ACTUEEL

PvdA neemt afscheid van marktwerking

PvdA neemt afscheid van marktwerking

Als het aan de PvdA ligt, wordt het zorgstelsel in Nederland grondig hervormd. De concurrentie tussen zorgverzekeraars moet worden gestopt, specialisten komen in loondienst en zorginstellingen worden coöperaties. Daarnaast komt er een inkomensafhankelijke premie en inkomensafhankelijke eigen bijdragen en risico’s in de zorg. De gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor relatief eenvoudige langdurige zorg.

Partijleider Diederik Samsom presenteerde dinsdagavond 10 april 2012 het programma ‘Keuzes voor de toekomst van Nederland’ als alternatief voor de plannen die VVD, CDA en PVV in het Catshuis bespreken. In het plan worden hervormingen gepresenteerd in zeven sectoren, waaronder de zorg. Het doel van de hervormingen is volgens de PvdA om de kracht van Nederland en het vertrouwen van de Nederlanders te herstellen.

Marktwerking

De PvdA stelt dat de marktwerking in de Nederlandse zorg niet of nauwelijks werkt. De zorguitgaven zijn verder gestegen en veel van die uitgaven zijn volgens de partij verspillingen. Consumenten veranderen nauwelijks van zorgverzekeraar en de markt is voor negentig procent in handen van vier aanbieders. De PvdA stelt dat de beslissing wie welke zorg mag aanbieden bij de overheid moet liggen, omdat het bepalend is voor de kwaliteit van zorg.

Specialisten zouden in loondienst moeten komen, waardoor zij een vast salaris krijgen en niet per behandeling betaald worden. Een specialist kan volgens de PvdA geen zelfstandige ondernemer zijn.

Verdeling zorg

De zorg moet volgens de PvdA door de overheid geregisseerd en geografisch verdeeld worden, zodat er een optimaal aanbod ontstaat. De basiszorg zou volgens het plan per regio verdeeld moeten worden. Hieronder vallen de eerstelijns zorg, algemene ziekenhuizen, spoedeisende eerste hulpdiensten en de diensten van de openbare gezondheidszorg.

De specialistische zorg moet landelijk verdeeld worden onder de topklinische ziekenhuizen, de academische centra en de specialistische klinieken. Ook hier treedt de overheid op als regisseur. De lokale overheden worden verantwoordelijk voor de relatief eenvoudige langdurige zorg.

Kosten

De PvdA wil de kosten voor gezondheidszorg inkomensafhankelijk maken. Onder andere de premie van het basispakket zou hierdoor per inkomensgroep gaan verschillen. Voor onderdelen van de AWBZ zou een vermogenstoets moeten worden geïntroduceerd.

Naast deze hervormingen wil de PvdA ook meer gaan doen aan preventie in de zorg en ervoor zorgen dat er in de toekomst genoeg zorgprofessionals zijn in Nederland. Met de hervormingen denkt de PvdA in totaal zo’n drie miljard euro te kunnen besparen.

Het volledige plan is te downloaden van de website van de PvdA. De partij gaat in de komende weken regionale bijeenkomsten houden om de plannen toe te lichten en te bespreken met de achterban.

11 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing, huisarts

11 april 2012

Grappig? Welke markwerking bedoelt de PvdA en gaan ze nu Wouter Bos inhuren of pas als deze zijn discours aanpast?
Raad van State heeft in 2005 een juist oordeel verstrekt aan de Minister: dit model Zorgstelsel is gesimuleerde marktwerking voor en door ambtenaren over de ruggen van de burgers en daarom adviseerde de Raad van State om dit model niet in te voeren. De OESO adviseerde al eerder: een publiek stelsel is toekomstbestendiger en robuuster: verdeling van premies doet daar meer recht aan draagkracht principe.
Last but not least: ook de SER was tegen, de PvdA met Wouter Bos was voor.....
Tijd voor een enquete....

J.E.

11 april 2012

Inderdaad, het huidige systeem is geen marktwerking.
Echte marktwerking is evenwel onontkoombaar. Op enig moment moeten kosten en baten van zorg door dezelfde agent worden afgewogen, om enigzins een efficiente besteding van middelen mogelijk te maken. In ieder geval wat planbare zorg betreft.
Daar is ook ruimte voor: De transactie in de zorg is niet bijzonder genoeg vergeleken met de andere diensten die in onze economie geleverd worden, de behoefte aan zorg is enorm getuige de uitgaven aan zorgproducten / verzorging.
De planeconomie aanpak die we sinds mensenheugenis in de zorg hebben werkt niet in de praktijk en kan ook in theorie nooit werken wegens informatie asymmetrie. De regiefunctie van de staat c.q. de verzekeraars is een onmogelijkheid. Een bank is geen makelaar, een verzekeraar kan niets zeggen over de zorg die je nodig hebt en welke aanbieder beter is. Verzekeraars en banken hebben verstand van financiele producten, en dat is al moeilijk genoeg getuige onze recente ervaringen.
Maar goed, de PvdA wil de fouten uit het verleden nog eens overdoen. En ze staat daar niet alleen in, zelfs binnen de VVD zal een echte hervorming van de zorg niet van de grond komen uit vrees voor de politieke gevolgen.
De wal zal het schip moeten keren, de vraag is alleen hoeveel doden er moeten vallen voordat we dat inzien.

Schulte

11 april 2012

Het is voor mij lastig om dit serieus te nemen. Intern is de PvdA doordrongen van de gedachte dat marktconforme prikkels nodig zijn om de zorg efficient te laten functioneren. Dit lijkt dus meer verkiezingsretoriek dan iets anders.

Daarnaast lijken de beleidsvoorbeelden praktisch ook niet erg realistisch. Alleen al de overgang van de specialisten naar een loondienstverband is meer dan een minister in vier jaar voor elkaar kan krijgen.

Wat mij betreft zijn deze standpunten gericht op het binnenhalen van stemmen en zal de PvdA tijdens de coalitieonderhandelingen zeer bereid zijn om haar 'visie' op te geven. Ik heb ik ieder geval niets gelezen waardoor ik denk dat deze plannen doordacht of serieus zijn.

KOOPMAN

12 april 2012

Gereguleerde marktwerking in de Nederlandse gezondheidszorg lijkt zo wederom onderwerp te gaan worden van politieke discussie. Over uitkomsten daarvan kan alleen gespeculeerd worden. Ik mis in dit bericht - op voorhand - de rol van de verpleegkundige en van de verpleegkundig specialist alsook de specifieke belangstelling van de PvdA voor de geestelijke gezondheidszorg. In deze laatste branche lijkt 2013 een jaar van de waarheid te worden: DBC's-GGZ ingevoerd en marktobject voor verzekeraars. Ik ben niet gerust op meer overheidsbemoeienis in deze.

Vermaat

12 april 2012

er wordt steeds gediscussieerd over al dan niet invoeren van marktwerking.

Marktwerking kan alleen als er vergelijkbaarheid bestaat tussen behandelingen en tussen zorgaanbieders, en zolang die vergelijkbaarheid onvoldoende bestaat maakt het weinig uit of er marktwerking is of dat een overheidsregisseur aan de knoppen zit.

Anoniem

12 april 2012

Na het lezen van dit bericht ben ik benieuwd wat de PvdA gaat doen met de beslissing de AWBZ uit te laten voeren door verzekeraars ipv de zorgkantoren.

De zorgkantoren zijn nu nog weinig commercieel en kunnen voor lage beheerskosten de AWBZ uitvoeren (zorgkantoren: 0.8% op de AWBZ-kosten vs verzekeraars: 5% op de zvw-kosten). Ook hebben aanbieders met 1 zorgkantoor te maken ipv meerdere verzekeraars straks.

merhai

12 april 2012

Inderdaad propaganda praat.
Samson is een linkse militant, hij schiet ongenuanceerd op alles wat beweegt en hoopt dat ergens tussen de gewonden en doden zijn initieel doel ligt.
Gereguleerde marktwerking werkt inderdaad niet. Of je laat de markt zijn werk doen of je voert een complete staatsregulatie in met een staatsziekenfonds.
Als tussenweg is een verplicht pakket en een pakket dat in de markt kan ook een oplossing.
Specialisten in loondienst is natuurlijk onzin. Er is een goodwill problematiek, maar ook een productie issue. Ik heb in beide systemen gewerkt, als vrij gevestigde maakte ik 65 uur per week en zag 6000 patienten per jaar. In loondienst nu maak ik 36 uur en zie ik krap 2000 patienten.
En wat die discussie over "verpleegkundige specialisten " betreft. Ik moet ze niet, als patient wil ik een echte dokter, dus mijn patienten hebben ook recht op een echte dokter.
Gewoon dus een beetje doorleren dus.

fsm

12 april 2012

De Pvda heeft nog steeds geen inhoudelijke visie en toekomstgericht programma ; alleen gericht op het wegtrekken van conservatieve stemmen op de linkse flank om macht te vergaren
Wanneer was links ook alweer progressief
Met een verjongingskuur ga ik voor G 500 Waar blijft D66 nu voor 35+

Rutgers

12 april 2012

Welliswaar globaal geschetste plannen maar zeker met een duidelijke sociale visie. Specialisten in loondienst, prima idee. Dat zal specialisten weer in staat stellen primair te focussen op kwaliteit en niet op turnover/kwantiteit/omzet. Inkomensafhankelijke premie en eigen risico, prima idee. Dat sluit aan bij de gedachte dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dit in tegenstelling tot het huidige beleid waarin de ggz op volkomen arbitraire gronden t.a.v. het moeten betalen van een eigen bijdrage, wordt gediscrimineerd t.o.v. de AGZ en MGZ. Dat deze plannen wellicht meer dan vier jaar nodig zullen hebben om goed geimplementeerd te worden spreekt vooral voor het hebben van een lange termijnvisie en tegen het doelbewust makkelijk willen scoren. Dat medisch specialisten dat anders zien begrijp ik wel.

ANH Jansen

12 april 2012

En vergeet ook niet de 10 miljard aan opgepotte ziekenfondspremies waarover de private verzekeraars beschikken en die per 2016 niet langer door de EU worden gezien als Staatssteun. Per 2016 is de weg terug, de terugvaloptie van Hans Hoogervorst, VVD nota bene, afgesloten. De PvdA moet dus voortmaken en als zij in de Regering mocht komen geen compromissen hierover sluiten. 2016 is al snel.

Met die 10 miljard kan de begroting kloppend worden gemaakt en kan Nederland voldoen aan de EU regels.

Dat de private verzekeraars hierop tegen zijn mag te begrijpen zijn. Zij komen op voor hun eigen belang. ZN en ZN-leden hebben per slot van rekening gebluft dat zij de klus, van kostenbeheersing in de zorg, wel even zouden klaren. Mede door die krachtige lobby, in combinatie met een heel zwak openbaar bestuur in dit land, heeft Nederland in 2005 gekozen voor een privaat stelsel met publieke waarborgen. Geen ander land heeft dit systeemmodel willen overnemen. Men komt kijken en maakt vervolgens dat men wegkomt: budgettering door de Overheid, private verzekeraars, claw back, MBI's en wat al niet meer? Henk Don van de NMa heeft er geen vertrouwen in. SP was tegenstander van het zorgstelsel. PvdA heeft tegengestemd maar is sindsdien halfslachtig.

Diederik Samsom komt nu met duidelijk stellingname. Maar de PvdA heeft een slechte naam in het aanhouden van stellingnames als zij eenmaal de macht heeft.

W Kok en W bos schieten dan op het netvlies. Die PvdA'ers hebben het land heel veel geld gekost, maar zelf werden ze er financieel niet slechter van.

Wat een land. Stem SP voor een linkse Regering. De SP houdt dan de PvdA aan haar eigen stellingname.

En de private verzekeraars kunnen gewoon aanblijven. Deels als ziekenfonds zoals zij voorheen waren en deels als volstrekt gescheiden private verzekeraars voor degenen die zich extra willen verzekeren. Tweedeling was er altijd al en zal er altijd blijven.

Maar dan zonder die 10 miljard ziekenfondspremies

MvV

16 april 2012

@ "dokter" Merhai: Als vrijgevestigde maakte hij 65 uur per week en zag 6000 patienten per jaar. In loondienst nu maakt hij 36 uur en ziet krap 2000 patienten. Dat zegt meer over de instelling van deze dokter dan over het systeem. Ik zou niet graag één van die 6000 patienten zijn bij een dokter die 65 uur werkt. Krap 2000 patienten per jaar in 36 uur per week is overigens niet erg in verhouding. En wat die discussie over "verpleegkundige specialisten " betreft. Hij moet ze niet. Deze "dokter" heeft werkelijk geen idee waar hij het over heeft. Zij functioneren naast de specialist en drukken de kosten van de zorg. De opmerking "Gewoon dus een beetje doorleren dus" (slecht taalgebruik) is arrogant en misplaatst.

Top