• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

  1. Buijing01

    Zorgthuisnl was aanwezig bij dit overleg en heeft aangedrongen op eenheid van taal en eenduidigheid tussen richtlijnen (RIVM) en handreikingen. Nu blijven er zaken naast elkaar bestaan. Werkgevers hebben aangegeven dat dit vraagstuk past bij hun verantwoordelijkheid van de ARBO, maar dat ook voor de ARBO geldt dat er eenduidige afspraken zijn.
    Duidelijkheid is ook gewenst omdat daarover in het veld verwarring heerst bij aanbieders en medewerkers; ook die medewerkers die zich niet altijd zeker voelen bij het inzetten van hun professionele oordeel. Een duidelijke richtlijn neemt die drempel weg.
    Verder is het van belang dat die duidelijkheid een onnodige discussie met de financiers van zorg wegneemt. Die gaan nu uit van een meerkostenregeling die al niet uitkomt tegenover de ware kosten. Het gebruik van de duurdere FFP2 maskers uit voorzorg, zal daar als extra last overheen komen. In de meerkostenregeling wordt nu uitgegaan van de “fair-use” en dan zal er zonder duidelijke richtlijn, mogelijk kostendeclaraties afgewezen worden. Het is een misverstand dat de zorg ruim in de middelen zit en alle bijkomende kosten bij nog steeds onder druk staande tarieven, uit “eigen zak” kan betalen.

  2. Peter Koopman

    VVD Minister van Ark volgt het VWS adviesbureau RIVM om de best beschermende mondmaskers niet tot standaard te bepalen. In Duitsland adviseerde het Robert Koch Instituut ( RKI ) reeds in december om dit wel te doen en zo geschiede! De in deze zuinige Nederlandse overheid weet van het extreem hoog ziekteverzuim onder verzorgenden en verpleegkundigen ( 100.000 besmet in 2020 !), kent de schaarste en openstaande vacatures, weet dat er binnenkort nog een besmettingsgolf dreigt, weet dat de werklast van de inzetbare professionals daarmee echt te zwaar dreigt te worden. Naar mijn mening ontslaat die politieke opstelling de werkgevers in de zorg niet van hun Arbo plichten, nu ze ook het RKI advies van dit algemeen hoogstaand wetenschappelijk advies orgaan kennen. Nu niet meer “babbelen”, maar handelen, toch?