ACTUEEL

PvdA wil terug naar regiobudgettering

PvdA-lijsttrekker Diederik Samsom wil terug naar een systeem van regiobudgettering, waarbij artsen en ziekenhuizen een vast budget krijgen in plaats van de nu geldende prestatiebekostiging. Samsom zei dit tijdens een werkbezoek aan het Erasmus MC in Rotterdam. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Samsom stelt dat de marktwerking in de zorg ertoe leidt dat zorg ‘alleen maar duurder’ wordt en dat er een ‘wildgroei aan behandelingen’ ontstaat. Door af te stappen van de prestatiebekostiging kunnen de wachtlijsten in de zorg weer oplopen, maar dat vindt Samsom geen probleem. Volgens de PvdA-leider is het niet erg als mensen een paar dagen langer moeten wachten op niet-spoedeisende ingrepen zoals operaties aan knie of heup.

Beleidsmaker

Eeke van der Veen, partijgenoot van Samsom, lanceerde al eerde het idee van regiobudgetten. De regionale benadering moet volgens Van de Veen het uitgangspunt zijn voor het toekomstige zorgstelsel, waarbij de overheid de beleidsmaker is en de zorgverzekeraar de uitvoerder. “Dan kijk je op basis van alle mogelijke gegevens welke zorg je nodig hebt, hoe je het zo slim mogelijk zou kunnen organiseren en dat als het ware een programma van eisen gepresenteerd wordt waarop zorgaanbieders in kunnen tekenen.”

SP

De SP is ook een voorstander van een regionale benadering van het zorgstelsel, waardoor mensen dichter bij huis behandeld kunnen worden. Minister Schippers haalde vorige week echter hard uit naar deze plannen omdat er dan een tweedeling tussen arm en rijk zou ontstaan.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

van Zanten

17 juli 2012

Bij het voorstel van de PvdA weten we één ding 100% zeker, en dat is dat het geld (budget) in een ziekenhuis op zal zijn voor het einde van het jaar of dat je voor bepaalde behandelingen alleen in de eerste 3 kwartalen geholpen wordt. Een stimulans voor ziekenhuizen om efficienter te gaan werken ontbreekt dan volledig. Ook het aantal onnodige behandelingen (dat is 50% van alles wat er gedaan wordt!!) dring je daar niet mee terug. Er is nog steeds geen enkele incentive om op kwaliteit te werken in plaats van op volume. Ook komen we zo nooit tot preventie in plaats van het veel duurdere repareren.

Marktwerking mislukt in ziekenhuizen om de simpele reden dat niemand inzicht heeft in de kwaliteit en de kosten daarvan. Verzekeraars hebben ook geen belang bij goedkopere zorg want dat kost ze omzet dus waarom daarop inzetten? Medici in maatschappen ook aan de omzet en samenwerken binnen een ziekenhuis lukt al amper dus laat staan tussen ziekenhuizen.

Zo ongeveer de belangrijkste reden van het alsmaar oplopen van de kosten is dat politici die niet gehinderd worden door kennis van zaken zich er mee blijven bemoeien, van links tot rechts. Politieke partijen beginnen met hun politieke standpunt (links: laat de rijken met maar betalen, rechts: laat de markt het maar doen en stuur op winst maken). Het startpunt is helemaal niet het goedkoper maken maar waar leggen we de rekening neer. Politici lossen niets op maar schuiven het probleem naar iemand anders toe. Met als resultaat dat u en ik straks weer meer gaan betalen en minder krijgen. Met dank aan de politiek.

DGo

17 juli 2012

Hr./mevr. Van Zanten begrijpt er helemaal niets van.

Kosten zijn wel bekend tw bij de ziekenhuizen. Het is napraten en gezwets dat 50% van de productie niet nodig zou zijn. Natuurlijk zijn zorgverzekeraars gebaat bij efficiëntere bedrijfsvoering.

Vele politici en misschien wel de meeste worden inderdaad niet gehinderd door enige kennis van zaken. Maar Eelke vd Veen is echter niet geheel een vreemde in Jerusalem.

Het verlaten van de marktwerking en het terugbrengen van de rol van de zorgverzekeraar naar die van uitvoerend ziekenfonds is een gelukzalige gedachte!

van Zanten

17 juli 2012

Beste DGo,

Helaas, maar de werkelijkheid is anders.Ziekenhuizen boeken hun kosten op duizenden posten maar als je die gaat nalopen dan zie je al snel dat je geen juiste kostprijs krijgt want het klopt doorgaans niet. Elke accountant kan dat beamen. Niemand weet daardoor wat bepaalde ingrepen, zelfs de meest eenvoudige, nu werkelijk kosten.
Bij een recente bijeenkomst vroeg Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten een zaal vol ziekenhuisbestuurders of zij wisten wat een aantal eenvoudige ingrepen eigenlijk kosten. Het bleef genant stil...

De constatering dat 50% van de ingrepen cq behandelingen geen zin heeft komt van tientallen artsen en wordt bevestigd door statistiek. Het is geen onwil, het probleem is dat we niet weten welke 50% wel of geen zin heeft. De oorzaak is doorgaans dat we alle informatie die er voor het stellen van een diagnose is niet goed (kunnen) gebruiken. Met als resultaat dat er op incomplete informatie en gevoel wordt afgegaan. Dat ligt echt niet aan de artsen, je moet toch wat en we zijn niet allemaal dr. House, maar het ligt aan het systeem waarin we zitten. Dat gaat niet om de kwaliteit maar om de kwantiteit. Kijk naar de USA waar ziekenhuizen die hier beter mee omgaan een enorme sprong voorwaarts maakten. Met het grootste voordeel voor hun patienten.

Roepen dat het verlaten van de marktwerking en het terugbrengen van de rol van de zorgverzekeraar naar die van uitvoerend ziekenfonds een gelukzalige gedachte is lost het probleem niet op en verandert niets aan de huidige werkwijze. Een uitvoerend ziekenfonds stuurt niet op kwaliteit, als dat zo was dan hadden we immers nooit een probleem gehad. Structureel hervormen is de enige oplossing in de zorg maar dat durven zowel PvdA, SP, PVV en VVD niet te roepen. Een populistisch standpunt innemen met wie het moet gaat betalen is namelijk veel eenvoudiger.

De Bekker

18 juli 2012

Een aardig idee, regionale budgettering. Zoiets werkt prima in landen waar de lokale/regionale overheid een sterke rol heeft in de ordening van zorg- en andere dienstverlening (en burgers die sterke rol ook accepteren). Denk aan Scandinavië. In Nederland proberen we iets dergelijks met de WMO.

Helaas is een kenmerk van zo'n regionaal model ook dat bestaande partijen de budgetten verdelen. Door de conservatieve krachten is er weinig ruimte voor creativiteit, keuzevrijheid of innovatiekracht door externe partijen. Terwijl dat voor mijn gevoel juist zaken zijn die nodig zijn in de Nederlandse gezondheidszorg en waar veel Nederlandse burgers sterk aan hechten.

Helaas lopen in de discussie oorzaak en gevolg door elkaar heen (marktwerking in de zorg is de schuld van alles ...). Door ideologie, verkiezingsretoriek en politiek opportunisme is er geen gelegenheid om op basis van feiten en onderbouwde argumenten te werken aan een zorgvuldige (!) aanpassing van een ingezette koers sinds eind jaren '80.

De Nederlandse zorg doet het uitstekend, zowel "hier-en-nu" bekeken, in historisch perspectief bezien als in internationale ontwikkelingen. Ga nu aub geen grote stelseldiscussies aan, dat levert jarenlang praten, en stelt verbeteracties verder uit.

Top