NZa aan dat de zorgkantoren meer domein overstijgend moeten werken en innovatie moeten faciliteren en ondersteunen. Ook hier is de bedoeling duidelijk en willen de zorgkantoren dit volgens mij dolgraag, maar zolang zorgkantoren alleen cliëntgebonden kunnen en mogen financieren, wordt hen hier geen enkele ruimte voor geboden. Zorgkantoren zouden enorm geholpen worden met enige regelruimte en vrije speelruimte; inzet op preventie of ondersteunen van regionale of burgerinitiatieven zouden veel goeds kunnen brengen, waardoor er met weinig middelen veel toekomstige Wlz cliënten geholopen zouden kunnen worden. Zorgkantoren moeten dan wel die ruimte krijgen. Mijn conclusie: terechte kritiek van de NZa op de langer wordende wachtlijsten, maar geeft zorgkantoren de speelruimte om te komen tot échte oplossingen.