ACTUEEL

NPCF hekelt Schippers plan selectief inkopen

NPCF hekelt Schippers plan selectief inkopen

"Het is niet acceptabel dat verzekeraars selectief zorg inkopen, zonder dat patiënten weten op basis waarvan dit gebeurt. En dat verzekeraars alleen maar aan hoeven te geven welke ziekenhuizen/artsen nog wel gecontracteerd worden." Dat stelt Wilna Wind, directeur van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), in haar blog op Skipr.

Wind hekelt het nieuwe plan van minister Schippers van VWS. Zij wil dat patiënten die naar een ziekenhuis gaan waarmee hun verzekeraar geen contract heeft, de rekening voor een groot deel of volledig zelf gaan betalen.

Wind: “Je hebt als patiënt geen zicht op de kwaliteit van de zorg. In de plannen van minister Schippers moet je op de blauwe ogen van de verzekeraar vertrouwen: die bepaalt wat de beste zorg voor jou is.” Dat wil de patiënt niet, zegt Wind: “Je wilt als patiënt zelf kunnen bepalen wat voor jou de beste zorg is. Dat die behoefte er is blijkt uit onze meldactie over Zorginkoop van afgelopen jaar: 84 procent van de deelnemers (ruim 3000) gaf aan te willen weten waar een verzekeraar op let bij het afsluiten van contracten. Slechts in 8 procent van de gevallen krijgt de verzekerde die informatie.”

Goede kwaliteitsinformatie

Wind pleit in haar blog voor betere informatie aan de patiënt. “Ik wil als patiënt weten WAAROM bepaalde ziekenhuizen/artsen wel of niet vergoed worden door mijn verzekeraar. En ik wil daarnaast zelf kunnen bepalen welke zorg voor mij het beste is. Dat verschilt per patiënt, iedereen heeft eigen criteria.” Lees het blog van Wilna Wind.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

van Loon, NFK

27 maart 2012

Mee eens. Patient wil geinformeerd worden over wat hij mag verwachten van de zorg en inzicht hebben in verschillen tussen ziekenhuizen. Desgewenst zelf keuzes maken, op basis van eigen persoonlijke overwegingen. Met behulp van instrumenten als de Patientenwijzers van de kankerpatientenorganisaties kunnen patienten zelf afwegingen maken. Gewenste situatie: patientenorganisaties en beroepsverenigingen bepalen wat 'goede zorg' is (vanuit medisch - en patientenperspectief), per aandoening. En bepalen indicatoren/normen. Eventuele selectieve inkoop volgt daarop.
Bezoek vandaag na 10u de Patientenwijzers! Met update van 'minimale voorwaarden voor goede zorg' en resultaten 2012 per ziekenhuis. Darmkanker en bloed/lymfklierkanker. Waardevolle instrumenten; transparantie verbetert de zorg en maakt patienten bewust. http://www.nfk.nl/themas/Patientenwijzers

DGo

27 maart 2012

Een zorgverzekeraar kan niet beoordelen welk ziekenhuis kwalitatief het beste is en in het ene ziekenhuis bevalt de urologie het beste en voor de cardiologie wil een patiënt naar een ander ziekenhuis.

Uit eigen ervaring is gebleken dat zorgverzekeraars niet in staat zijn om kwaliteit te beoordelen en dat de selecties tot op heden voornamelijk gemaakt worden op financiële gronden.

van Loon, NFK

27 maart 2012

Beste DGo, daarom is het essentieel dat er kwaliteitsinformatie beschikbaar is per specialisme of liever per aandoening. Lijstjes met algemene beoordeling van ziekenhuizen worden door patienten minder gewaardeerd dan kwaliteitsinformatie specifiek over een specialisme/ een bepaalde aandoening of een bepaalde behandeling. Daar wil men op vergelijken.

Top