ACTUEEL

Geboortezorg staat fusie Sionsberg in de weg

De fusie tussen de ziekenhuizen De Sionsberg in Dokkum en Nij Smellinghe in Drachten loopt gevaar indien er geen goede oplossing komt voor de geboortezorg in Noordoost-Friesland. Dat stelt interim-bestuursvoorzitter Johan Wagenaar van De Sionsberg in het Friesch Dagblad.

Kosten sociaal plan            

Als de geboortezorg uit het Dokkumer ziekenhuis verdwijnt, verliest het dubbele aantal mensen mogelijk hun baan. Tot nu toe was er sprake van dertig tot veertig. Dit betekent hogere kosten voor het sociaal plan. Als daarvoor onvoldoende geld is, is het volgens Wagenaar de vraag of Nij Smellinghe met De Sionsberg verder wil. De onderhandelingen met De Friesland Zorgverzekeraar verlopen moeizaam op het punt van de geboortezorg, meldt het Friesch Dagblad.

Consequenties

De geboortezorg in het relatief dunbevolkte en vergrijsde Dokkum is niet rendabel met achthonderd geboorten in één jaar. Voor de Sionsberg is het om meerdere redenen dan alleen de fusie belangrijk om deze zorg te behouden. Zo komt de veiligheid in het geding als het ziekenhuis geen bevallingen meer doet. Vrouwen in grote delen van Noordoost-Friesland kunnen dan niet meer thuis bevallen, omdat ze in geval van nood niet binnen de wettelijke norm van 45 minuten in een ziekenhuis kunnen zijn. Een andere consequentie is dat zonder geboortezorg het draagvlak wegvalt onder de kinderafdeling. Dan is het niet meer mogelijk om ’s nachts een operatieteam paraat te houden, wat weer gevolgen heeft voor de acute opvang.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top