ACTUEEL

Vakbond vreest statusverlies verpleegkundige

Abvakabo FNV heeft scherpe kritiek op de nieuwe beroepenstructuur voor verpleegkundigen en verzorgenden. De vakbond is met name verontrust over het mogelijke verdwijnen van de mbo-verpleegkundige.

De projectgroep onder leiding van beroepsvereniging V&VN, die zich momenteel over de beroepenstructuur buigt, wil ondermeer dat verpleegkundigen in 2020 op hbo-niveau opgeleid moeten zijn. De huidige mbo-verpleegkundige zou uit het BIG-register verdwijnen en de functienaam zorgkundige krijgen. Ook zijn er plannen om de bestaande opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg en mbo-verpleegkundige samen te voegen en de opleidingsduur te verkorten van vier naar drie jaar. Studenten zouden bovendien een branchegerichte in plaats van een brede opleiding krijgen.

Aantasting

Volgens Abvakabo FNV hebben de voorstellen ingrijpende gevolgen voor een grote groep verpleegkundigen. Op dit moment is 80 procent van alle verpleegkundigen in Nederland mbo-verpleegkundige. De nieuwe beoogde beroepenstructuur tast volgens de vakbond zowel hun status, functie, doorstroommogelijkheden als arbeidsvoorwaarden aan.

Alternatieven

Abvakabo FNV erkent dat door de veranderende zorgvraag aanpassingen in de zorgopleidingen nodig zijn. Abvakabo FNV heeft haar zorgen in een brief aan de vaste Kamercommissies kenbaar gemaakt. Abvakabo FNV en de andere bonden bieden in de brief aan om mee te denken over alternatieven.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

5 maart 2012

Tja. Taakherschikking, met bijbehorende salaris aanpassing, stopt niet bij de medisch specialist en huisarts, VO en Academisch opgeleid, naar PA/NP/MV HBO. De druk van boven werkt door. MBO wordt verdrongen door LBO. Andere titel, andere taak, ander salaris.

De Vakbond zegt Statusverlies en bedoelt inkomensverlies.

Systeemmodel Zorgstelsel 2006 is dan ook ingevoerd om de salarissen in de zorg te verlagen om zo de kosten te beheersen. Zorgverzekeraars kopen ten eerste in op prijs. Dan op volume. De som van die twee is het toegestane budget. De kwaliteit is een randvoorwaarde.

Het door de Overheid vastgestelde en aan de zorgverzekeraars opgelegde Budget is bepalend. Dan is de makkelijke ingreep de Taakherschikking door te voeren met gelijktijdig salariskorting. Geen haan die ernaar kraait. De koepels waren toch voorstander van het systeemmodel zorgstelsel 2006?

Daarom zijn de salarissen van werknemers bij de zorgverzekeraars vrijgesteld van de Balkende Norm.

Er moet immers een prikkel zijn om deze Taakherschikking door te drukken. Bestuurders en werknemers van zorgverzekeraars zijn gevoelig voor economische prikkels. Het zijn dan ook bankiers. De DNB houdt dan ook toezicht op zorgverzekeraars.

De Abva Kabo FNV was voorstander van het Systeemmodel Zorgstelsel 2006. De zorg is daarin functioneel omschreven en de zorgverzekeraars hebben als enigen de zorgplicht. De koepels hebben niet goed opgelet of waren ook toen al ondergeschikten, uitvoerende organen, van de Overheid.

Kan een land zonder zorgverzekeraars? De OESO zegt van wel en adviseert landen om een Nationaal Ziekenfondsmodel in te voeren. Doelmatiger, rechtvaardiger, solidairder, evenwichtiger, toekomstbestendiger, robuuster: inning van volledig inkomensafhankelijke premies! Geen enkele discussie over 40% van de inkomens van de gemiddelde burger aan zorguitgaven! Ieder betaalt naar vermogen en naar draagkracht! Gemiddeld ambtenaren salaris is 150.000 euro.

Waarom zou nu de Abva Kabo FNV dit OESO model niet willen?

De Zorg-Stig

6 maart 2012

De FNV heeft met haar CAO eisen de zorg kapot gemaakt en heeft alleen maar aan de onderfuncties gedacht Er is geen beropesgroep in Nederland waar MBO-ers het zelfde verdienen dan HBO-ers alleen in de Zorg
HBO-V ers verlaten de zorg door onderwaardering en onderbetaling omdat er geen verschil is met hun lager geschoolde MBO collega's

De FNV voert een achterhoede gevecht en moet maar helemaal weg bij de onderhandelingstafel met haar prehistorische eisen en CAO-s.

Leve de NP, HBO-V plus, eindelijk onderscheid, eindelijk taakherschikking, eindelijk zelfstandige zorgprofessionals die naar waarde geschat worden....

merhai

6 maart 2012

meneer/mevr ANH Jansen, zoals gewoonlijk weer de spijker op zijn kop geslagen.
Cynisch gezegd: "de zorg wordt straks een stuk goedkoper als ze geleverd wordt door HBO dokters ( nurse practitioners e.d. ) met zorgkundigen".
Die lastige dokters zijn dan verdwenen, de zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben makke schaapjes die het vuile werk doen en de winstmarges voor de zorgverzekeraars en ziekenhuisbestuurders ( die dan commercieel zijn ) worden steeds groter.
Het kan verkeren.

KOOPMAN

6 maart 2012

Waarom stemming maken? De huidige verpleegkundigen worden immers niet benadeeld. Ik neem aan dat de nieuwe beroepenstruktuur pas na 2020 wordt ingevoerd met andere onderwijscurricula en functies (FWG). Er is nog tijd genoeg om de gewenste aanpassingen te verwerken. Naar mijn mening is het wel duidelijk dat de beroepsgroep nu zelf aan het woord is en niet de vertegenwoordigers aan CAO tafels. Het gaat immers over beroepen en niet over functies! Misschien is dit wennen voor vakorganisaties, maar het werd wel eens tijd.

Top