• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

  1. thissen

    Twente heeft eerst een Regio-beeld opgesteld waarin een overzicht wordt gegeven van de ontwikkelingen van de zorgvraag in de komende 10 jaar. De regiovisie ‘Twente Beter’ is daarop een lovenswaardig vervolg. Kern is een transitieproces en cultuuromslag dat moet leiden tot meer samenwerking, verschuiven van focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, zelfredzaamheid, hulp en zorg dicht bij huis en verbetering van mentale en fysieke weerbaarheid en veerkracht.
    Om het concreet te maken richt de regiovisie zich op kwetsbare burgers, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, ouderen met acute zorgvraag en tot slot psychisch kwetsbaren. Per categorie worden voorstellen gedaan en dat is goed. Succesvolle uitvoering van de regiovisie zal wel voor een belangrijk deel afhangen van (integrale)financiering. Een soort ‘regio-budget’. Binnen dit budget kan dan ‘geschoven’ worden in overeenstemming met de regiovisie en wensen. Deze regiobudgetten ontbreken op dit moment. Dat lijkt mij een belangrijke hinderpaal voor succes. De meeste instellingen worden via productie en landelijke tarieven gefinancierd. Financiering loopt dus per instelling. Dat belemmert de samenwerking en gezamenlijkheid. Bijkomende kwestie is dat de landelijke financiering van de zorg al op dit moment financieel zeer problematisch is en dat met verschuiving naar regionale aanpak dit probleem waarschijnlijk in de regio zal belanden. Prima dat burgers zelf per regio mogen bepalen hoe de zorg eruit moet zien, maar betekent dit ook dat de kosten regionaal moeten worden opgebracht? Zoals gezegd is het initiatief van een regiovisie lovenswaardig. Er zal nog wel het nodige moeten gebeuren om plannen en financiering parallel te laten lopen. Anders gaat het niet lukken vrees ik. Een visie op de financiering van plannen verdient denk ik een plek in een regiovisie. Immers, geen geld geen uitvoering. En de burger kijkt uiteindelijk naar de uitvoering van een (regio)visie.
    Jan Willem Thissen