Lees Interacties

Reacties 1

  1. Avatarpvanloon@planet.nl

    TNO heeft ooit een stevige achtergrond in de techniek gehad. Het is vrij onbegrijpelijk dat er in dit stuk alleen over stofwisselingszaken gesproken wordt in relatie met ernst van Covid-19 . De “biochemie”heeft het voor het zeggen om de ruimte aan “farma’ te bieden. Het is rond de coronacrisis duidelijk aan het worden, dat het volledig overslaan (of onbekend zijn) van de biomechanische karakteristieken die gezondheid uitmaken, maar ook bevattelijkheid voor longaandoeningen als bij dit virus bepalen.
    Bij een zittende leefstijl, zeker nu heftig bij de jongere generaties, is het bijna onmogelijk om een goede blaasbalgfunctie van onze thorax te krijgen of te onderhouden. Door ( veel en veel verkeerd) zitten verkromt en verstijft de wervelkolom ( slechte houding) waardoor de ademhaling wordt afgeremd of in ieder geval de extra capaciteit om bij inspanning of bij deze door Covid-19veel meer vast elastisch geworden longen goed te ventileren, afwezig blijkt. De blaasbalgfunctie is bij veel mensen , zeker met obesitas en een zichtbare kyfose veel te klein om die verdichte longmassa uit elkaar te trekken. Er wordt wel gewag gemaakt, dat meer “bewegen” als verbetering van de leefstijl de weerstand vergroot. Maar er wordt niet bij verteld, dat juist het terugontwikkelen van een goede houding, soepelheid in de wervelkolom en in de hele thorax de effectiviteit van ons bewegen veel grote maakt. Ook richting het OMT hebben we onze overwegingen om zelfs bij beademing het longvolume door directe houdingscorrectie te vergroten neergelegd. Wanneer gaat TNO haar technische achtergrond in mechanica en dynamica, rond de fysische natuurwetten, weer afstoffen?