ACTUEEL

Schippers brengt fusietoets nu al in stelling

Schippers brengt fusietoets nu al in stelling

Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat zorginstellingen met fusieplannen nu al de strengere regels voor fusie toepassen. Schippers heeft verschillende zorginstellingen, waaronder de ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk, hiertoe in een brief opgeroepen.

Een en ander blijkt uit de antwoorden van de minister op Kamervragen van de SP over de mogelijke fusie tussen het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Vorig jaar juni nam het kabinet stappen om het toezicht op fusies in de zorg aan te scherpen. Hoewel het wetsvoorstel dat voorziet in een scherpere fusietoetsing nog bij de Raad van State ligt, vindt Schippers het "zeer wenselijk dat zorgaanbieders ook nu al handelen in de geest van de komende aanscherping van de regels". Om die reden heeft Schippers "partijen met concrete fusievoornemens inmiddels aangeschreven met het verzoek aldus te handelen".

Belanghebbenden

Dit betekent dat zorginstellingen met fusieplannen een concentratie-effect rapportage moeten laten uitvoeren, waarbij zij verplicht zijn om de inbreng van belanghebbenden, als inwoners en zorgverzekeraars, mee te wegen. Ook moeten ze laten zien hoe zij bij de uiteindelijke besluitvorming met de inbreng van belanghebbenden zijn omgegaan.

In de maak

In de curatieve zorg zijn als gevolg van het streven naar spreiding en concentratie verschillende fusies en samenwerkingsverbanden in de maak. Het St. Elisabeth ziekenhuis en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg zijn een vergunningsprocedure gestart bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). In Amsterdam maakten het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in december hun voornemen tot een bestuurlijke fusie bekend. Ook het Atrium Ziekenhuis en Orbis MC in Zuid-Limburg hebben fusieplannen. In september kregen het MC Leeuwarden en ziekenhuis De Tjongerschans toestemming van de NMa voor een fusie. Ook het Scheper ziekenhuis in Emmen en ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen lonken naar elkaar. In de ggz wil het Zeeuwse Emergis samen gaan met de Parnassia Bavo Groep.

Bereikbaarheid

Hoewel ze in algemene zin de "zorgen om fusies" met de Tweede Kamer zegt te delen, doet Schippers geen uitspraken over de wenselijkheid van een eventuele fusie tussen de ziekenhuizen in de Achterhoek. Wel erkent ze dat de bereikbaarheid van de spoedeisende hulp (SEH) voor circa 30 duizend inwoners onder druk kan komen te staan. "In geval van sluiting van de spoedeisende hulp (SEH) van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk zou dat, volgens de analyse van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uit 2011, betekenen dat 29.600 inwoners uit de omgeving niet meer binnen de normtijd van 45 minuten een SEH kunnen bereiken ", schrijft Schippers. "Het fusievoornemen van partijen dient met een dergelijk gegeven nadrukkelijk rekening te houden."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

5 februari 2012

En weer gaat er meer geld naar mededingingsconsultants. Die loodsen elke fusie er gewoon doorheen, dus in de praktijk maakt het allemaal niets uit (behalve voor die consultants dan).

Anoniem

6 februari 2012

het gaat al lang niet meer over kwaliteit of veiligheid of wat de patient wil. Ze ( verzekeraars, overheid, ziekenhuisbesturen) verkopen het met die onzinnige franje. Het gaat gewoon over geld en macht.
Marktwerking en winstmarges zijn de drijfveer en het publiek mag weer betalen.

Top