• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 13

 1. Jorrit Stroosma

  En met een contract is het nog maar de vraag of je tijdig zorg ontvangt, en passend, en niet net het omzetplafond op is. Wat meestal het geval is zo vlak voor de zomervakantie of er vlak na. Dus je moet voor planbare zorg last krijgen voor of vlak na de zomervakantie. Daarna bent u weer aan de beurt in begin 2024.
  Dit is gewoon het failliet van dit zorgverzekeringsstelsel, het is geen verzekering meer maar een woekerpolis. Je sluit iets af maar het is maar de vraag of je in 2023 de benodigde zorg nog ontvangt en ook passend is.
  Dit is de uitvoering van de tegenmacht waar in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) over gerept werd. In de al jaren durende loopgravenoorlog tussen aan de ene kant de zorgverzekeraars en aan de andere kant met name de niet-gecontracteerde zorgaanbieders zal de verzekerde alleen nog maar meer de dupe van worden. Ze (het kabinet Rutte 4) verwachten dat als de niet-gecontracteerden zich maar overgeven en committeren aan de macht van de zorgverzekeraars dat alles wel recht zal komen.
  Hugo de Jonge en Ernst Kuipers hebben dan wel verkondigd als ministers van VWS dat de marktwerking in de zorg mislukt is maar ze gaan er gewoon mee door. Beter gezegd, ze geven de zorgverzekeraars steeds meer munitie om de zorg kapot de efficieren. Met bondige beleidsstukken, zoals het IZA, die niks voorstellen om de zorg weer uit het slop te trekken maar de brancheorganisaties van ziekenhuizen en GGZ ondertekenen het wel.
  Het is gewoon een toxische relatie waarin veel zorgorganisaties bang zijn om nog meer klappen te krijgen.

 2. Hans Buijing

  Ik ben benieuwd wat de rechter vindt van de percentages voor ongecontracteerde zorg in het licht van het hinderpaalcriterium!

  • Erik van Zalk

   Hans, goed punt, wie laat dit toetsen?

  • Jorrit Stroosma

   Zeker een goed punt. Maar om het te laten toetsen heb je minstens 20.000 euro nodig voor je advocaatkosten. Iemand?!

  • Erik van Zalk

   Ik doe mee voor 1000,-

 3. Erik van Zalk

  De uitwerking voor de GGZ is dat er een tweedeling gaat ontstaan tussen mensen die wel of niet de middelen hebben voor adequate zorg. NB, de gecontracteerde zorg heeft en zal een nog langere wachtlijst krijgen of is zelfs niet beschikbaar door omzetplafonds iets later in het jaar. De ongecontracteerde zorg heeft geen of kortere wachtlijsten en is altijd beschikbaar ook later in het jaar met zeer goede kwaliteit voor een lagere prijs gezien de vergoedingen voor vrijgevestigde praktijken ongeveer 30% lager zijn dan voor instellingen. Het is de wereld op zijn kop; De ongecontracteerde zorg is beter, goedkoper en beter beschikbaar en toch wordt juist hier verwacht dat mensen een substantieel deel zelf gaan betalen.

  • Erik van Zalk

   In additie een ander neven effect zal zijn dat vrijgevestigden transformeren in kleine instellingen ( dit is de afgelopen jaren ook al gebeurt) waarvoor de vergoedingen in het ZPM 30% hoger zijn en zorgkosten juist toenemen. Instellingen zijn minder efficiënt en moeten dus alleen gebruikt worden voor zeer complexe zorg precies daar waar ze goed in zijn. Vrijgevestigde, ongecontracteerde zorg uitsluiten heeft een prijs opdrijvend effect.

 4. J Vandenberg

  Zou meegenomen zijn dat de wachtijden voor nogal wat poli’s en behandelingen middeleeuws opgelopen is?
  Daarnaast het oplopende te kort aan jonge artsen (aios/anios) die zich niet prettig voelen om afgebeuld te worden, lees veel te veel onbetaald overwerken.
  Hier kan de patiënt onderaan de streep nogal eens fluiten naar zijn recht op zorg.

 5. Epos58

  Is het niet al sinds Schippers (2014) duidelijk wat de VVD voor ogen heeft met de gezondheidszorg? De zorgverzekeraarslobby is er in 2014, m.i. door inzet van VVD minister Schippers, bijna in geslaagd om art. 13 uit de Zvw te halen.
  Toen dat niet lukte via de politiek, wie herinnert zich niet de bijna-kabinetscrisis, zijn zorgverzekeraars rustig verder gegaan met het naar zich toe trekken van de “onderhandelings-“macht in het stelsel.
  Eerst namen zij afscheid van de landelijke NZa-tarieven en bedachten ze hun eigen maximumtarieven (wie heeft nu eigenlijk de NZa hiervoor nodig??), vervolgens gingen met de bekende kaasschaaf-methode over de jaren heen de vergoedingenpercentages omlaag.
  Mn. voor de ongecontracteerde zorg is dit geruisloos afgenomen van gemiddeld 75% (ooit door de Hoge Raad als redelijke grens gezien, maar ja, wie heeft de HR daar nou voor nodig?) tot nu dus gemiddeld (!) 65%.
  Echter let op: dit is 65% van hun eigen maximumtarief wat dus al lager ligt dan het NZa-tarief, waarbij zij dat op hun websites vaak uitleggen als een “marktconform-“tarief; hiermee de NZa eigenlijk wederom in hun hemd zettend. Blijkbaar is het -overigens transparante!- NZa-tarief niet marktconform en hun volslagen obscuur eigen tarief wel?
  Praktisch betekent dit derhalve dat patienten die een ongecontracteerde hulpverlener kiezen geconfronteerd kunnen worden met het vullen van een gat ter grootte van 35 to 40% en soms dus zelfs meer. Voor patienten betekent het een tweedeling tussen vermogenden en minder vermogenden, waarbij de eerste groep voor iets fundamenteels als gezondheidszorg blijkbaar keuzevrijheid mag houden en de laatste zich moet schikken aan het beleid van de zorgverzekeraars, wat dat ook moge zijn.
  Voor zorgaanbieders betekent dit dat zij zich verder zullen moeten onderwerpen aan de “kwaliteitsbewakers” van het stelsel die hun plek in de spreekkamer steeds vaster innemen. Immers, wie heeft nou Beroepsverenigingen en Registratiecommissies nodig om de kwaliteit van zorg te bewaken?
  Voor het stelsel betekent dit een race naar de bodem om voor de hand liggende redenenen; kwaliteit heeft nou eenmaal een minimumprijs en is hieronder niet meer te handhaven/garanderen.
  Samenvattend: Deze ontwikkeling betekent dat er straks weliswaar vlgs. art. 13 Zvw nog een vrije artsenkeus zou moeten zijn, maar in de praktijk sterft deze dus een langzame dood en neemt de macht van de zorgverzekeraars navenant toe. Met alle gevolgen van dien voor betrokken veldpartijen en stelsel als geheel.

  Tijd voor de politiek om zich hier eens duidelijk over uit te spreken cq. kleur te bekennen, danwel eindelijk een coherente visie op gezondheidszorg met oog voor alle betrokken partijen te presenteren?

  • Erik van Zalk

   Tja, ik denk dat de zorgsector zich moet verenigen. Er zijn te veel beroepsverenigingen zodat er moeilijk een vuist gemaakt kan worden.
   Kijk; wat gebeuren moet is dat we collectief besluiten om geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. Dit geeft druk op de ketel en mogelijkheden tot onderhandeling. Beter nog om de verzekeraars er als geheel tussenuit te halen en direct met de overheid af te rekenen gezien de verzekeraars een negatieve toegevoegde waarde vertegenwoordigen. Als de instroom toeneemt heeft het geen zin om het zorgveld minder te betalen per client om dit te compenseren. De politiek moet eerlijk zijn naar het electoraat en keuzes maken en niet de zorgverleners door zorgverzekeraars laten uitknijpen die niet de oorzaak zijn van een verhoogde instroom nu en naar de toekomst toe.

 6. Dick Nieuwpoort

  Een regelrechte schande, afgedekt met prietpraat over hun unieke verantwoordelijkheden en/of suggestieve beweringen als zouden niet gecontracteerde gz-psychologen, psychotherapeuten zich niet aan alle wettelijke (kwaliteits)eisen en tarieven houden.

 7. Alberts

  Het lijkt me in strijd met het hinderpaalcriterium wanneer een zorgverzekeraar minder dan 75% van de rekening vergoedt. Die 75% of minder van het gemiddeld gecontracteerde tarief wordt er ook zomaar ingestopt, kwestie van proberen van de machtige zorgverzekeraars die van een eventuele berisping van de ‘ strenge NZA’ echt niet wakker liggen.
  Het in rekening gebrachte tarief moet redelijk zijn zijn, maar als dat gewoon het 100% NZA tarief is, kan je onmogelijk stellen dat dat een onredelijk tarief is denk ik. Als een patiënt een vergoeding van minder dan 75% (van zeg 100% NZA tarief) bij de rechter brengt heeft die een goede kans de zaak te winnen. Punt is, heb je daar als depressieve/ zieke/ kwetsbare patiënt tijd, geld en fut voor. Het antwoord laat zich raden, en daarom komt men ermee weg.

 8. Leo J van Oudheusden

  Marktwerking en het huidige zorgstelsel is inderdaad functioneel failliet. De fanatieke Excelspreadsheet aanhangers proberen het nogmaals. Zij willen meer aandeelhouderswaarde . Laat het niet gebeuren