ACTUEEL

Wetsvoorstel fusietoets versneld behandeld

Wetsvoorstel fusietoets versneld behandeld

De Raad van State zal het wetsvoorstel voor de Fusietoets in de zorg versneld beoordelen. Dat is de uitkomst van een Algemeen Overleg over de fusie tussen Parnassia Bavo Groep (PBG) en Emergis donderdagochtend.

De Raad van State doet dit op verzoek van minister Edith Schippers (VWS) en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel dwingt zorginstellingen die willen fuseren om hun plannen beter te onderbouwen. De Fusietoets wordt uitgevoerd door de Nederlandse Zorguatoriteit (NZa) in samenspraak met de IGZ. De NZa toetst de voorgenomen fusie op drie aspecten: of er een fusie-effectrapportage is opgesteld, of belanghebbenden inbreng hebben kunnen leveren op de fusieplannen en of na de fusie nog steeds wordt voldaan aan de bereikbaarheidscriteria.

Urgentie

In de Tweede Kamer heerst een gevoel van urgentie om het wetsvoorstel door te voeren. Dit omdat de fusieplannen van Parnassia Bavo Groep en Emergis in een vergevorderd stadium verkeren en de OR en cliëntenraad van Emergis een negatief advies hebben gegeven. Vanwege de bezorgdheid bij Tweede Kamerleden, riep Schippers zorgbestuurders al eerder op om in de geest van de toekomstige wetgeving te handelen. Omdat het wetsvoorstel nog niet is aangenomen, ontbreekt het de minister op dit moment echter aan wettige middelen om bij zorgfusies in te grijpen. 

'Droog oefenen'

Zo lang er geen wettelijke Fusietoets is, zouden de bestuurders van Parnassia Bavo Groep en Emergis zelf de IGZ en de NZa moeten vragen om de fusie te toetsen, zo meent de Tweede Kamer. Volgens Schippers kunnen de IGZ en de NZa op zo’n verzoek in gaan. Zo’n onderzoek zou nieuwe inzichten kunnen opleveren, maar het advies zou geen wettige basis hebben. VVD-Kamerlid Anne Mulder omschreef het dan ook als ‘droog oefenen’ met de Fusietoets. 

Reactie Emergis

Bestuursvoorzitter Leen van Leersum van Emergis zegt in een reactie een officieel toetsingsverzoek bij IGZ en NZa te overwegen. Hij verwacht dat daarover volgende week een besluit genomen kan worden. In een gezamenlijk memo aan 'belanghebbenden' lieten Van Leersum en PBG-bestuursvoorzitter Stephan Valk al eerder weten dat ze de fusietoets bij het voorgenomen besluit van 16 december betrokken hebben.

Negatief advies

Naast de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad van Emergis, heeft ook Klaverblad Zeeland een negatief advies over de fusie uitgebracht. Klaverblad is een Zeeuwse organisatie die opkomt voor zorgbelangen. Van Leersum is teleurgesteld over de negatieve adviezen. Hij stelt dat een positief advies van de cliëntenraad en de OR belangrijk is, maar het is geen voorwaarde om de fusie door te laten gaan.

Reactie OR Emergis

Bij het Algemeen Overleg was een delegatie van de OR van Emergis aanwezig. OR-voorzitter Wim van Goch was tevreden over het debat. Met name omdat is gebleken dat de IGZ een neutraal oordeel heeft over de fusie tussen Emergis en PBG. De OR vindt dat de fusieplannen onvoldoende onderbouwd zijn. Ook zou naar een fusie toe zijn geredeneerd. De OR en de cliëntenraad achten niet bewezen dat een fusie noodzakelijk is voor de beoogde kwaliteitswinst. De optie van samenwerking zou onvoldoende onderzocht zijn.

Reactie PBG

Ook een afvaardiging van Parnassia Bavo Groep bezocht het Algemeen Overleg. Bestuurder Betty Kooijman van PBG vond het een teleurstellende bijeenkomst. Volgens haar was er maar weinig aandacht voor de kwaliteitswinst die met fusie voor de patiëntenzorg te behalen is. Volgens Kooijman kan met name voor de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en de forensische zorg fusie veel winst opleveren. Zo blijft er door goedkopere gezamenlijke inkoop, meer geld over dat direct naar de patiëntenzorg kan. Daarnaast maakt schaalgrootte specialisatie van het zorgaanbod mogelijk, zo stelt Kooijman. Als voorbeeld noemt ze de gezamenlijke ontwikkeling van eHealth-toepassingen. (Daan Marselis)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wijnants

11 juni 2012

U heeft mijn factuur nog niet betaalt bovendien heeft u de vorige reactie verwijdert (Helden)
zelf hanteert u
Gebruiker mag de inhoud van www.skipr.nl en haar dochtersites slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit www.skipr.nl en haar dochtersites op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen, in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen doen verschijnen of anderszins openbaar maken.
maar met mijn rechten houd u totaal geen rekening
ik heb deze pagina voorlopig op mijn site vermeld zie de url
Roel Wijnants fotografie

Top