ACTUEEL

Laurentius en azM werken nauw samen op IC

Het Laurentius Ziekenhuis Roermond en het academisch ziekenhuis Maastricht werken sinds 1 februari duurzaam samen op het gebied van Intensive Care zorg.

Uitwisseling kennis

Intensieve kennisuitwisseling in teleconferenties vormt een belangrijk bestanddeel van de samenwerking. Intensivisten uit het azM draaien diensten in het Laurentius en staan borg voor de continuïteit van het rooster. De samenwerking borgt de continuïteit en kwaliteit van de IC in het Laurentius Ziekenhuis. Zij sluit aan bij het Hoofdlijnenakkoord Ziekenhuizen van de minister van VWS en de zorgbranche.  

Onrust onder patiënten over IC

“Geluiden over sluiting van de IC’s bij ons soort ziekenhuis, recent breed in de pers gebracht door de Regieraad Kwaliteit, geven veel onrust in de publieke opinie naar onze patiënten. Dat is jammer en ook onnodig”, stelt Jack Thiadens, voorzitter raad van bestuur Laurentius. “Wij zijn blij dat we het goed geregeld hebben door een intensieve samenwerking met het azM als academisch tertiair centrum aan te gaan. In de samenwerking met het Maastricht UMC+/azM snijdt het mes aan twee kanten.”

Level 1 visitatie

Het Roermondse ziekenhuis wil zich dit jaar laten visiteren voor een level 1 visitatie. Jack Thiadens, voorzitter raad van bestuur Laurentius: “Een ernstig zieke patiënt, die in veel gevallen in een levensbedreigende situatie terecht is gekomen, vraagt extra zorg. In het Laurentius Ziekenhuis kunnen we basis IC-zorg bieden waarbij patiënten dag en nacht kunnen rekenen op gespecialiseerde zorg door gekwalificeerde intensivisten en IC-verpleegkundigen. We zijn blij met de samenwerking met het azM, omdat we op die manier de noodzakelijke continuïteit, kwaliteit en veiligheid van onze IC duurzaam waarborgen binnen een geformaliseerd samenwerkingsverband met het meest nabijgelegen academisch tertiair centrum, het azM.”

Intensivisten delen kennis en ervaring

 “Door deze samenwerking kunnen intensivisten uit het azM hun kennis en ervaring delen in een regionaal centrum.”  Aldus Guy Peeters, voorzitter raad van bestuur Maastricht UMC+/azM. “Er ontstaan korte lijnen tussen de beide IC’s, waardoor er voor de patiënt optimaal bepaald kan worden welk niveau IC zorg voor hem het best is. Is de basis IC zorg voor een patiënt op enig moment van behandeling niet voldoende, dan wordt hij of zij overgebracht naar het azM, waar we beschikken over een level 3 IC. Wij zijn ook blij met de geformaliseerde afspraken tussen Roermond en ons als tertiair centrum. Het is onze taak als academisch ziekenhuis om kennis te delen binnen de regio.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top