• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

  1. Peter Koopman

    FNU tekende bij het “kruisje” IZA-2, dat hen was voorgelegd door oud-collega, thans Minister VWS. Dat was onverwacht, want nog maar enkele weken geleden onderschreven ze de noodzaak om de reparatie van de loonkloof ( en daarmee samenhangende te lage pensioengrondslag ) van verpleegkundigen en verzorgenden IG als randvoorwaarde voor ondertekening van het Integraal Zorg Akkoord 2022 t/m 2024. Overigens geven ondertekenaars aan nu al donkere wolken te zien op budgettair gebied. Ook kwantitatief legden ze zich vast op bevriezing van het aantal medewerkers ( max. 1 op de 6 van het Netto beschikbaar arbeidspotentieel). De aankomende CAO onderhandeling kan in een Witte Woede ontaarden. Zie uitkomst NS ! Toch werd door deze bestuurders getekend. Stil maar wacht maar, alles ….!