ACTUEEL

Overheid opent subsidiepot anti-agressiebeleid

Om agressie en geweld tegen zorgmedewerkers te verminderen komt er de ondersteuningsregeling ‘Veilig werken in de zorg’. Individuele zorginstellingen kunnen hiermee, door het inzetten van externe deskundigen, aan hun eigen integrale anti-agressiebeleid een extra impuls geven.

Per instelling gaat het om maximaal 10.000 euro. Instellingen kunnen vanaf 1 september een aanvraag indienen.  Voor de periode 2012-2015 komt er zorgbreed in totaal 4 miljoen euro beschikbaar.

Ondersteuningsregeling

De ondersteuningsregeling is onderdeel van het branchebrede Actieplan ‘Veilig werken in de zorg’, een initiatief van de gezamenlijke sociale partners in de zorg en drie ministeries: Volksgezondheid, Welzijn & Sport; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid & Justitie.

Het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) voert de ondersteuningsregeling uit. Sociale partners in de zorg zien toe op de uitvoering van de regeling en brancheorganisaties kunnen nadere informatie verstrekken over de regeling, zo meldt de Vereniging van Ziekenhuizen NVZ.

Procedure

Jaarlijks komen 100 instellingen in aanmerking voor de ondersteuningsregeling. Per zorgbranche gaat het om de volgende aantallen: geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (15), gehandicaptenzorg (18), jeugdzorg (14), verpleeg- en verzorgingshuizen, thuis- en kraamzorg en jeugdgezondheidszorg (33), algemene en academische ziekenhuizen, inclusief categorale instellingen en revalidatiecentra (20).

De ondersteuningsregeling is verdeeld over vier aanvraagperioden. De eerste periode loopt van 1 september tot en met 31 december 2012. De andere drie aanvraagperioden in de daaropvolgende jaren (vanaf 2013  tot en met 2015) lopen van januari tot en met oktober.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Hans

27 juli 2012

Kan ik daar ook een beroep op doen om de agressie van de zorgkantoren te bestrijden? Dat gaat ten slotte ook ten koste van de medewerkers.
En de aanvallen van Abva-meisje Marijnissen?

Top