ACTUEEL

Conflict over klinische verloskunde Meppel laait op

Het conflict over de klinische verloskunde in Meppel duurt voort. In een rapport dat naar aanleiding van een drietal bijeenkomsten met de verschillende partijen is opgesteld door voorzitter van het overleg Geert Blijham staat dat de verhuizing van de klinische verloskunde geen gevolgen hoeft te hebben voor het Diaconessenhuis Meppel als volwaardig ziekenhuis. De beroepsorganisatie voor verloskundigen KNOV zegt dat deze uitkomst al vast stond.

De KNOV stelt dat van een open overleg geen sprake is geweest en dat de bijeenkomsten niet van invloed zouden zijn op de aanbevelingen in het rapport. “We hebben vanaf het begin de indruk gehad dat er niet echt is geluisterd naar onze argumenten,” aldus een woordvoerder van de beroepsorganisatie.

Volwaardig ziekenhuis

In het rapport dat door de  voorzitter van de bijeenkomsten Geert Blijham is opgesteld, staat dat de verplaatsing van de klinische verloskunde naar Zwolle geen nadelige gevolgen heeft voor het profiel van het ziekenhuis in Meppel. Het ziekenhuis zou een volwaardig ziekenhuis blijven en om dat te realiseren wordt er in de toekomst nauw samengewerkt met de Isala Klinieken in Zwolle.

Volgens het rapport zijn er in het ziekenhuis in Meppel 700 klinische behandelingen per jaar. Om deze functie in het ziekenhuis dag en nacht te behouden in Meppel zou een volledig team van gynaecologen, verpleegkundigen, klinische verloskundigen, anesthesiologen en OK personeel in stand moeten worden gehouden. Dit team zou per jaar 1200 bevallingen aankunnen en zou dus structureel onderbelast worden.

Satellietmodel

Een alternatief voor de verhuizing van de klinische verloskunde werd aangereikt door de Verloskundigen Kring Meppel en omstreken. In dit satellietmodel zouden de bevallingen uit noordwest Overijssel plaats moeten hebben in het ziekenhuis in Meppel. Hierdoor zouden echter volgens Blijham slechts 150 extra bevallingen per jaar in het ziekenhuis plaatsvinden. Dat is volgens Blijham niet genoeg om de onderbelasting van het verloskundeteam te kunnen compenseren.

Ondoelmatigheid

De KNOV is het niet eens met de conclusies van het rapport. “Blijham beoordeelt het satellietmodel op ondoelmatigheid voor verzekeraars en niet op kwaliteit. In onze ogen hoort kwaliteit het uitgangspunt te zijn waarop je concentratie weegt. In het rapport van Blijham valt niet te lezen dat met het verplaatsen van verloskundige zorg van Meppel naar Zwolle de bereikbaarheid van de verloskundige zorg slechter wordt,” aldus de KNOV.

De verloskundigen en de raden van bestuur van Noorderboog en Isalaklinieken zijn niet meer met elkaar in gesprek. Op 9 juli 2012 zijn de verloskundigen, naar aanleiding van een interview bij RTV Drenthe van voorzitter raad van bestuur Noorderboog Lidy Hartemink uit het overleg gestapt. Terwijl er in het overleg werd gesproken over oplossingen om de klinische verloskunde in Meppel te behouden, stelde Hartemink vast dat de sluiting van de afdeling in het ziekenhuis in Meppel definitief was.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

8 augustus 2012

het is steeds weer hetzelfde verhaal.
Als zorgverzekeraars of directies een bepaalde kant uit willen huren ze een dure externe in en laten ze zogenaamd een onderzoek doen waarvan de uitkomst altijd hun redenering bevestigd.
Elke nobody weet dat de verloskundigen gelijk hebben inzake bereikbaarheid en kwaliteit, net zoals een ieder weet dat het de zorgverzekeraars enkel om winst gaat.

Moes

9 augustus 2012

Verplaatsing van de verloskundige zorg van Meppel naar Zwolle is niet verantwoord!

Het eindrapport van professor dr. Geert H. Blijham over de verplaatsing van de verloskundige zorg van Meppel naar Zwolle vermeldt dat op grond van bepaalde feiten en getallen deze verplaatsing een verantwoorde stap is.
Als huisarts in de plaats Meppel en als deelnemer aan een van de gesprekken met professor Blijham concludeer ik echter op grond van dezelfde feiten en getallen dat deze stap niet verantwoord is.
Professor Blijham (veronder)stelt in zijn eindrapport o.a. dat de verloskundige zorg in een ziekenhuis met 700 bevallingen per jaar ondoelmatig zal worden voor de verzekeraars vanwege de te hoge prijs.
In het eindrapport wordt echter niet genoemd dat na verplaatsing van de verloskundige zorg in dit voor Nederland bijzonder dun bevolkte gebied de bereikbaarheid van de verloskundige zorg fors slechter wordt.
Uit RIVM onderzoek blijkt dat na verplaatsing van de verloskundige zorg uit Meppel voor het grootste deel van de bevolking, die nu de verloskundige zorg in Meppel krijgt, de ambulancereistijd met 10 tot 15 minuten zal toenemen.
Hierdoor wordt een totale ambulancereistijd van 20 minuten voor bijna alle inwoners overschreden.

Uit een aantal wetenschappelijk publicaties van dr. A.C.J. Ravelli et al blijkt dat zowel de perinatele sterfte als een slechtere uitkomst van een bevalling zal toenemen indien de reistijd de 20 minuten overschrijdt.
Een van de vier leerpunten van een onderzoek dat in het NTVG van 22 februari 2011 is gepubliceerd is het volgende: "Het verhoogde risico op perinatale sterfte in de provincies Friesland, Groningen, Zeeland en Flevoland hangt vooral samen met een lange reistijd naar het ziekenhuis, namelijk van 20 min of meer."
Ik ben dan ook van mening dat tegenover voornoemde nadelen onvoldoende voordelen staan om een verplaatsing van de verloskundige zorg van Meppel naar Zwolle te rechtvaardigen

Top