• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 3

  1. dvdelden

    Goh schrijver, ik heb 50 jaar in de gewerkt en bij 1 van de grootste zorgverzekeringen. In mijn ogen grote onzin wat u schrijft. Ooit kwam Obama hier en zag ons zorgsysteem en hij wilde van die asociale marktwerking in zijn U.S.A. af. Wij gingen naar dat systeem toe ?. Voor de rijken is alles te koop en voor de gewone man is er straks nix meer

  2. Peter Koopman

    Socioloog Martien Bouwman, die bijna 13 jaar werkte als beleidsadviseur Zorgstelsel bij de koepel van de zorgverzekeringen, ZN, schetst deskundig dat het huidig verzekeringsstelsel niet obsoleet zou zijn ( “geen weeffouten”). Door in de politiek echter langdurig “de nadruk steeds meer op marktprikkels” te leggen vraagt dit nu om meer “regulering”. Dat zou bij een PUBLIEKE FUNCTIE zoals de Individuele professionele zorgverlening is, misschien in aanleg zeer wenselijk zijn, Maar met de steeds stijgende kosten van Beheer ( zowel aan de VWS, Verzekeraars en aan de zorgorganisatiekant ) komt dit dit advies veel te laat. Immers ook hier is de wet van Parkinson van toepassing. Een nationalisering van de basiszorg WzV ( basispakket) en Langdurige Zorg (Wlz) en beiden via de bestaande zorgkantoren laten toekennen, bespaart op beheerskosten van de vele zorgverzekeraars, die zich wel mogen blijven begeven op de aanvullende pakketten, die men vrijwillig kiest. Eigenlijk dus terug naar af ( 2006), met dit verschil dat Ziekenfonds en Particulier en AWBZ, voor wat betreft basiszorg verplicht verzekerd zijn voor iedereen. We mogen aannemen dat alle “passende professionele zorg” in dit basispakket wordt opgenomen. Wat is hierop tegen?

  3. Guus van montfort

    Beste Martien, natuurlijk is goed om te onderzoeken of verschillende sectoren van elkaar kunnen leren. Maar dan is het wel relevant om de zorgsector en vooral het systeem goed te analyseren. Ik heb reeds eerder op je interessante boek gereageerd. Ik heb toen (o.m.) aangegeven dat de dynamiek in de zorg niet van zorgverzekeraars is gekomen en ook niet gaat komen. Die kwam, komt en blijft komen vanuit de werkvloer. De ( vertrouwens- ) relatie tussen de patiënt en de zorgprofessional(s). En deze dynamiek vindt zijn oorsprong in de preferenties , gedrag sociaal-economische positie en veranderingen daarin van patiënten en professionals , daarbij gedreven door nieuwe technologieën en wetenschappelijke ontwikkelingen. Deze dynamiek is min of meer autonoom t.o.v. het beleid van de zorgverzekeraars en de overheid. [ En zelfs in zekere mate ook van zorgbestuurders.] Zorgverzekeraars en ook de overheid kunnen die dynamiek faciliteren, stimuleren of afremmen. Natuurlijk was het opheffen van het onderscheid ziekenfonds-particulier en het onderbrengen van de particuliere ziektekosten in de basisverzekering, vanuit solidariteit en algemene toegankelijkheid een goede verandering. Feitelijk werd het oude particuliere ziektekostenstelsel onder een “ nieuw ziekenfonds “ gebracht , onder de benaming van “particuliere “ zorgverzekeraars. Want als we goed kijken dan zien dat de “ zorgverzekeringsmarkt” zeer sterk is gereguleerd , juist om die algemene toegankelijkheid en solidariteit te borgen. Want dat kan alleen de overheid. Het was de bedoeling dat door het invoeren van de “ prestatiebekostiging” ( denk b.v. aan de DBC-en ) dat zorgverzekeraars met elkaar gingen concurreren op de zorginkoop. Zo laag mogelijk tarieven en dat ( deels) doorgeven, middels (relatief) lagere premies om zo een groter marktaandeel op de verzekeringsmarkt kunnen realiseren. We weten dat de prestatiebekostiging – zeker ook mede door zorgverzekeraars- is “ ingewisseld” voor een (overigens veel te ingewikkeld) budgetachtige bekostiging met omzet – en volumeplafonds. We hebben een zeer ingewikkeld declaratiesysteem met allemaal individuele tarieven per DBC/Dot , per zorginstelling en per zorgverzekeraar. Terwijl die tarieven alleen maar verrekentarieven zijn. Boven leidt het tot een zeer grote administratieve lasten- en registratiedruk. Die voor een groot deel overbodig en nutteloos is . Voor zover deze data worden gebruikt, is het ook vrij nutteloos. Het geeft geen transparantie en de data, b.v. de tarieven, worden gebruikt voor doeleinden waar ze totaal niet geschikt voor zijn. Ik pleit overigens niet voor een geringere rol van zorgverzekeraars , maar wel voor een andere rol. Een veel meer institutionele rol , zoals b.v. het Zilveren Kruis heeft gedaan bij de de sluiting van Slotervaart-ziekenhuis. Overigens heeft niet Zilveren Kruis het Slotervaart gesloten, maar het Slotervaart moest door een beleid dat leidde tot een grote inefficiency en dat in een regio waar een ziekenhuis teveel was, sluiten. Het had steeds extra-budgetten ( ook in vergelijking met andere ziekenhuizen) nodig en daar werd door de zorgverzekeraars mee gestopt. Dit leidde tot een veel groter bijdrage van zorgverzekeraars aan het stoppen c.q. verminderen van maatschappelijke verspilling , dan proberen middels de contratering een paar röntgenfoto’s minder te betalen. Laat de zorgverzekeraars in aanvulling op die veel meer institutionele , veel meer regio- en voorzieningengeorienteerde rol , zich – middels het representatie-model – bij de contractering richten op het met de zorginstelling afspreken van een totaal budget ( incl. afspraken over innovatie ,volumina, enz. ) en laat de NZa uniforme verrekentarieven vaststellen. In mijn boek , getiteld “ De Zorg is van de Patiënten en de Zorgprofessionals” , heb ik deze ontwikkelingen geplaatst in het perspectief van een zich dynamisch veranderend zorglandschap. ( incl. een concreet Tienpuntenplan voor de bekostiging en de rollen van de verschillende actoren) . Guus van Montfort.