ACTUEEL

Innovatiemiljoenen blijven onbesteed liggen

Innovatiemiljoenen blijven onbesteed liggen

Slechts een fractie van circa één tot anderhalf miljard euro die investeringsmaatschappijen en zorgverzekeraars beschikbaar hebben voor zorginnovatie wordt daadwerkelijk geïnvesteerd. Dit blijkt uit een inventarisatie in Skipr magazine dat deze week verschijnt.

In 2011 vonden in totaal 209 miljoen euro hun weg naar nieuwe initiatieven en start ups in de zorg en life sciences. In 2010 was dit 130 miljoen euro. Deze bedragen steken schril af bij het investeringskapitaal dat zorgverzekeraars en investeringsmaatschappijen beschikbaar hebben. Exacte bedragen ontbreken, maar als bedacht wordt dat een partij als Life Sciences Partners (LSP) alleen al 650 miljoen euro beschikbaar heeft, dan loopt een ruwe schatting al snel richting de anderhalf miljard euro.

Inventarisatie

Exemplarisch is de gang van zaken bij Agis Zorgparticipaties, onderdeel van zorgverzekeraar Achmea. Van de 200 miljoen euro die het fonds beschikbaar heeft is slechts 10 miljoen euro daadwerkelijk geïnvesteerd, zo blijkt uit de inventarisatie in Skipr magazine. Bij CbusineZ, een corporate venturing maatschappij van zorgverzekeraar CZ, is de situatie niet veel anders. Van de beschikbare 10 miljoen euro, is momenteel maar 20 procent geïnvesteerd.

Lekenwerk

Een belangrijk struikelblok is volgens betrokkenen het gebrek aan zakelijk inzicht bij ondernemende zorgvernieuwers. “Vaak zijn de inhoudelijke ideeën heel interessant, maar is het bedrijfsmatig en zakelijk denken beperkt”, stelt  CZ-bestuurder Joep de Groot van CbusineZ. “Het is hobby- en lekenwerk, maar dat levert problemen op als er een serieuze investering nodig is”, constateert Aard Groen, hoogleraar innovatief ondernemerschap aan de Universiteit Twente (UT).

Onbewust incompetent

Volgens Groen zijn veel zorginnovatoren ‘onbewust incompetent’. “Als je dat tegen ze zegt worden ze boos”, aldus Groen. “‘Ik heb toch een onderneming’, zeggen ze dan. Maar ze denken vooral aan het verbeteren van het product, terwijl ze eigenlijk aan de klant moeten denken. Als je ze vraagt wie voor hun product gaat betalen, zeggen ze vaak ‘iedereen want het is zo mooi’. Daar trapt een investeerder echt niet in.”

Onvoldoende innovatief

Naast het ontbreken van een goed doordacht businessplan, ziet De Groot dat veel initiatieven onvoldoende innovatief zijn. Veel proposities zijn gericht op het verbeteren van bestaande zorgprocessen, waarbij de aandacht zich met name richt op het vergroten van efficiëntie. De Groot: “Waarom zou ik daar in investeren? Dan gaat de kostprijs omlaag en de winst omhoog. Dan heb je toch geen subsidie nodig? Zo’n project moet je als zorgaanbieder direct invoeren!”

11 Reacties

om een reactie achter te laten

van Zanten

21 juni 2012

Een probleem in Nederland is dat de investeringsmaatschappijen en zorgverzekeraars eigenlijk geen risico willen lopen en alleen willen investeren als het al loopt. Dan zijn het nauwelijks nog startups, er zou meer gedacht moeten worden zoals de Amerikaanse VC's.

Grunwald

21 juni 2012

Dhr. de Groot zegt dat men bij efficiency verbetering niet investeert want dan moet men het direct aanschaffen. Het probleem hierbij is dat instellingen vaak eerst pilots willen draaien voordat de efficiency bewezen is. En ook voor die pilots is geld nodig dat de leverancier vaak niet heeft. Als CZ daarin zou investeren en het werkt verdienen ze hun investeringen direct terug als ze als aandeelhouder functioneren.

Anoniem

23 juni 2012

De inventarisatie gaat helemaal niet over innovatie-miljoenen, maar gaat (zo blijkt uit de tekst) over investeringskapitaal. Het is oud nieuws dat er ruim voldoende geld beschikbaar is voor zekere businesscases. Helaas behoort het merendeel van de investeerders in de zorg echter niet tot degenen die een neus hebben voor innovaties en al helemaal niet degenen die aan zorgverzekeraars verbonden zijn. Wie kijkt naar de huidige portefeuille van participaties die dhr. de Groot beheert weet genoeg....
Grootste probleem zijn de inkopers bij de zorgverzekeraars: als die nu eens innovaties gaan inkopen wordt het al een stuk leuker. En verder zouden de verzekeraars eens iets kunnen doen aan innovatiemanagement: als je wilt innoveren moet je ook je eigen aanwas creëren!

Bertleff

25 juni 2012

Ik heb hier net een scriptie over geschreven met tevens een aantal suggesties om het geld voor innovatie effectiever te besteden. Mocht iemand interesse hebben dan kan ik het stuk: Innovatie in de zorg: wie is verantwoordelijk? toesturen.

van den Biggelaar

26 juni 2012

Bij de webpagina van Agis participaties is de contactpagina niet bereikbaar - het telefoonnummer van CbusineZ. Ofwel overdonderd door de hoeveelheid reacties - ofwel onbereikbaar. Hoe nu verder?

Briejer

2 juli 2012

Hoewel niet genoemd, investeert Thuja Capital ook in innovaties die in de zorg toepasbaar zijn (met een duidelijke website!). Het artikel veegt verschillende zaken op een hoop, namelijk innovatieve medische producten en innovatieve diensten in de zorg. De laatste zijn veelal lokaal/landelijk toepasbaar, terwijl nieuwe medische producten het wereldtoneel als speelveld hebben. Hier passen verschillende typen investeerders bij met verschillende kennis en netwerk. Ik meen dat de fondsen van de zorgverzekeraars vooral op de innovatieve diensten mikken. Wij zien in ieder geval met zeer grote regelmaat interessante innovaties uit Nederland voorbij komen, en herkennen de teneur van het artikel dan ook niet goed.

Bakker

6 juli 2012

Innovatiemanagement neemt wereldwijd bij steeds meer bedrijven een belangrijke plaats in. Dit blijkt uit de internationale Innovation Leadership Study die is uitgevoerd door Capgemini Consulting en IESE Business School, een onderdeel van de universiteit van Navarra (http://www.nl.capgemini.com/expertise/publicaties/innovation-leadership-study/). Nederland staat echter op het gebied van innovatiemanagement in de middenmoot. Voor de zorg is dit beeld niet anders. Innovatie management verdiend veel meer aandacht.

Smeets

6 juli 2012

Als de proposities geprofessionaliseerd moeten worden kunnen zowel uitvinders/bedenkers en zorgvernieuwers als potentiële investeerders ook terecht bij business developers die in zowel privaat als publiek verband beschikbaar zijn.
Wij helpen mee om de cases te onderbouwen, niet alleen met plannen, maar ook met ervaring, netwerk, partners, etc. zodat het risico verminderd wordt en de kansen vergroot. Zou toch voor iedereeen aantrekkelijk moeten zijn, lijkt me.
Kijk in het publieke domein bijvoorbeeld eens bij Valorisatie/TTO van de universiteiten/UMC's en VRAAG het ze gewoon.
Ik wil hierover graag verder van gedachte wisselen met cases als startpunt...

Nico Kars-skipr

6 augustus 2012

Leuk dat jullie reageren, maar hoe neem ik dan contact met jullie (reageerders) op? @Bertleff, kan je me je scriptie toesturen? nicokars@gmail.com

Nico Kars-skipr

6 augustus 2012

Ik geloof meer in de innovaties van kleine ondernemers die innoveren voor zichzelf en hun klanten. Daar zouden ze (zorgverzekeraars) injecties in kunnen doen. Daadwerkelijke projecten sponsoren/steunen en daar waar een innovatie potentie heeft kan de zorgverzekeraar haar eigen professionele netwerk inzetten om het project verder te professionaliseren. In plaats van professionele plannen te verwachten van een werkveld dat toch al onder druk staat.

Stultiens

16 oktober 2012

Idem;
Leuk dat u allen reageeert, maar hoe kan ik contact met u (reageerders) opnemen?
@Bertleff, kunt u mij uw scriptie toesturen? allemaalgoed@gmail.com

Top