ACTUEEL

'Zorgverzekeraar laat zich teveel leiden door geld'

'Zorgverzekeraar laat zich teveel leiden door geld'

“De Nederlandse zorgverzekeraars hebben het in de gesprekken met ons uitsluitend over geld. Ze letten nauwelijks op de kwaliteit van zorg en remmen elke inhoudelijke verandering af. Ik daag ze uit om de besprekingen niet te laten overschaduwen door de financiën.” Dat zegt Melvin Samsom, topman van het UMC St Radboud in Skipr magazine.

Patiënt als partner

Voor Samsom is de patiënt een partner. “Wij kunnen niet langer als twee partijen tegenover elkaar staan”.

“Het UMC St Radboud is een megabedrijf. Zakelijkheid, doelmatigheid en bedrijfsvoering zijn voor mij heel normale termen. Dan moeten we het ook hebben over de kern van ons werk: de dienstverlening aan de patiënt. Maar daar hoor je de verzekeraars niet over” zegt Samsom in het maart-nummer van Skipr magazine.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

van Zanten

17 februari 2012

Dit is wel herkenbaar. Ik voerde recent een merkwaardig gesprek met een directielid van een grote verzekeraar (zal de naam niet noemen) over een voorstel om met een technologie die wij hebben vele miljoenen te kunnen besparen en de dienstverlening in ziekenhuizen fors te verbeteren. Als iedereen dat zou gebruiken drukt dat ook de zorgkosten en kan zelf de zorgpremie naar beneden. De eerste reactie was: kostenverlaging (=omzetverlaging kwam ik achter) gaat ten koste van onze marge...

Kortom, het gaat deze verzekeraar er blijkbaar helemaal niet om de zorg goedkoper te maken, het gaat alleen om maximaal winst te maken. Toen werd het even stil en kreeg ik de reactie: Zo moet u dat niet zien. Tja, hoe wel dan of ben ik teveel een idealist die mensen beter wil maken?

Anoniem

17 februari 2012

Zorgverzekeraars moeten gewoon nog groeien in hun rol. Als ik kijk naar de ontwikkeling die Achmea doormaakt dan kan ik wel concluderen dat ze op de goede weg zijn, en dan klaag ik niet dat ze kwaliteit nu nog niet voldoende meenemen. Het is een ontwikkeling in de goede richting.

Trossel

17 februari 2012

Het huidige systeem is zo fout, dat dit uiteindelijk ten koste zal gaan van de gezondheidszorg. Zorgverzekeraars horen coöperaties te zijn die zonder winstoogmerk werken. Feit is dat de grootste zorgverzekeraar (Achmea) onderdeel is van een commerciële instelling waar het aandeelhoudersbelang het zwaarst weegt. Hoe goed ze het ook bedoelen, hoe goed ze hun best ook doen, en niets ten nadele van de medewerkers, maar de zorg zal dan altijd op de tweede plaats komen. Ik blijf het een bizarre spagaat vinden waarin zorgverzekeraars verkeren. Aan de ene kant van de spagaat 'dwingt' de zorgverzekeraar een verzekerde tot afname van zorg bij een bepaalde zorgaanbieder waarmee een contract is afgesloten. Dit contract is afgesloten op basis van een 'zo goedkoop mogelijk' tarief. Aan de andere kant van de spagaat is dezelfde zorgverzekeraar verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Dit kan niet goed gaan, je kan niet de beste kwalitatieve zorg tegen een zo laag mogelijke prijs leveren. Dit zal te allen tijden ten koste gaan van een van de twee elementen, de prijs of de kwaliteit. Ik ben bang dat bij de uitoefening van de zorgverzekeringswet door een commerciële zorgverzekeraar (en uiteindelijk zullen ze dat allemaal zijn) dit ten koste zal gaan van de kwaliteit.
Dit effect zal nog vergoot worden vanwege het feit dat de zorgverzekeraars toezicht staan van De Nederlandse Bank. Deze toezichthouder eist een solvabiliteit (reserve) die de zorgverzekeraar moet aanhouden op basis van het risico dat de verzekeraar loopt. Deze solvabiliteit bedraagt op dit moment 9% van de premie opbrengsten. De DNB wil echter dat door de toename van het risico deze solvabiliteit wordt verhoogd (lees ook: http://www.elsevierfiscaal.nl/fiscaal-actueel/nieuws/nieuws/1726/dnb-wil-hogere-solvabiliteitseis-zorgverzekeraars ) .
Volgend jaar gaan de zorgverzekeraars ook de AWBZ uitvoeren. Voor het deel aan premies dat de zorgverzekeraar gaat ontvangen vanuit de AWBZ zal ook een (risico) reserve moeten worden opgebouwd c.q. worden aangehouden. Al naar gelang van het risico wat de zorgverzekeraar gaat worden zal dit ook minimaal 9% zijn. Het gevolg hiervan zal zijn dat de premies substantieel gaan stijgen, zonder dat hier uitbreiding van zorg of kwaliteitsverbetering van de zorg tegenover staat.
Ik voorspel dat de zorg dezelfde kant op zal gaan als alle geprivatiseerde (nuts) sectoren, met als resultaat verschraling van de zorg, onbetaalbare zorg en een verlies van kwaliteit voor de gehele Nederlandse samenleving.

Oyen

17 februari 2012

Herkenbaar, de keren dat ik met zorgverzekeraars om de tafel heb gezeten om zorg "te verkopen" ging het vooral over schadelastbeheersing (de inkopers waren op pad gestuurd met vooral een schadelastdoelstelling). Kwaliteit prima, maar het mag blijkbaar niets kosten. Als anoniem (waarom anoniem?) stelt dat de verzekeraars nog in hun rol moeten groeien en we daarom geduld moeten hebben, vraag ik me af hoelang dan? En wat doen we met de 'schade' die dit leerproces aan de zorg berokkent (zoals NMa en NZa die wel aanbieders beboeten maar verzekeraars ontzien, innovatie die niet op gang komt, motivatieverlies bij aanbieders en onzekerheid bij de patiënt over of het ziekenhuis 'om de hoek' er morgen nog wel is).

Bols

21 februari 2012

Allereerst even een reactie op Trossel; Achmea is inderdaad onderdeel van een commerciele instelling. Gelukkig wel, want dat zorgt voor efficiency en doelmatigheid. Het aandeelhoudersbelang staat echter absoluut niet bovenaan. De aandeelhouders van Achmea, waarvan de vereniging Achmea veruit de grootste is, zijn allen groot voorstander van de cooperatieve structuur van de onderneming. En ja, ik ben werknemer van achmea dus niet objectief, maar als je een reactie plaats graag wel FEITEN vermelden en geen onwaarheden verspreiden.
De tegenstelling tussen kwaliteit en kosten is wederom een feitelijk onjuiste stelling. Vanuit de LEAN methodieken (ontwikkeld door Toyota) is al voor vele bedrijfstakken bewezen dat kwaliteit leidt tot lagere kosten. Het is dan wel zaak om kwaliteit goed te definieren evenals het kostenbegrip. Kwaliteit betekent in deze context ook het "in een keer goed doen" en het elimineren van overbodige handelingen. Dat zijn twee elementen die in de zorg nog enorme kostenverlagingen kunnen bewerkstelligen. En vanuit verzekeraars (lees: verzekerden, want die betalen uiteindelijk de premie) perspectief is het natuurlijk vreemd om te betalen voor heroperaties en onnodige diagnostiek. Garantie op geleverd werk is niet iets waar artsen aan doen :-)

On topic: leuke afleidingsmanouvre van een ziekenhuis. Doet het natuurlijk goed in de media: "verzekeraar remt vernieuwing af". Wat een onzin. Als een ziekenhuis een goede business case heeft, waaruit blijkt dat vernieuwing ook echt tot verbetering leidt (hetzij via kwaliteit naar kosten, danwel rechtstreeks een kostenverlagend effect) dan zal elke verzekeraar daaraan meewerken. Bovendien, en dat vind ik nog veel relevanter, zal een goede ondernemer zich niet laten leiden door irreele eisen van een verzekeraar. Als je als ziekenhuis overtuigd bent van de toegevoegde waarde van een bepaalde innovatie, dan ga je die toch gewoon doorvoeren? Daar heb je de verzekeraar niet voor nodig!
Door het bestuurlijk hoofdlijnen akkoord is de tijd van leuke speeltjes echter wel voorbij. Ziekenhuizen moeten aantonen dat ze efficient werken, en dat kostenbewustzijn belangrijk is. En dat is een nieuwe wind die waait in het zorgland,

Bertel

21 februari 2012

@Bols,
Allereerst is LEAN zo een flauwekul in de gezondheidszorg. Ik als arts heb van dichtbij de werkmethodiek mee mogen maken van een LEAN medewerker en de manier waarop mijn werkzaamheden getimed werden is uitermate discutabel. Patiënten zijn geen auto's en deze patiënten kun je niet zo maar opnemen in dubieuze organisatie-analyse. Verder, je topic over innovatie bevordering en het te volgen beleid van een verzekeraar bij een goede businesscase is ridicuul. Ook hier heb ik een uitermate negatieve ervaring als het om de verzekeraar gaat. Met wetenschappelijke overtuigende bewijzen over een betere / goedkopere behandeling van vleesbomen, werd na meer dan een jaar voorbereidend werk het hele project afgewezen met de dooddoener; deze behandeling is geen basisbehandeling (wie bepaald dat, de verzekeraar in dit geval??) en dat past niet in een basisziekenhuis. Dus werd hiervoor geen budget vrijgemaakt. Vreemd genoeg wordt sinds kort deze behandeling door dezelfde verzekeraar in een ander basisziekenhuis wel vergoed!! Dus dit is wel behoorlijk meten met twee maten.

Top