• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

  1. Hans Buijing

    Goed dat de Rekenkamer dit nu onder de aandacht brengt. Deze problematiek wordt door de veldpartijen al jaren bij VWS onder de aandacht gebracht. En bij de financiers van de zorg! Want die zullen in de tarieven het mogelijk moeten maken dat er vergoeding komt voor stagebegeleiding en daarmee samenhangende indirecte uren. Zo lang de financiers alleen directe uren inzet vergoeden en alleen als die inzet direct valt te koppelen aan een (geïndiceerde) cliënt, blijft dit en dergelijke problemen bestaan.
    De zorg krijgt nu vaak het verwijt dat zij teveel over bedrijfsvoering en productie spreken, maar de bron ligt daarvoor in de wijze van financiering en het gebrek aan bereidheid bij de financiers om breed op de zorg te investeren. En zich mede verantwoordelijk te voelen voor de arbeidsmarkt en dus de toekomst van de zorg!

  2. Lineke Verkooijen

    Het is beter een andere aanpak te zoeken om meer stageplekken te creëren, vindt de Algemene Rekenkamer. Super! De huidige aanpak is: geld voor stage-uren of te wel geld voor ‘handjes’. Het beleid is al jaren gericht op deze ‘handjes’ en helaas veel te weinig op kwaliteit. Zorg is een vak. Het verbaast me dan ook niet dat de belangrijkste reden voor het niet gebruiken van de stagesubsidies is: het gebrek aan stagebegeleiders. Want anders dan door veel mensen buiten de zorg verondersteld lijkt te worden is zorg een vak dat geleerd moet worden. Slechte kwaliteit zorg kan veel ellende veroorzaken (met veel kosten). Het opleidingsniveau van de huidige medewerkers in de WLZ is onder invloed van dit ‘handjes-denken’ inmiddels dusdanig laag geworden dat voldoende ‘meester’schap vaak ver te zoeken is. Om deze neerwaartse spiraal (minder kwaliteit, minder stageplekken, minder opgeleide (kwalitatief goede) mensen, nog grotere personeelstekorten) te doorbreken is mijn grote droom: Een eenjarige (stevige en kwalitatief goede) opleiding VERZORGKUNDIGE, dus voor de kern van het zorgvak in de WLZ-sector (80-90% van het werk). Toegang geeft tenminste een diploma dat toegang geeft tot mbo-niveau 3/4. De inhoud voor een hybride leerweg (incl. het materiaal, docenten en ondersteuning voor de interne begeleiding ligt klaar). Met deze opleiding realiseren we een kwalitatief goede basis om (tenminste deze verzorgkundigen) zich verder te laten ontwikkelen in VERZORGKUNDIG LEIDERSCHAP, cq ‘meester’ in hun vak (dus voor die kern van 80-90% in de WLZ). Welke zorgorganisatie doet mee? Dan kunnen we relatief snel en op een andere manier uit die neerwaartse spiraal komen.

    Lineke Verkooijen, http://www.verpleegthuiszorg.nl