ACTUEEL

ActiZ voelt zich buitengesloten bij AWBZ nieuwe stijl

ActiZ voelt zich buitengesloten bij AWBZ nieuwe stijl

Branchevereniging ActiZ voelt zich buitenspel gezet bij de nieuwe uitvoering van de AWBZ. Ondanks een eerdere brief aan het ministerie van VWS ziet ActiZ nog altijd geen verbetering. ActiZ heeft daarom een nieuwe waarschuwing aan het ministerie gestuurd.

Vanaf 2013 gaan de zorgverzekeraars de AWBZ voor de eigen verzekerden uitvoeren. In de huidige situatie zijn het niet de verzekeraars, maar de zorgkantoren die de AWBZ namens de verzekeraars uitvoeren. De plannen moeten leiden tot scherpere inkoop van AWBZ-zorg.  

Onzorgvuldig

ActiZ maakt zich grote zorgen over het feit dat het ministerie van VWS de brancheorganisatie en de aanbieders zo slecht betrekt bij deze “majeure operatie”. ActiZ is met name beducht voor een onzorgvuldige zorgcontractering. Deze angst wordt ondermeer gevoed door het feit dat er volgens ActiZ nog grote mededingingsrechtelijke haken en ogen zitten aan de operatie.

Concurrentie

Zo is volgens ActiZ volstrekt onduidelijk hoe zorgverzekeraars straks omgaan met concurrentiegevoelige informatie over zorgaanbieders. Ook is ActiZ bang dat er tussen verzekeraars onderling prijsafspraken worden gemaakt. Daarbij is ActiZ bevreesd dat de operatie tot een administratieve lastenverzwaring zal leiden.

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

16 april 2012

Actiz blijft aankloppen bij VWS, maar de kwaliteit van zorginkoop is niet de directe verantwoordelijkheid van VWS. Vervolgens legt Actiz nergens uit waarom dit toch de verantwoordelijkheid van VWS zou moeten zijn. Oude reflexen?

Als Actiz iets duidelijk wil maken aan de zorginkopers dan kan dat of via ZN of door direct contact met de zorginkopers. Kom met een goed verhaal (al dan niet gepresenteerd door een gerespecteerde adviespartij) en de zorginkopers zullen luisteren.

tjark reininga

17 april 2012

het door ActiZ terecht gesignaleerde risico is een direct gevolg van de keuze de regie over de zorg bij de verzekeraars te leggen via de inkoopmacht. daardoor hebben de verzekeraars niet alleen de verantwoordelijkheid voor hun cliënten de beste zorg te organiseren, maar dragen ook het financiële risico.

hoewel ook de huidige regering de stelselwijziging motiveert met het versterken van de regierol van de patiënt/cliënt, is die feitelijk steeds meer afhankelijk van de keuzes van zijn verzekeraar, zonder dat hij daarop veel invloed kan uitoefenen. en hoewel hij in theorie ieder jaar van verzekeraar kan wisselen, is de praktijk anders, met name voor zorgafhankelijken. die is al niet verzekerd van de financiering van zijn behandeling bij de jaarlijkse aanpassing van de verzekeringspakketten en wordt in veel gevallen niet door een andere verzekeraar geaccepteerd ('brandend huis').

Hans

17 april 2012

Welk risico lopen de bestuurders van zorgverzekeraars? Wat rechtvaardigt hun topinkomens, wanneer wij ons moeten blijven verzekeren? Is er concurrentie of een oligopoli? Een zorgverzekering in is net zo'n basisvoorziening als drinkwater. De overheid (en wij allen dus) schuift het beheersen van de zorgkosten nu af op die paar verzekeraars. Voor een paar ton per jaar wil ik ook wel de zorg afknijpen.

Top