ACTUEEL

Voorzichtigheid is troef in revalidatiesector

De investeringen in de revalidatiesector zijn in 2011 gedaald tot het laagste niveau in jaren. Dit blijkt uit een analyse van de jaarverslagen van advies- en accountantsbureau Deloitte.

Revalidatie-instellingen investeerden in 2011 voor 18,5 miljoen euro. In 2009 was dit nog bijna 57 miljoen euro. Deloitte wijt de dalende investeringen aan onduidelijkheid over de toekomstige kapitaallastenvergoeding. “Kenmerk van de nieuwe vastgoedbekostiging is dat de gegarandeerde vergoeding van kapitaallasten tot het verleden behoort en dat deze plaats maakt voor een variabele, productie gerelateerde vergoeding”, licht Marco Walhout, director binnen de zorggroep van Deloitte, de veranderingen toe.

Hogere kapitaallasten

Daarnaast betekent een meer bedrijfsmatige benadering van vastgoed volgens Vincent Eversdijk, director binnen de zorggroep Deloitte, dat de sector de teugels moet aanhalen. “Een kortere gebruiksduur betekent dat vastgoed versneld moet worden afgeschreven, dan wel deels moet worden afgewaardeerd, met hogere kapitaallasten als gevolg”, legt Eversdijk uit. “Bij het vaststellen van de vergoedingen van de kapitaallasten door het ministerie van VWS is met deze hogere kapitaallasten vooralsnog nog geen rekening gehouden.”

Eigen vermogen

Met het oog op de onzekere toekomst hebben de revalidatie-instellingen gepoogd om hun financiële positie te verbeteren. Ondanks de budgetkortingen waarmee de revalidatiesector te maken kreeg, is het eigen vermogen toegenomen met 9 miljoen euro. De goede financiële resultaten zijn volgens Deloitte vooral gerealiseerd door hogere productiviteit en het uitstellen van investeringen. Zo zijn bijvoorbeeld de opbrengsten per werknemer gestegen van bijna 81 duizend euro in 2010 naar ruim 84 duizend euro in 2011. Deloitte vraagt zich af of de stijging in productiviteit op termijn niet ten koste zal gaan van de kwaliteit.

Externe financiering

Een ander probleem is de groeiende behoefte aan externe financiering. Net als in de ziekenhuisbranche neemt volgens Deloitte de rol van de zorgverzekeraar als financier af. De bevoorschotting door zorgverzekeraars van onderhanden werk is gedaald van 77 procent in 2009 naar 57 procent in 2011. Deloitte verwacht dat revalidatie-instellingen er uiteindelijk wel in zullen slagen financiers te vinden, mits businessplan en vastgoedstrategie goed is uitgewerkt.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top