ACTUEEL

KNMG wil onderzoek naar ouderen met sterfwens

De KNMG wil dat de Tweede Kamer de omvang van de problematiek van ouderen met een stervenswens in kaart laat brengen. Volgende week behandelt de Kamer het initiatiefwetsvoorstel van het burgerinitiatief Uit Vrije Wil. Dat wil 70-plussers het recht geven om hun leven te beëindigen op een humane manier wanneer zij dit voltooid vinden. Dat meldt MedNet.

Inzicht

Aan de maatschappelijke discussie moet een onderzoek ten grondslag liggen, vindt de KNMG, zoals indertijd ook is gebeurd bij de totstandkoming van de euthanasiewet. Volgens de artsenfederatie is de Tweede Kamer bereid een onderzoek uit te voeren. Dit moet inzicht geven in om hoeveel mensen het gaat, welke problemen ze hebben en aan welke oplossing ze zelf denken.

Euthanasiewet

Het huidige wetsinitiatief van Uit Vrije Wil kan volgens de KNMG botsen met de euthanasiewet, omdat in het initiatief ondraaglijk en uitzichtloos lijden geen voorwaarden zijn, terwijl in de euthanasiewet uitdrukkelijk aan deze aspecten moet worden voldaan.

Transparantie en eisen

De KNMG wijst er volgens MedNet op dat met het initiatie de transparantie en zorgvuldigheid van de euthanasiewet verloren kunnen gaan. De toets of er geen andere opties zijn dan de dood, kan ook in het gedrang komen volgens de artsenfederatie. Desondanks benadrukt de KNMG dat de euthanasiewet meer ruimte voor ouderen met een stervenswens biedt dan vaak wordt gedacht.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van Dalen

3 februari 2012

Ik vind het niet aan de KNMG om hier onderzoek naar te doen. Dit heeft niets met ziekte of dokters of geneeskunde te maken. Ik ben zelf arts en ouderenpsychiater, geen lid van de KNMG overigens. Ik ben er erg voor om de vragen om euthanasie of hulp bij zelfdoding van mensen met dementie of een psychiatrische ziekte beter te horen en te beantwoorden. Er valt nog heel veel werk te doen op dat vlak. Maar mensen die "klaar zijn met leven" de dood in helpen vind ik niet een taak van dokters of psychiaters. Not at all !

Top